Vielä voit vastata tiedetapahtumakyselyyn!

8.11.2019
Pilvi.

Kysely tiedetapahtumista on avoinna marraskuun 15. päivään asti.  Toivomme erityisesti vastauksia ammattikorkeakouluilta sekä vapaan sivistystyön toimijoilta.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteinen tiedekasvatushanke luotaa suomalaisen tiedekasvatuksen kenttää laaja-alaisen ja elinikäisen tiedeoppimisen näkökulmasta. Hankkeen osana keräsimme lokakuussa tietoja Suomessa järjestettävistä tiedetapahtumista kyselyllä, joka on suunnattu kaikille tiedeviestinnän ja -kasvatuksen kentällä toimiville tahoille.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn jo vastanneita! Mahdollisimman kattavan kuvan saamiseksi toivomme kuitenkin vielä lisää vastauksia erityisesti ammattikorkeakouluilta sekä vapaan sivistystyön toimijoilta. Kyselyyn voi vastata vielä 15.11.2019 asti täällä.

Kyselyn avulla kartoitamme erilaisten tiedetapahtumien järjestäjiä, konsepteja, yleisöjä, tavoitteita ja vaikuttavuutta. Kysely on osa tiedekasvatushankkeen selvitystyötä, jonka pohjalta muodostetaan kokonaiskuva tiedekasvatusta Suomessa toteuttavista tahoista ja toiminnoista sekä laaditaan suosituksia ja toimenpideohjelma tiedekasvatuksen edistämiseksi. Kyselyn tulokset julkaistaan myös erikseen alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antaa hankkeen suunnittelija Sara Takala, p. 044 739 6560 tai sähköpostitse sara.takala(at)tsv.fi."

Sinua saattaisi kiinnostaa myös