Stöd för inköp av kvalitetslitteratur med liten upplaga

Senast uppdaterad 28.10.2021

Undervisnings - och kulturministeriet beviljar årligen stöd till de allmänna biblioteken för anskaffning av litteratur med liten upplaga. Alla kommuner i Finland förutom Åland är berättigade till stödet. 

Syftet med stödet är i synnerhet att förbättra tillgången till kvalitetslitteratur med liten spridning. Med hjälp av inköpsstödet är det möjligt att utvidga och göra bibliotekens bokutbud mångsidigare och att skaffa litteratur också till skolbibliotekens och daghemmens samlingar.

Med beviljade anslag kan biblioteken skaffa litteratur till sina samlingar från en förteckning över verk med cirka 500–600 titlar, som omfattar skönlitteratur, facklitteratur och lättläst litteratur för barn och vuxna som publicerats i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar årligen om de böcker som ska väljas till boklistan. Listan har utarbetats på förslag av Statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande), Delegationen för informationsspridning och Selkokeskus.

Mer om köpstöd för bibliotek på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Förslag på facklitteratur

Delegationen för informationsspridning sätter varje år ihop ett förslag på en köpstödslista för facklitteratur till ministeriet i mars månad.

Listan innehåller titlar som anses ha små upplagor och vara av hög kvalitet. 
Utöver böcker kan köpstödslistan innehålla lättläst litteratur, böcker med extra stor text, ljudböcker, finlandssvensk facklitteratur samt litteratur på samiska. Även översatt litteratur kan föreslås för intagning på köpstödslistan.

Till förlagen

Förslag till listan på facklitteratur kan lämnas in årligen senast den 1 december via den elektroniska blanketten (samma blankett som för förslaget till statspriser: vänligen välj Förslag till köpstödslistan). Förslagen kan också skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Av de faktaböcker som föreslås för intagning på listan ska ett (1) recensionsexemplar levereras till delegationens byrå. Delegationen återsänder inte inlämnade recensionsexemplar eller annat material.

Samtliga böcker som dittills under året har inlämnats till delegationen är med i bedömningen, liksom de verk som har föreslagits för informationsspridningens statspris. Delegationen förbehåller sig rätten att inte behandla förslag, för vilka recensionsexemplar inte har skickats.

Listan på skönlitteratur sammanställs av statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande Taike)