Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tiedonjulkistamisen apurahoista. 

Tekniset ongelmat

Haettavat apurahat

Työryhmät

Muut apurahaan liittyvät kysymykset

Hakulomakkeeseen liittyvät kysymykset

Päätökset, maksatus ja raportointi

*****

1. Miksi en pääse kirjautumaan hakujärjestelmään saamillani tunnuksilla?

Tarkista, että käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein. Huomaa erot esim.

 • 1 (numero yksi)
 • l (pieni kirjain)
 • I (iso kirjain)
 • 0 (numero nolla)
 • O (iso kirjain)

Hakujärjestelmä asettaa käyttäjän selaimelle evästeen tunnistuksen vuoksi. Varmistathan siis, että selaimesi Javascript ja evästeet ("cookies") ovat käytössä. Tarvittaessa kokeile kirjautua hakujärjestelmään (siirryt toiselle sivustolle) toisella selaimella.

Huom. Ennen vuotta 2019 luodut tunnukset eivät ole enää voimassa, vaan käyttäjien on rekisteröidyttävä uuteen hakujärjestelmään.

Jos kirjautuminen ei siltikään onnistu, ota yhteyttä tekniseen tukeen: tuki(at)tsv.fi

2. Olen hukannut/unohtanut käyttäjätunnukseni. Voitteko lähettää tunnukseni minulle uudelleen?

Voit palauttaa salasanasi sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut rekisteröityessäsi hakujärjestelmän käyttäjäksi. Salasanan palautuslinkki löytyy hakujärjestelmän kirjautumissivulta (siirryt toiselle sivustolle).

Jos salasanan palautus ei onnistu, ota yhteys tekniseen tukeen: tuki(at)tsv.fi

Huom. Ennen vuotta 2019 luodut tunnukset eivät ole enää voimassa, vaan käyttäjien on rekisteröidyttävä uuteen hakujärjestelmään.

3. Miksi en voi lähettää hakemusta?

Tarkista, että kaikki pakolliset kentät on täytetty eikä minkään kentän koko ylitä sille asetettua merkkimäärärajaa. Muista rastittaa myös hakemuksen lopussa oleva lupa tietojen julkistamiseen ja vahvistus tietojen oikeellisuudesta.

Jos et siltikään pysty lähettämään hakemusta, ota yhteys tekniseen tukeen: tuki(at)tsv.fi

4. Sivusto ilmoittaa, että yhteys tietokantaan on katkennut. Onko tiedot menetetty?

Yhteyden katketessa kaikki tallentamattomat tiedot katoavat. Järjestelmä kuitenkin tallentaa lomaketta säännöllisesti, joten voit jatkaa hakemuksen täyttämistä viimeisestä automaattisen tallennuksen versiosta.

Suosittelemme kuitenkin kirjoittamaan hakulomakkeen kenttien pidemmät tekstit, esim. työsuunnitelman, ensin erilliseen tekstitiedostoon omalle tietokoneelle, ja sitten kopioimaan ja liittämään tekstin hakulomakkeeseen. Näin kirjoittamasi teksti ei pääse katoamaan, vaikka yhteys tietokantaan hetkeksi katkeaisikin.

5. Mistä tiedän, sopiiko hankkeeni rahoitettavaksi?

Tutustu hakuilmoitukseen sekä aiemmin myönnettyjen apurahojen hankekuvauksiin.  Niistä saat kattavan kuvan siitä, millaisia hankkeita tiedonjulkistamisen apurahoilla voidaan tukea.

Tiedonjulkistamisen apurahaa voi hakea esim. seuraaviin tietoa popularisoiviin kohteisiin:

 • tietokirjat 
 • radio- ja TV-ohjelmat
 • dokumenttielokuvat
 • lehtiartikkelit
 • sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteet
 • tieteen kummitoiminta
 • tutkivat työpajat
 • tiedeteatteri ja näyttelytoiminta
 • tiedonjulkistamisen ja tiedeviestinnän koulutus
 • muut tiedonjulkistamisen yhteistoimintamuodot

Sen sijaan tiedonjulkistamisen apurahoja EI myönnetä seuraaviin kohteisiin:

 • kaunokirjallisuus
 • fiktiiviset radio- ja TV-ohjelmat tai elokuvat
 • käännökset
 • oppikirjat
 • tieteelliset tutkimukset (ml. väitöskirjat)

Takaisin ylös

6. Mitä jos hankkeeni toteutetaan useassa eri mediassa?

Monimuotoisissa hankkeissa valitaan hankemuodoksi "Muu tiedonjulkistaminen". Huomaa, että yhdellä hakemuksella voi hakea apurahaa vain yhden ihmisen työskentelyyn. Jos hankkeen eri osa-alueita on toteuttamassa useita henkilöitä, jokaisen heistä on täytettävä oma hakemuksensa ja haettava apurahaa omaan työskentelyynsä.

Hakulomakkeen kohdassa Työsuunnitelma annetaan tarkempi kuvaus hankkeen eri toteutusmuodoista (esim. näyttely ja siihen liittyvä verkkosivusto) ja kohdassa Julkaisu- ja viestintäsuunnitelma hankkeen julkistamisaikataulu kussakin mediassa.

Lisätietoja löydät vuosittain julkaistavasta hakuilmoituksesta, ks. Ajankohtaista.

7. Mitä jos olen jo aloittanut työskentelyn?

Tiedonjulkistamisen apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja eikä niitä voida myöntää takautuvasti jo toteutuneeseen työskentelyyn. Jos hanke yhä jatkuu, apurahaa voi hakea vain apurahapäätöksen jälkeen tapahtuvaan työskentelyyn. Päätökset apurahoista tehdään syyskuun loppuun mennessä. 

8. Minkä suuruista apurahaa voin hakea?

Tiedonjulkistamisen apurahat myönnetään työskentelykuukausina: 2, 4, 6 tai 8 kk. Myönnettävien apurahojen suuruudet noudattavat Taiteen edistämiskeskuksen jakamien kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahojen ja -avustuksien suuruutta. Myönnettävät apurahat sisältävät myös MYEL-osuuden.

Tarkista apurahojen euromäärät hakuilmoituksesta.

Tutustu myös aiemmin myönnettyihin apurahoihin.

9. Voiko apurahaa hakea työryhmälle?

Tiedonjulkistamisen kohdeapurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja. Työryhmän hakiessa apurahaa, jokaisen työryhmän jäsenen on täytettävä oma hakemuksensa ja haettava apurahaa vain omaan työskentelyynsä.

Huom. Jokaisessa saman työryhmän jäsenen hakemuksessa on annettava hankkeen nimi täsmälleen samassa muodossa. 

Hakulomakkeen kohdassa Työsuunnitelma eritellään työryhmän kokoonpano ja hakijan oma työpanos hankkeessa sekä annetaan koko hankkeen kustannusarvio.

10. Hanke on vasta alussa enkä tiedä vielä, keitä työryhmään tulee kuulumaan. Voinko hakea apurahaa itselleni ja siirtää rahan myöhemmin työryhmän muille jäsenille?

Ei, tiedonjulkistamisen apurahat ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää muille. Apurahaa ei voi myöskään käyttää muiden palkkaamiseen. Työryhmän jokaisen jäsenen on täytettävä oma hakemuksensa ja haettava apurahaa vain omaan työskentelyynsä.

Takaisin ylös

11. Voiko yhteisö hakea tiedonjulkistamisen apurahaa?

Ei, tiedonjulkistamisen apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja eikä niitä voida myöntää yhteisöille tai yhdistyksille.

Jos kyseessä on työryhmä, jokainen työryhmän jäsen voi hakea henkilökohtaista apurahaa omaan työskentelyynsä hankkeessa. Apurahaa ei tällöinkään voida maksaa yhteisön/yhdistyksen/yrityksen tilille, vaan se maksetaan kunkin hakijan omalle henkilökohtaiselle tilille.

12. Voiko eläkeläinen hakea apurahaa?

Kyllä, myös eläkkeellä olevat voivat hakea tiedonjulkistamisen apurahaa.

13. Voinko hakea apurahaa väitöskirjan tai muun tieteellisen teoksen/artikkelin tekemiseen? Entä kaunokirjalliseen/fiktiiviseen työhön?

Ei, tiedonjulkistamisen apurahat on tarkoitettu vain tietoa popularisoivien hankkeiden rahoittamiseen. Tieteelliset tutkimukset, opinnäytteet tai puhtaasti kaunokirjalliset teokset eivät kuulu apurahoituksen piiriin.

Jos kuitenkin esim. lasten tai nuorten tietokirjassa tai muussa tietotuotteessa tiedonvälitys tapahtuu osin kaunokirjallisin tai fiktiivisin keinoin, on tällaiseen hankkeeseen mahdollista hakea tiedonjulkistamisen apurahaa.

14. Voinko hakea apurahaa muulla kielellä kuin suomeksi/ruotsiksi toteutettavaan hankkeeseen?

Kyllä, tiedonjulkistamisen apurahaa voi hakea myös muilla kuin kansallisilla kielillä toteutettaviin kotimaisiin hankkeisiin, esim. englanninkielisen tietokirjan kirjoittamiseen. Sen sijaan suomeksi/ruotsiksi jo julkaistun teoksen kääntämiseen esim. englanniksi voi hakea tukea mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteydessä toimivalta FILIltä.

15. Miten voin hakea apurahaa kääntämiseen?

Käännöstukia myöntää mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran yhteydessä toimiva FILI.

Takaisin ylös

16. Voiko apurahaa käyttää avustajan palkkaamiseen / kirjoittajapalkkioihin / käännättämiseen / matkakuluihin / hankintoihin?

Tiedonjulkistamisen apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja luovan työn tukemiseen eikä niillä pääsääntöisesti voi kattaa kuluja.

Apurahoja myönnetään kuluihin vain erittäin perustelluista syistä ja vain tietyissä hankemuodoissa (ei tietokirjoihin tai muuhun tietokirjoittamiseen). Kuluihin haettava osuus eritellään ja perustellaan kustannusarvioissa hakulomakkeen kohdassa Työsuunnitelma.

Esimerkkejä hyväksyttävistä kuluista löydät vuosittain julkaistavasta hakuilmoituksesta.

17. Onko aiemmin TJNK:lta saadulla apurahalla vaikutusta päätökseen? Voiko samaan hankkeeseen hakea jatkorahoitusta?

Kukin hankehakemus käsitellään erikseen, eikä aiemmin saatu apurahoitus ole este uudelle myönnölle. Jos kyseessä on pitkäkestoinen hanke, apurahoitusta voidaan myöntää samalle hankkeelle myös uudestaan. Uuden myöntöpäätöksen tekeminen edellyttää hyväksyttyä raportointia aiemman apurahan käytöstä.

18. Pitääkö kirjasta olla kustannussopimus / aiesopimus ennen kuin apurahaa voi hakea?

Kustannus-/julkaisusopimus tai aiesopimus ei ole ehto apurahan myöntämiselle. Jos sopimus on jo tehty, siitä mainitaan kohdassa Julkistamissuunnitelma. Kopiota sopimuksesta ei tarvita hakemuksen liitteeksi, vaan julkaisuaikataulu ja kustantajan yhteystiedot riittävät.

Jos sopimusta ei vielä ole, kohtaan Julkisu- ja viestintäsuunnitelma merkitään tahot, joita on tarkoitus lähestyä.

19. Kenen tiedot merkitsen hakemukseen, jos hakijana on työryhmä?

Työryhmän hakiessa apurahaa tiedonjulkistamisen apurahaa, kukin työryhmän jäsen täyttää oman hakemuksensa ja hakee apurahaa vain omalle osuudelleen hankkeessa. Hankenimen tulee olla täsmälleen sama kaikissa samaan hankkeeseen liittyvissä hakemuksissa.

20. Mitä eroa on työsuunnitelmalla ja julkaisu- ja viestintäsuunnitelmalla?

Työsuunnitelmassa kerrotaan, mitä ollaan tekemässä, kuka sen tekee ja kenelle, sekä mitenmilloin ja miksi se tehdään. Työryhmien osalta annetaan lisäksi selvitys työryhmän kokoonpanosta ja hakijan omasta osuudesta hankkeessa. Työsuunnitelmaan sisältyvässä kustannusarvioissa kerrotaan hankkeen kokonaisbudjetti ja haetun apurahan osuus siitä.

Työsuunnitelma on hakemuksen tärkein kohta! Huomaathan, ettet voi liittää sähköiseen hakemukseen erillisiä liitteitä, vaan kaiken hakemuksesi kannalta tärkeän tiedon on oltava itse hakemuksessa.

Julkaisu- ja viestintäsuunnitelmassa kerrotaan, missä, milloin ja/tai miten hankkeen lopputuote tullaan julkistamaan ja miten hankkeen näkyvyys tullaan varmistamaan. Julkaisusuunnitelma voi sisältää tietoa esim. seuraavista: kustantaja, tuotantoyhtiö, levittäjä, tapahtumapaikka, tekninen toteutus, julkaisuajankohta.

Tietokirjahankkeella ei tarvitse vielä hakuvaiheessa olla kustannussopimusta, mutta viestintäsuunnitelmassa on hyvä miettiä, mitä teet, jos et saakaan hankkeelle kustantajaa, ja miten silloin voit hyödyntää hanketta tiedonjulkistamisessa.

Takaisin ylös

21. Mistä tiedän, mihin kirjastoluokkaan tietokirjani kuuluu? Entä jos teos kuuluu useaan luokkaan tai luokkaa ei ole vielä päätetty?

Valitse kirjastoluokka, johon teos ensisijaisesti kuuluu Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän mukaan.

Valita voi vain yhden luokan. Luokka voi muuttua hankkeen edetessä, eikä annettu luokitustieto sido hakijaa. Hakemuksessa valittua luokkaa käytetään vain apurahojen tilastointiin.

22. Voiko hakemukseen lisätä liitteitä, esim. CV:n tai kustannussopimuksen?

Sähköiseen apurahahakemukseen ei voi lisätä liitteitä. Hakemuksen kentät tulee täyttää huolellisesti ja niiden tulee sisältää kaikki päätökseen tarvittavat tiedot. Hakemuksessa pyydettyjä tietoja ei voi korvata liitteillä tai viittaamalla liitteisiin.

Esim. ansio- ja julkaisuluettelotiedot tai suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot voi tarpeellisilta osin kopioida hakemukseen kohtaan "Muut tiedot". Kustantajan tai julkaisijan yhteystiedot annetaan hakulomakkeen kohdassa Julkaisu- ja viestintäsuunnitelma, mutta kopiota kustannus-/julkaisusopimuksesta ei tarvitse toimittaa neuvottelukunnalle.

Jos hakija kaikesta huolimatta haluaa lisätä hakemukseensa ehdottoman olennaisiksi katsomiaan liitteitä, ne voi lähettää hakuajan puitteissa sähköisenä neuvottelukunnan toimistolle, ks. Yhteystiedot.

23. Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani sen lähettämisen jälkeen?

Hakuaikana voit palauttaa lähetetyn hakemuksen muokattavaksi hakujärjestelmän kotisivulla. Palauttamisen jälkeen kaikki kentät ovat taas muokattavissa.

Huom. Muista myös lähettää muokattu hakemus uudelleen! 

Vaikka olisit jo lähettänyt hakemuksesi ja saanut siitä vahvistusviestin, hakemuksen palauttaminen muokattavaksi peruuttaa aiemmin lähetetyn hakemuksen. 

Varmista siis aina ennen hakuajan päättymistä, että hakemuksesi kohdalla lukee "Lähetetty". Jos hakemuksen kohdalla lukee "Luonnos", sitä ei oteta mukaan apurahakäsittelyyn.

Jos hakemuksen palauttamisessa muokattavaksi tai lähettämisessä on ongelmia, ota yhteyttä tekniseen tukeen: tuki(at)tsv.fi.

Hakuajan jälkeen hakemusta ei enää voi muuttaa, mutta sitä voi täydentää esim. ilmoittamalla muilta tahoilta saaduista apurahaoista.

24. Milloin hakijoille ilmoitetaan päätöksestä?

Apurahapäätökset tehdään syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot löydät hakuilmoituksesta. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

25. Milloin apuraha maksetaan?

Apurahapäätökset tehdään syyskuussa, minkä jälkeen apurahan saajien kanssa solmitaan kirjallinen sopimus apurahasta. Sopimukset tekee apurahojen hallinnoinnista huolehtiva Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Apuraha voidaan maksaa vasta, kun apurahan saaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti. Apurahan saaja valitsee maksupäivän joko myöntövuodelle tai myöntövuotta seuraavan vuoden alkuun.

Apuraha maksetaan kerralla eikä sitä voi jakaa osiin. Apurahan maksamisesta huolehtii Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Takaisin ylös

26. Milloin apurahalla voi työskennellä?

Apurahamyönnössä määritellään työskentelyn kesto kuukausina (2, 4, 6 tai 8 kk), mutta työskentelyn ajankohtaa ei ole rajattu. Hakija voi siis itse päättää, milloin työskentelykautensa käyttää.

Huom. Apurahaa ei voida myöntää takautuvasti jo toteutuneeseen työskentelyyn. Työskentely voi siis alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun hakija on saanut tiedon apurahapäätöksestä.

Neuvottelukunta edellyttää, että vähintään 6 kk työskentelyapurahan saajan on luovuttava päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi. 6 - 8 kuukauden pituisella apurahakaudella voi tehdä muuta työtä 20% työajasta.

Kaikkien apurahansaajien on raportoitava heille myönnetyn apurahan käytöstä myöntövuotta seuraavana vuonna 31.10. mennessä.

27. Miten apuraha vaikuttaa verotukseen?

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta tekee verottajalle ilmoituksen myöntämistään apurahoista. Apurahat maksetaan verottomina, mutta ne voivat vaikuttaa hakijan verotukseen, mikäli hakijan saamien apurahojen ja palkintojen yhteismäärä ylittää verovapauden rajan. Lisäksi 4 kk, 6 kk ja 8 kk:n apurahojen saajilla on velvollisuus ottaa apurahansaajan eläke- ja tapaturmavakuutus, ks. www.mela.fi.

Lisätietoa apurahansaajan verotuksesta saa verottajalta, ks. www.vero.fi.

28. Miten ja milloin apurahan käytöstä tulee raportoida?

Selvitys apurahalla työskentelystä tulee toimittaa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle myöntövuotta seuraavana vuonna 31.10. mennessä. Vuonna 2019 ja sen jälkeen myönnettyjen apurahojen raportit täytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan hakujärjestelmässä (siirryt toiselle sivustolle).

Ennen vuotta 2019 myönnettyjen purahojen vapaamuotoiset raportit lähetetään postitse tai sähköpostitse neuvottelukunnan toimistolle, ks. Yhteystiedot.

Selvityksestä on käytävä ilmi:

 • milloin ja miten tietotuote on julkistettu; tai
 • hanke antaa muun hyväksyttävän selvityksen, josta ilmenee hankkeen edistyminen tai toteutuminen.

Mikäli apuraha on myönnetty teokselle ja se on ilmestynyt, neuvottelukunnalle toimitetaan yksi (1) kappale teosta tai selvitys julkaisuvuodesta ja kustantajasta sekä ISBN-numero. Samoin artikkeleista ja muista vastaavista toimitetaan työnäytteet neuvottelukunnalle. Mikäli kyseessä on muu tietoteos, selvitykseksi käy todennus esim. dokumentin esitystiedoista tai www-osoite. Muusta hyväksyttävästä selvityksestä pitää ilmetä, että hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti.

Takaisin ylös