Delegationen för informationsspridning utreder effektiviteten av arbetsstipendier

14.2.2023
ett rött frågetecken på en mörk bakgrund

I februari kartlägger Delegationen för informationsspridning med en enkät effektiviteten av arbetsstipendier beviljade under åren 2019‒2021.

Syftet är att synliggöra stipendiumarbetets långvariga effekter och stipendiaternas kompetensutveckling under arbetsperioden. Långvariga effekter, t.ex. nya samarbetsnätverk och idéer samt upphovsmännens professionella utveckling, kan spåras först efter en relativt lång tid efter slutet av arbetsperioden. 
 

Vi publicerar enkätets resultat  i mars‒april 2023. Får du ett begäran att delta i enkätet, svara gärna. Vi uppskattar högt ditt svar!
 

Tilläggsinformation av enkätet ges av specialist Suvi Lahtonen, info@tjnk.fi, tfn 044 325 4214

Bild: Simone Secci / Unsplash

Du kan också vara intresserad av