Enkät om feedback som forskare har fått när de har uppträtt offentligt som sakkunniga

15.4.2019
Vihapuhekupla.

Delegationen för informationsspridning samlar in uppgifter om feedback som forskare har fått när de har uppträtt offentligt som sakkunniga.

Med uppträdande avses t.ex. publicering av fackböcker, föredrag vid allmänna seminarier, intervjuer eller artiklar i tidningar, på bloggar eller i sociala medier.

Med hjälp av enkäten samlar man in uppgifter om genom vilka kanaler uppträdanden sker, samt mängden av feedback och vilken slags feedback det handlar om. I enkäten delas feedbacken upp i två olika kategorier, saklig och störande. Saklig feedback är positiv, neutral eller motiverad och konstruktiv kritik. Störande feedback får mottagaren att må dåligt och känna ångest. Den feedback som forskaren får kan vara direkt muntlig eller skriftlig kommunikation och kan förekomma i olika mediekanaler, elektroniska och sociala medier. Störande feedback kan vara fysisk eller innehålla ett fysiskt hot. Den kan även vara riktad mot den sakkunniges närmaste krets eller egendom.

Sakligt motiverade avvikande åsikter eller vetenskapliga tvister är inte sådant som i denna enkät avses som störande feedback.

Enkäten genomförs och svaren behandlas anonymt. Informationen samlas under tiden 15.4. - 15.5.2019.

Till webbenkätt

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Mer information fås från generalsekreteraren Reetta Kettunen, tfn 040 733 5935 eller e-post reetta.kettunen(at)tjnk.fi.

Du kan också vara intresserad av