Delegationen for informationsspridning 2018 - 2021

31.5.2018
""

Undervisningsministeriet har utnämnts Delegationen för informationsspridning för 2018–2021. Ordföraren är fil.dr Katja Bargum.

Delegationen för informationsspridning består av en ordförande och 10 medlemmar som utnämns för tre år i sänder av undervisningsministeriet, Finlands Akademi, Centralkommissionen för konst och centrala organisationer i branschen.

SAMMANSÄTTNING 1.6.2018 - 31.5.2021

Ordförare

Ansvarig producent Katja Bargum, Yle

Medlemmar

Professor Pirjo Hiidenmaa, Helsingfors univesitet

Specialforskare Maria Hirvi-ljäs, Kulturpolitisk forskningscentret Cupore

Dekanus Pentti Huovinen, Turun yliopisto

Professor Kimmo Katajala, Östra Finlands universitet

Enhetschef Maria Lassila-Merisalo, Hämeen Ammattikorkeakoulu

Journalist Lauri Lähteenmäki, llta-Sanomat, Finlands Journalis Förbund

Direktör Leena Suurpää, Röda Korset

Verkställande direktör Liisa Suvikumpu, Delegationen för stiftelser och fonder

Bibliotekschef Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Professor Esa Väliverronen, Helsingfors univesitet

Generalsekreterare

Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning

Du kan också vara intresserad av