TJNK kannanotto: Kirjastojen ostotuki säilytettävä

13.10.2021
Artikkelin kuvituskuvassa huutomerkki puhekuplan sisällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesitys heikentää kirjallisen kulttuurin saatavuutta ja tiedonjulkistamisen moniäänisyyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 12.10.2021 ehdotuksen siitä, miten rahapelitoiminnan tuottojen vähenemä ja niistä johtuvat 43 miljoonan euron taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön ja tieteeseen kohdistuvat leikkaukset tarkemmin kohdennetaan. Ehdotetut kohdennukset lopettaisivat vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen kokonaan.

Kirjallisuuden ostotuki on vähälevikkisen laatukirjallisuuden tukea, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kuntien yleisille kirjastoille. Tuen tarkoituksena on parantaa erityisesti vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta. Ostotuella on mahdollista laajentaa ja monipuolistaa kirjastojen kirjavalikoimaa sekä hankkia kirjallisuutta myös koulukirjastojen ja päiväkotien kokoelmiin.

"Ostotuki laajentaa ja monipuolistaa kirjastojen kirjavalikoimaa."

Kirjastojen ostotukilistan tilatuista teoksista lastenkirjat ovat suuri ryhmä. Myös aikuisten tietokirjoja tilataan merkittävästi. Julkistettu leikkauslista sisältää myös kirjastojen kulttuurilehtien tilaustuen.

Kirjallisen kulttuurin saatavuus heikentyy

Neuvottelukunta katsoo, että kirjallisuuden ostotuen ja kulttuurilehtien tilaustuen suhteellisen pienen, noin miljoonan euron, määrärahan merkitys yleisille kirjastoille on suuri eikä sitä tulisi poistaa. Ostotuen lopettaminen kokonaan on muista leikkauksista poikkeava linjapäätös, jota ei tule toteuttaa ilmoitusasiana. Kerran lopetettua on vaikea aloittaa myöhemmin uudelleen.

Toteutuessaan leikkaukset heikentävät kirjallisen kulttuurin ja vähälevikkisen tiedonjulkistamisen mahdollisuuksia, tuottamista, jakelua ja saavutettavuutta. Toteutuessaan leikkaukset pienentävät entisestään myös tietokirjallisuuden julkista tukea. Leikkaukset eivät myöskään tue hallituksen tavoitetta edistää kaikenikäisten Suomessa asuvien lukutaitoa.

"Leikkaukset kohdistuvat lukijoihin, kustantajiin ja kirjailijoihin."

Leikkausten vaikutukset kohdistuvat kirjaston käyttäjiin eli lukijoihin, mutta myös kirjailijoihin ja kirjoittajiin sekä kustantamoihin ja julkaisijoihin. Monille vähälevikkisen kirjallisuuden parissa työskenteleville osto- ja tilaustuet ovat elintärkeitä. 

Pieniä yleisöjä tavoittavan kirjallisuuden ja muun tiedonjulkistamisen merkitys on levikkiään laajempi. Ostotuki mahdollistaa kirjallisuuden moniäänisyyden ja monimuotoisuuden sekä edistää sivistyksellistä tasa-arvoa ja paikallista yhdenvertaisuutta.

Marinin hallitus linjasi kehysriihessä keväällä 2021, että rahapelitoiminnan tuottojen vähenemistä kompensoidaan vuonna 2022 yhteensä 330 miljoonalla eurolla. Kompensaatiosta huolimatta hallituksen linjaus merkitsee 43 miljoonan euron leikkauksia taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön ja tieteeseen.

Lue myös Pekka Uotilan TJNK-näkökulma -kirjoitus Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja lukemattomat kirjat.

***

Perjantaina 15.10.2021 ilmoitettiin leikkausten peruuntumisesta.
- 18.10.2021 TJNK

***

Lisätietoja
pääsihteeri Reetta Kettunen
p. 040 733 5935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös