Tutkijoiden sananvapaus turvattava

4.9.2023
Kuvituskuvassa naisen kasvot nenästä alaspäin. Naisen suu on peitetty ja suljettu teipillä.

Vihapuhe ja häirintä vaikeuttavat monen tutkijan ja asiantuntijan päivittäistä työtä. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) kannustaa tutkimusorganisaatioita huolehtimaan tukitoimista tutkijoihin kohdistuvissa häirintätapauksissa.

Suomen Akatemian ja Koneen säätiön rahoituspäätösten julkistaminen on jälleen aiheuttanut sosiaalisessa mediassa runsaasti yksittäisiin tutkijoihin, työryhmiin ja tutkimusaiheisiin kohdistuvaa asiatonta arvostelua. TJNK on huolestunut tutkijoihin ja asiantuntijoihin kohdistuvasta häirinnästä sekä yrityksistä kaventaa tutkijoiden ja asiantuntijatehtävissä toimivien sananvapautta.

– Häirintä ja tutkijoiden uhkailu murentavat tietopohjaista yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa. Ne vahingoittavat demokraattista yhteiskuntaa ja avointa keskustelua, sanoo Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Väliverronen.

Tutkijat ovat yhä useammin asiattoman arvostelun kohteena. Vihapuheen ja häirinnän tavoitteena on vaientaa, suunnata huomio epäolennaisuuksiin ja estää tutkijoita ja asiantuntijoita käsittelemästä poliittisesti latautuneita aiheita.

Sananvapaus on tieteen ja tutkijoiden keskeinen työkalu sekä vapaan tieteen edellytys. Tutkijoilla ja tiede- ja tutkimusorganisaatioilla on oltava mahdollisuus tuoda tutkimustuloksensa julkisesti saataville keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.

– Asiantuntijan on voitava pelkäämättä puhua asiantuntemuksensa piiriin kuuluvista asioista. Mykkä tiede näivettyy yhteiskunnalliselta vaikutukseltaan marginaaliseksi, sanoo Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan asiantuntija Oula Silvennoinen.

Tieteellisen koulutuksen saaneet tutkijat ja asiantuntijat muodostavat Suomen kilpailukyvyn ja turvallisuuden kannalta välttämättömän asiantuntijareservin. Heidän sananvapautensa rajoittaminen heikentää suomalaisen yhteiskunnan kykyä reagoida kriiseihin ja muuttuviin olosuhteisiin. Julkisuus ja läpinäkyvyys ovat tieteen ja tutkimuksen perusperiaatteita. Jos niistä tingitään, tieteen vaikuttavuus voi vain vähentyä.

Kritiikki on kaiken tieteellisen keskustelun ydin, ja myös tiedeyhteisön ulkopuolelta on voitava esittää kriittisiä puheenvuoroja. Asiaton arvostelu ei kuitenkaan ole kritiikkiä, eikä ansaitse suojelua yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Häirintään on puututtava ja tutkijoille tarjottava lisää tukea

Tutkijoita ja asiantuntijoita työllistävillä organisaatioilla ja yrityksillä on oltava valmiudet tukea häirinnän kohteeksi joutuvia tutkijoita ja asiantuntijoita. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta kannustaa tutkimusorganisaatioita huolehtimaan toimintatavoista sananvapauden rajoittamisyritysten ja häirinnän torjumiseksi.

TJNK laatii yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa ensimmäisen kansallisen toimintasuunnitelman ja suositukset tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen (2023–2024) tarkoituksena on varmistaa, että kukaan ei jää yksin kohdatessaan häirintää tai painostusta.

Lisätietoja:
Oula Silvennoinen, asiantuntija, oula.silvennoinen@tjnk.fi, 044 710 8367
Esa Väliverronen, puheenjohtaja, esa.valiverronen@helsinki.fi, 040 742 5293

Henriikka Mustajoki, pääsihteeri, henriikka.mustajoki@tjnk.fi, 040 733 5935

Kuva:
Unsplash, Anne Haapanen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös