Content markup

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Nyheter
Evenemang

Stipendieinfo 2024

Infotillfället om årets informationsspridningens stipendier tar plats på nätet den 7 maj 2024 kl. 14–15. Vi ger råd om hur man skriver en bra ansökan. Vi ger också vägledning i att hitta en publiceringskanal. Länken uppdateras här.

Rekommendationer om vetenskapsfostran

Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran (Delegationen för informationsspridning och Vetenskapliga samfundens delegation 2021).

Rekommendationer för vetenskapskommunikation

Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan. Rekommendationer för vetenskapskommunikation (Delegationen för informationsspridning 2018) betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.