Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation

10.4.2019
Helsinki Initiative logo.

Forskning är internationellt. Så vill vi ha det! Flerspråkighet håller lokalt relevant forskning vid liv. Värna den!

Att sprida forskningsresultat på ditt eget språk har inverkan. Stöd det! Det är livsviktigt att interagera med samhället och dela kunskap bortom den akademiska världen. Främja det! Infrastrukturen för vetenskaplig kommunikation på nationella språk är skör. Sköt om den!

Undertecknarna av Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation uppmuntrar beslutsfattare, universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer, bibliotek och forskare att anta följande rekommendationer.

1. Stöd spridning av forskningsresultat till förmån för hela samhället.

2. Värna nationella infrastrukturer för publicering av lokalt relevant forskning.

3. Främja språkmångfald i forskningens bedömning, utvärdering och finansieringssystem.

Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation har utarbetats av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD), Delegationen för informationsspridning (TJNK), Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, Universitets- og høgskolerådet (UHR) och COST-aktionen "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH).

Kampanjen "På alla språk" är en väckarklocka för beslutsfattare, universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer, bibliotek och forskare att främja flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation. Delta via Twitter eller Facebook genom att skicka ett uttalande eller en video av ditt eller dina kollegers stöd för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation, givetvis #InAllLanguages.

Läs mera på Helsingfors-initiativet webbplats

Du kan också vara intresserad av