Tiedonjulkistamisen apurahat 2019 jaettu

26.8.2019
Spiraali.

Tiedote 26.8.2019.

Vuonna 2019 apurahoja myönnettiin yhteensä 400 000 euroa. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta käsitteli 400 hakemusta, joista 61 sai rahoituksen. Neuvottelukunta haastaa tekijöitä pohtimaan uudenlaisia tiedonjulkistamisen muotoja.

MONIMUOTOISTA UUDISTUVAA TIETOKIRJALLISUUTTA

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Rahoitettavia hankemuotoja voivat olla tietokirjat ja muu tietokirjoittaminen mutta myös monikanavaiset ja uusia tiedonjulkistamisen tapoja hyödyntävät hankkeet. Tänä vuonna neuvottelukunta myönsi 61 apurahaa, joiden koko vaihteli 3 500 ja 14 000 euron välillä. Kuten aiemmin, pääosa rahoituksesta (78 prosenttia) kohdistui tietokirjoille. Neuvottelukunta haluaa haastaa tekijät miettimään perinteisen tietokirjan ohella muita tiedonjulkistamisen tapoja.

- Tukimuotojen on seurattava muuttuvia tiedonjulkistamisen tapoja, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Katja Bargum.
- On kysyttävä, millainen on 2020-luvun tietokirja.

Tiedonjulkistamisen kanavien monipuolistuessa myös tietokirjan muoto muuttuu. Julkaisumuoto ohjaa vääjäämättä kirjoitusprosessia. Äänikirjat ovat yhä suositumpia. Miten äänimuoto tulee ohjaamaan tietokirjallisuutta, oli kysymys, jota tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pohti tehdessään tämän vuoden päätöksiä.

Vaikka julkaisukanavat muuttuvat, hankehakemuksen laatu on yhä keskeinen kriteeri neuvottelukunnan arviointityössä. Tänä vuonna hakemukset olivat poikkeuksellisen hyvätasoisia. Kilpailtua rahoitusta sai vain 15 prosenttia saapuneista hakemuksista.

- Arviointikäsittelystä emme tingi. Jokaisen hakemuksen lukee kahdesta kolmeen arvioitsijaa. Rahoituslistalle pääsevät hankkeet, joiden hyvää ideaa kannattelee vankka työsuunnitelma ja toimiva julkaisusuunnitelma, avaa puheenjohtaja Bargum apurahahakemusten arviointia.

ISOT YHTEISHANKKEET?

Neuvottelukunta haastaa alan toimijat miettimään yhdessä, miten parhaiten tuetaan monimuotoista ja laadukasta tiedonjulkistamista maassamme.

- Olisi kiinnostava mahdollisuus yhdistää voimavaroja ja luoda uusi tiedonjulkistamisen tukimuoto, jonka kautta voitaisiin tukea isoja ja monikanavaisia, uutta luovia hankkeita, luonnostelee neuvottelukunnan jäsen, dosentti Liisa Suvikumpu. Hän viittaa kokemuksiin yhteisistä apurahavarannoista, kuten Säätiöiden post doc -poolista.

- Olemme kuitenkin pieni kansa, jolla on erityispiirteenään esimerkiksi kaksi kansalliskieltä ja useita kotimaisia kieliä. Kukaan muu ei voi vastata Suomessa julkaistavien tietotuotteiden laadusta kuin me yhdessä, jatkaa Suvikumpu.

Tällainen iso ja merkittävä tiedonjulkistamishanke voisi olla vaikkapa tutkijoiden, tietokirjoittajien ja tubettajien yhteishanke, jossa tuotettaisiin perinteisempien julkaisujen ja tietokirjojen lisäksi monipuolista verkkomateriaalia. Tämän kokoluokan hankkeisiin ei tiedonjulkistamisen apurahojen määrä yksin riitä

AIKA TARKASTELLA TUKIMUOTOJA

Neuvottelukunta on aloittanut sisäisen työn hallinnoimiensa tukimuotojen kehittämiseksi. Selvitys apurahoista valmistui 2018 ja tänä vuonna alkaa vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen selvitystyö tietokirjojen osalta. Kehitystyössä neuvottelukunta haluaa kuulla laajasti alan toimijoiden – kirjastojen, kustantamoiden, tekijöiden ja lopputuotteiden käyttäjien – näkökulmia. Neuvottelukunta pohtii, miten tukimuodot parhaiten edistävät tietokirjojen ja tietotuotteiden avoimuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta toivoo lisää julkista tukea tietokirjallisuudelle ja tiedonjulkistamiselle. Neuvottelukunta ehdottaa, että tietokirjallisuuden julkinen tuki tulisi osoittaa yhden tahon hallinnoitavaksi. Samalla tulisi ratkaistua kysymys tietokirjallisuuden käännöstuista.

***

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina. Myönnetyllä avustuksella tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Tuki on osa valtion tukea kirjallisuudelle.

Linkit:

Tiedonjulkistamisen apurahamyönnöt 2019 (pdf) - Listaus käsittää ne tiedot, joiden julkaisemiseen hakija on antanut luvan. Kaikki hakijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse 28.8.

Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2010 - 2016 (pdf)

Lisätietoja: pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

 

Kuva: Alex Eckermann, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös