Mer stöd för forskare i fall av trakasserier – ett nytt projekt för att trygga forskarnas och experternas yttrandefrihet

26.6.2023
Kuvituskuvassa rivi tyhjiä penkkejä yliopiston luentosalissa.

I det här nya projektet utreder delegationen för informationsspridning (TJNK) trakasserier som forskare och experter utsätts för. Samtidigt utvecklas en nationell handlingsplan för att stödja forskarnas och experternas yttrandefrihet.

Akademisk frihet och forskarnas yttrandefrihet har minskat i många länder under de senaste åren. I Finland hotas den akademiska friheten särskilt av trakasserier och hot mot forskare. Även om alla forskare inte möter hatretorik och trakasserier är det ett märkbart problem för yttrandefriheten för de experter som undersöker känsliga ämnen. I synnerhet forskare som behandlar invandring, vaccinationer, näring, miljöskydd, kön och sexualitet utsätts för trakasserier och hot. I värsta fall inskränker trakasserier och påtryckningar forskarnas yttrandefrihet och hotar demokratin.

Som fenomen har trakasserier av forskare och experter identifierats och utretts i flera undersökningar samt i enkäter från delegationen för informationsspridning, senast 2019. Utifrån enkäterna skapades också webbplatsen Häiritseväpalaute som stöd för forskarna. Nu har TJNK startat ett nytt projekt för att stödja forskares och experters yttrandefrihet.

Ramarna för den nationella handlingsplanen

I projektet Stödjande av yttrandefriheten för forskare och experter utvecklas ett samordnat stöd från forskarsamfundet till forskare och experter som utsatts för trakasserier. I projektet, som leds av historieforskare, docent Oula Silvennoinen, utarbetas i samarbete med forskarsamfundet en nationell handlingsplan som stöder förverkligandet av forskarnas och experternas yttrandefrihet.

Syftet med projektet är att förenhetliga de stödåtgärder som nu erbjuds och att skapa stödåtgärder mot trakasserier som man kommit överens om tillsammans med forskarsamfundet. Målet är att säkerställa att ingen blir ensam när de möter trakasserier eller påtryckningar. Stödåtgärderna ska också ordnas till exempel för personer som arbetar med expertuppgifter inom organisationer samt för stipendieforskare som inte har en arbetsgivarpart.

Stödjande av yttrandefriheten för forskare och experter är ett två årigt projekt (2023–2024) som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information:

Sakkunnig Oula Silvennoinen
oula.silvennoinen@tjnk.fi
tel. 044 710 8367

Generalsekreterare Reetta Kettunen
reetta.kettunen@tjnk.fi
tel. 040 733 5935

Du kan också vara intresserad av