Tiedonjulkistamisen apurahoista 2022 kilvoittelee 280 hakemusta

7.6.2022
Kuvituskuvana sanapilvi, jossa viisi eniten painottuvaa sanaa ovat elämäkerta, Suomen, suomalaiset, kuinka ja naiset.

Hakemuksista 72 prosenttia kohdistuu tietokirjoihin. Suosituimpia aihealueita ovat yhteiskunta ja historia.

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista sekä tiedonjulkistamista. Apurahoja myönnetään neljälle hanketyypille, joita ovat tietokirjat, muu tietokirjoittaminen, tiedonjulkistamisen yhteistoiminta ja muu tiedonjulkistaminen. Hankemuodot on kuvattu vuosittaisessa hakuilmoituksessa.

Vuoden 2022 haussa suurin hakupaine, 72 prosenttia saapuneista hakemuksista, kohdistui tietokirjoihin. Hakijoita pyydetään kertomaan tietokirjansa todennäköinen ala eli valitsemaan yleinen kirjastoluokka. Eniten mainintoja saivat yhteiskunta (YKL 3) ja historia (YKL 9), 24 ja 22 prosenttia.

Graafi hakijoiden merkitsemistä yleisistä kirjastoluokista.

Muiden hankemuotojen hakupaine jakautui seuraavasti: muut tiedonjulkistamisen hankkeet (19%), muu tietokirjoittaminen (6%) ja tiedonjulkistamisen yhteistoiminta (3%). Yhteensä hakemuksia saapui 280 kappaletta. Määrä väheni verrattuna vuoteen 2021, jolloin hakemuksia saapui 366 kappaletta. Voit tutustua erilaisiin hankkeisiin tutustumalla aikaisempien vuosien myöntöihin.

Tiedonjulkistamisen apurahoja myönnetään lähinnä luovan työn tukemiseen. Haku ja myöntö tapahtuvat työkuukausina. Haettavana ovat kahden, neljän, kuuden ja kahdeksan kuukauden apurahat. Hakupaine jakautuu seuraavasti: neljän kuukauden hakemuksia oli 28 prosenttia kaikista hakemuksista, kahden kuukauden hakemuksia 27, kuuden 24 ja kahdeksan kuukauden hakemuksia 20 prosenttia.

Yhteensä työkuukausia haettiin 1 332, joka vastaa yhteensä 2 664 000 euroa. Myönnettävänä on 400 000 euroa.

Miten arviointi tapahtuu?

Neuvottelukunta arvioi kaikki määräajan sisällä saapuneet hakemukset. Arvioinnin suorittaa neuvottelukunnan asettama työryhmä, jonka muodostavat neuvottelukunnan puheenjohtaja ja vuosittain vaihtuvat neuvottelukunnan jäsenet. Jokainen hakemus saa kolme erillistä arviota. Kaksi on työryhmäjäsenten arvioita ja kolmas on neuvottelukunnan sihteeristön arvio.

Päätökset perustuvat neuvottelukunnan tekemään hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Neuvottelukunta päättää rahoitusesityksistä elokuun lopussa. Päätöksistä tiedotetaan hakijoille ja ne julkistetaan www.tjnk.fi-sivulla.

Kuva: Sanapilvi luotiin hankenimistä https://wordart.com-palvelussa. Sanat ’ja’ ja ’tietokirja’ poistettiin aineistosta. 

Lisätietoja: pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös