TJNK-Näkökulma: Pitkäjänteistä arviointia ja palavaa keskustelua

17.12.2021
Artikkelin kuvituskuva.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) sai tänä vuonna ennätysmäärän ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoiksi ja kirjastojen ostotukilistan teoksiksi. Pääsihteeri Reetta Kettunen kertoo, miten työ neuvottelukunnassa etenee.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pyytää vuosittain ehdotuksia tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoiksi. Samalla kertaa kokoamme ehdotukset kirjastojen vähänlevikkisen ja laadukkaan kirjallisuuden ostotukilistalle. Vuonna 2021 ehdotuksia oli määräaikaan - vuosittain 1.12. mennessä - kertynyt ennätykselliset 958 kappaletta. Mitä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen tekemille ehdotuksille seuraavaksi tapahtuu?

Tuplat yhteen

Nyt neuvottelukunnassa ja sihteeristössä alkaa työ, jossa tarvitaan asiantuntijan silmiä ja harkintaa.

Suurin osa ehdotuksista saapuu verkkolomakkeen kautta. Ne siirretään käsittelytietokantaan ja käydään yksitellen läpi. 

Ehdotusten joukosta poistetaan selkeät spämmit, kuten tavarainkaupitsijoiden mainokset. Kaunokirjallisuuden ehdotukset taas toimitetaan Taikelle kaunokirjallisuuden ostotukikäsittelyä varten.

Usein samasta henkilöstä, tietokirjasta tai muusta tiedonjulkistamistyöstä on tehty monta erillistä ehdotusta. Nämä yhdistetään käsittelyä varten. Käytännössä työ tarkoittaa kaiken saamamme tiedon yhdistämistä. 

Ehdotusten läpikäynnin tuloksena vuoden 2022 valtionpalkinto- ja ostotukikäsittelyssä jatkaa 567 ehdotusta. Luku ei ole lopullinen, sillä neuvottelukunnan aloittaessa käsittelyn joulukuussa, mukaan tulee vielä jäsenten ja pääsihteerin tekemiä ehdotuksia.

Ostotukilista

Seuraavassa vaiheessa tietokirjallisuuden arviointityö jakautuu: käsittelemme kirjastojen ostotukilistan ehdokkaita ja valtionpalkintoa tavoittelevia nimekkeitä samanaikaisesti ja rinnakkain. Teosta on voitu ehdottaa ostotukilistalle, mutta neuvottelukunnan käsittelyssä se saattaakin siirtyä valtionpalkintokäsittelyyn. Vastaavasti valtionpalkintokilpaan ehdotettu teos voi päätyä ostotukilistakäsittelyyn. 

Ostotukilistalle valikoidaan teoksia, joiden arvellaan olevan vähälevikkisiä ja jotka arvioidaan laadukkaiksi. Ostotukilistan teokset palvelevat yleisten kirjastojen asiakkaita. 

Syksyllä 2021 kirjastojen ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki olivat kulttuurileikkauksien listalla. Leikkausehdotusten saama palaute oli kipakkaa ja lopulta ne peruttiin. Myös TJNK otti kantaa tukien puolesta. Keskustelu osoitti, että tukimuodot ovat tärkeitä ja ne edistävät demokratiaa, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta: noin miljoonan euron tuki mahdollistaa  kaikille mannersuomalaisille kirjastokävijöille monipuolisemman kattauksen kirjallisuutta ja kulttuurilehtiä.

Vuoden 2022 ostotukilistalle otetaan vain teoksia, jotka on julkaistu vuonna 2021. Aikaisempina vuosina TJNK on laatinut ostotukilistan maaliskuussa. Vuonna 2022 aikataulun arvioidaan myöhentyvän.

Tiukka seula valtionpalkintoon

TJNK työskentelee koko kevätkauden arvioimalla valtionpalkintoehdotuksia. Mihin ehdotuksissa sitten kiinnitetään huomiota?

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä ajankohtaisesta ja merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. 

Arvioinnin keskeisiä teemoja ovat tiedonjulkistamistyön ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys sekä tiedon tekeminen näkyväksi. Jokainen teema sisältää liudan alakysymyksiä, joita arvioinnissa mietitään: Miksi nyt? Kenelle tuote tai teko on tärkeä? Onko se todella hyvä, onnistunut ja laadukas? Jos teos on tärkeä ja ajankohtainen, voidaanko esimerkiksi toimittamistyön laadusta tinkiä? Olisiko tieto jäänyt pimentoon ilman tätä tiedonjulkistamistyötä?

"Arviointi etenee vahvojen ehdokkaiden tunnistamisen kautta."

Käytännössä arviointi etenee vahvojen ehdokkaiden tunnistamisen kautta. Ehdokkaan pitää saada riittävästi kannatusta neuvottelukunnan jäseniltä, jotta teos, tiedonjulkistamisteko tai henkilö jatkaa käsittelyssä. Kaikki jäsenet tutustuvat perusteellisesti ja useaan kertaan loppusuoran ehdotuksiin. Lopullinen esitys on neuvottelukunnan yksimielinen näkemys tiedonjulkistamisen palkinnon ansaitsevista teoista ja teoksista.

Valtionpalkintokäsittelyn seula on tiukka ja arviointityö vie aikaa. TJNK kokoontuu koko päivän kestäviin kokouksiin kuusi kertaa joulukuusta toukokuulle ennen kuin opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettava esitys on valmis. Varsinainen arviointi ei tapahdu ainoastaan kokouksissa vaan niiden väliaikoina, jolloin neuvottelukunnan jäsenet lukevat ehdotettuja teoksia, kuuntelevat podcasteja, katselevat dokumentteja ja etsivät tietoa ehdokkaista. Kokouksissa etsitään keskustellen yhteistä näkemystä siitä, mikä on palkinnon arvoista tiedonjulkistamista. 

TJNK:n pitkäaikaisena pääsihteerinä ihailen neuvottelukunnan jäsenten paneutumista, asiantuntijuutta ja aitoa halua löytää suomalaisen tiedonjulkistamisen helmet palkittaviksi. Palkintoehdokkaista käytävät keskustelut ovat oman työni huippuhetkiä.

Esityksen hyväksyminen

TJNK jättää esityksen valtionpalkintojen saajiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Lähtökohtaisesti ministeriön riippumattoman  asiantuntijaelimen tekemään esitykseen ei puututa; ainakaan ilman sellaisia perusteluita, joita TJNK:lla ei ole ollut tiedossa arviointityötä tehdessään. Ja kerrottakoon, että neuvottelukunnan tekemään esitykseen suhtaudutaan ministeriössä myönteisesti ja kiittävästi.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaetaan perinteisesti syyskuussa. Palkintojen jaon jälkeen TJNK alkaa valmistautua jälleen seuraavan vuoden palkintokäsittelyyn: mikä on kuluneen vuoden sato? 

Teksti: Reetta Kettunen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös