Tiedekasvatus on yhteiskunnan yhteinen tehtävä

5.12.2019
Ihmisiä työpajassa 3.12.2019.

Lokakuussa käynnistetty kansallisten tiedekasvatuksen suositusten laatiminen jatkui antoisan työpajan merkeissä 3.12.2019 Tieteiden talolla Helsingissä.

Paikalla oli pieni, mutta sitäkin innokkaampi joukko tiedekasvatuksen osaajia pohtimassa, millaisia teemoja suosituksissa olisi tärkeää huomioida. Keskustelua jatkettiin lokakuussa järjestetyn aloitustilaisuuden pohjalta suunnittelija Sara Takalan johdolla.

Tieteeseen ja tiedekasvatukseen liittyvä terminologia herätti jälleen vilkasta keskustelua. Tärkeänä teemana esiin nousi myös tutkimuksen yhteisöllinen luonne: tiedekasvatuksen todettiin olevan yhteiskunnan yhteinen tehtävä, jota on tärkeää toteuttaa myös informaaleissa oppimisympäristöissä. Tästä syystä esimerkiksi rahoituksen jakamista myös pienemmille toimijoille pidettiin tärkeänä.

Tiedekasvatuksen kansallisten suositusten laatiminen on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteistä Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hanketta. Suositukset julkaistaan syksyllä 2020.

Suositusten laatiminen jatkuu alkuvuodesta työpajassa, joka järjestetään tiistaina 28.1.2020 klo 9.00-12.00 Tieteiden talon salissa 505. Työpajassa työstetään aiempien keskustelujen pohjalta laadittua luonnosta suosituksista sekä keskitytään erityisesti kokoamaan suositusten oheen konkreettisia vinkkejä hyväksi havaituista tiedekasvatuksen käytänteistä.

Tammikuun työpaja on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Mukaan voi ilmoittautua 20.1.2020 asti tästä linkistä.

Tietoa suositusten laatimiseen liittyvistä työpajoista ja materiaaleista jaetaan pääsääntöisesti sähköpostitse niille henkilöille, jotka osallistuivat lokakuun kick off -tilaisuuteen, tai jotka ovat muuten ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua suositusten työstämiseen. Mikäli haluat mukaan sähköpostilistalle, voit olla yhteydessä hankkeen suunnittelijaan Sara Takalaan.

Työpajojen ohella suositusten sisältöön voi vaikuttaa myös ottamalla kantaa, kun luonnos avataan avoimesti kommentoitavaksi keväällä 2020.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös