Tiedeosaaminen on tärkeää pääomaa

25.10.2019
Kickoff 25.10.2019.

Tiedote 25.10.2019.

Suomalaisen tiedekasvatuksen suositusten laatiminen on aloitettu. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteisen Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeen työpaja järjestettiin 25.10.2019 Tieteiden talolla Helsingissä. Paikalla oli kolmisenkymmentä tiedekasvatuksen kentällä toimivaa asiantuntijaa pohtimassa sitä, mitä kaikkea tiedekasvatus oikeastaan on tai voisi olla ja miten sitä voitaisiin nyt laadittavilla suosituksilla tukea.

Tiedekasvatus herätti työpajan osallistujissa vilkasta keskustelua ja osallistujat ideoivat sitä, miten tietoa paitsi tieteen tuloksista myös sen tekijöistä ja tieteenteon menetelmistä voitaisiin viestiä laajoille yleisöille. Tiedekasvatuksen tapojen ja väylien moninaistaminen ja yli tieteenrajojen venyvä ilmiöoppiminen koettiin tärkeiksi keinoiksi tavoittaa yleisöjä monipuolisesti. Kaiken kaikkiaan hyvien käytäntöjen jakaminen nähtiin tärkeänä, ja nyt laadittavien suositusten toivottiin lisäävän tiedekasvatusta toteuttavien tahojen yhteistoimintaa maanlaajuisesti, jotta tieteen lukutaito saataisiin nostettua kansalaistaidoksi.

- Tiedeosaaminen on tärkeää pääomaa niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin, korosti hankkeen suunnittelija Sara Takala.

Hanke jatkuu tapaamisilla, joissa työstetään yhteisesti tiedekasvatuksen kansallisia suosituksia. Suositukset julkaistaan syksyllä 2020.

Työskentelynsä pohjaksi tiedekasvatushanke tekee parhaillaan kyselyä, jolla kartoitetaan Suomessa tällä hetkellä järjestettäviä tiedetapahtumia. Kyselyyn voivat vastata kaikki tiedetapahtumia järjestävät tahot. Kysely on auki lokakuun ajan täällä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös