Tutkija <3 tiedetoimittaja

4.11.2021
Kuvituskuva, jossa tiedot seminaarista.

"Törmäytämme tahoja, jotka eivät muuten kohtaisi." Tiedeviestintätapahtumassa toimittajat tapaavat ympäristötutkijoita.

Suomalaiset ovat kiinnostuneita tieteestä ja tutkimuksesta. Tiedebarometri seuraa, miten kiinnostuneita olemme eri aihepiirejä koskevasta uutisoinnista. Kiinnostavimman asemaan kohoaa tasavahvasti kaksi aihepiiriä: ympäristö ja luonto sekä yhteiskunnalliset asiat yleensä. Kolmantena laajana aihepiirinä on tiede, tutkimus ja teknologia. 

Tämän vuoden tiedeviestinnän konferenssissa Tiede on totta toistaiseksi toimittajilla on hyvä tilaisuus keskustella ympäristöalan tutkijoiden kanssa. Ohjelmassa on mukana verkostoitumistilaisuus, jossa Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoitusta saaneet tutkijat kertovat työstään ja keskustelevat toimittajien ja muiden seminaariosallistujien kanssa.

Puheenaiheiden ei tarvitse koskea pelkästään tutkimusta vaan kysyä ja keskustella saa muutenkin tieteenteosta, tutkitun tiedon asemasta yhteiskunnassa ja vaikkapa syksyn aikana kovin keskustellusta tieteen vaikuttavuudesta. Mitä se on ympäristöntutkimuksessa?

Miksi tiedeviestinnän konferenssiin haluttiin mukaan verkostoitumistilaisuus, tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola? 

“Mitkään digialustat eivät korvaa kasvokkaista kohtaamista verkostoitumisen mahdollistajana, sillä kohtaamisessa mahdollistuu molemminpuolinen ymmärrys ja innostus. Toimittajat ymmärrettävästi käyttävät mielellään jo valmiiksi tuttuja tutkijoita, koska pelkkä tutkijan nimi ja tutkimusaihe eivät avaa tutkijan persoonaa, asiantuntijuutta ja näkökulmien laajuutta.  Toisaalta nuoret tutkijat eivät tiedä, kenen toimittajan puoleen kääntyä, kun oma asiantuntijuus toisi näkökulmia ajankohtaisiin teemoihin. Tilaisuus on siis fantastinen mahdollisuus törmäyttää tahot, jotka eivät muuten kohtaisi. Parhaassa tapauksessa saamme julkiseen ympäristökeskusteluun tuoreita tutkittuun tietoon perustuvia keskustelunavauksia ja ehdotuksia, joita kipeästi tarvitaan.”

Maj ja Tor Nesslingin säätiö edistää systeemisten ratkaisujen etsimistä ekologisesti kestävään tulevaisuuteen tarjoamalla tukea tutkimukselle, mahdollisuuksia kohtaamisille sekä tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Tutkija <3 tiedetoimittaja matching-tilaisuus on suomen- ja englanninkielinen.

Tiede on totta toistaiseksi. Kahdeksas kansallinen tiedeviestintäkongressi 25.11.2021 ottaa osaa Tutkitun tiedon teemavuoteen kysymällä, miten totuudenmukainen tieto syntyy, ketkä tietoa tuottavat ja ketkä sitä välittävät. Millaiseen tietoon voi luottaa ja miten tiedon muuttumiseen tulee suhtautua? Epävarma ja keskeneräinen tutkimustieto haastaa niin tutkijan kuin median. Tapahtuman järjestävät Suomen tiedetoimittajain liitto ja TJNK.


Lue lisää seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tapahtumaan.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös