Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hanke käynnistyy

24.1.2019
Kaksi lasta ja älylaitteita.

TJNK ja Tieteellisten seurain valtuuskunta käynnistävät tiedekasvatushankkeen. Hankkeessa laaditaan kokonaiskuva Suomessa järjestettävistä tiedetapahtumista ja laaditaan suosituksia elinikäisen tiedeoppimisen tueksi.

Tiedeosaaminen on kyky hankkia, käsitellä ja arvioida tieteellisen tutkimuksen keinoin tuotettua tietoa. Samalla se on tieteen kehityksen seuraamista ja tutkimusmenetelmien ymmärtämistä. Tiedekasvatus on näiden taitojen vahvistamista opetuksen ja viestinnän keinoin.

Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeessa kartoitetaan tiedekasvatukseen suuntautuneet tapahtumat Suomessa, laaditaan suositukset tiedekasvatusta toteuttavien tahojen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kehittämiselle sekä laaditaan tieteellisille seuroille tiedekasvatuksen toimenpideohjelma.

Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hanke tuottaa kolme asiakokonaisuutta:

1. Tiedekasvatustapahtumien kartoittaminen

Korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa järjestetään lukuisia erilaisia tiedeviestinnän ja -kasvatuksen tapahtumia. Selvitystyön tuloksena syntyy kokonaisnäkemys tieteen yleisötapahtumista Suomessa.

2. Suositukset tiedekasvatuksen edistämiseksi

Yhteistyössä tiedekasvatuskentän toimijoiden kanssa laadittavat suositukset edistävät alan yhteistoimintaa ja vaikuttavuutta.

3. Toimenpideohjelma tieteellisten seurojen toimimiseksi tiedekasvatuksen mahdollistajana

Tiedekasvatustapahtumien selvitystyön ja tiedekasvatukselle laadittujen suositusten pohjalta rakennetaan yhteistyössä tieteellisten seurojen kanssa toimenpideohjelma seurojen osallistumiseksi tiedekasvatukseen.

Selvitystyön pääpaino on humanistis–yhteiskunnallisissa tieteissä, arkioppimisessa ja elinikäisessä tiedekasvatuksessa. Työn tuloksena rakentuu matemaattis–luonnontieteellistä tiedekasvatusta täydentävä ja tukeva verkosto, jossa tieteellisillä seuroilla on keskeinen toteuttajan rooli.

Kaksivuotisen Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatukset tueksi -hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös