TJNK kannanotto: Tietokirjallisuuden ostotukea ei saa leikata

22.11.2023
Kuvassa kirjoja kirjaston hyllyissä.

Yllättävä leikkausuhka kirjastojen hankintoihin heikentäisi sivistystä ja haavoittuvimpien lukutaitoa. Luotettavan tutkitun tiedon saatavuus on demokratian perusta. 

LISÄYS JOULUKUU 2023: Ostotuki lakkautettiin eduskunnan hyväksyessä talousarvioesityksen vuodelle 2024, jossa ostotukea ei enää ollut.

Opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioesityksestä vuodelle 2024 on ilman mitään ennakkovaroitusta kokonaan leikattu pois yleisille kirjastoille suunnattu vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki. Asiasta ei ole käyty keskustelua sidosryhmien kanssa ennen leikkausten tekemistä.   

Toteutuessaan ostotuen leikkaus heikentää kirjallisen kulttuurin ja tiedonjulkistamisen tuottamista, jakelua ja saatavuutta. Leikkaukset kohdistuvat epäsuorasti lukijoihin, kustantajiin ja kirjailijoihin. Suorimmin leikkaus kohdistuu lapsiin ja nuoriin heidän käyttämiensä koululukemistojen kautta, mikä on täysin kansallisen lukutaitostrategian vastaista. Samoin leikkaus heikentää merkittävästi vasta maahanmuuttaneiden integroitumista Suomeen, kun selkokielistä tietokirjallisuutta ei olekaan saatavilla. 

Tieto kuuluu kaikille, myös heikommin kotimaisia kieliä lukeville. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta pitää ostotukea tärkeänä tukimuotona tutkitun tiedon popularisoinnille ja kotimaiselle tietokirjallisuudelle. Tuen poistaminen sivistyksen teemavuonna antaa ristiriitaisen viestin hallituksen toiminnasta. Kirjallisuuden ostotuki on suhteellisen pieni (vuonna 2023 860 000 €), mutta määrärahalla on suuri vaikutus tietokirjallisuuden saatavuuteen, alueellisesti yhdenvertaiseen saavutettavuuteen ja kotimaisilla kielillä tuotetun tietokirjallisuuden olemassaoloon. Ostotuen lopettaminen kokonaan on merkittävä linjapäätös, jota ei tule toteuttaa ilmoitusasiana.   

Tutkitun tiedon saatavuus heikentyy 

Toteutuessaan leikkaukset pienentävät entisestään tietokirjallisuuden vähäistä julkista tukea. Monille tietokirjallisuuden parissa työskenteleville osto- ja tilaustuet ovat elintärkeitä. Tietokirjailijoiden tulot ovat laskeneet viime vuosina voimakkaasti. Ostotuen leikkaamisen lisäksi kustantajien ja kirjailijoiden toimintamahdollisuuksia kaventavat uusi tekijänoikeuslaki sekä kirjojen arvonlisäveron nousu. Näiden yhteisvaikutus kaventaa kotimaisen tietokirjallisuuden julkaisumahdollisuuksia. Siten myös lukijoiden valinnanvara supistuu.  

Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen piirissä on myös selkokirjallisuus. Selkokirjallisuus on erittäin tärkeää tiedon tasavertaisen saatavuuden toteutumiseksi. Tieto kuuluu kaikille, myös heikommin kotimaisia kieliä lukeville. Ostotuen merkitys on ollut erityisen tärkeä pienille haja-asutusalueiden kirjastoille. Täten nyt ehdotetut leikkaukset kohdistuvat erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin kuten lapsiin, nuoriin ja maahanmuuttajiin.  

"Tutkitun tiedon saatavuus on jokaisen perusoikeus ja demokratian perusta." 

Tietokirjallisuuden julkisen tuen nopea ja suurimääräinen leikkaus on ristiriidassa hallitusohjelman kirjausten kanssa (5.4): ”Taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo... Kulttuurialan kasvu tukee koko yhteiskuntaa vahvistaen sen hyvinvointia, luovuutta ja kestävyyttä.” 

Luotettavan tutkitun tiedon saatavuus on jokaisen perusoikeus ja demokratian perusta. Kirjastojen tarjoama moniääninen valikoima tukee tasavertaista pääsyä tiedon ja kulttuurin äärelle kaikkialla Suomessa.  

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki ei ole ollut täydellinen instrumentti tutkitun tiedon saatavuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Jos tämä osin epäkäytännölliseksi koettu tuki tämän talousarvioesityksen läpimenon myötä poistuu, niin Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta haluaa asiantuntijayhteisönä osallistua uuden tuen laatimiseen ja kohdentamiseen. Uuden tukijärjestelmän tavoitteena tulee olla sivistyksen, demokratian ja yhdenvertaisuuden edistäminen, jonka merkittävä osa on elinvoimainen kotimainen tietokirjallisuus. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää luotettavan tutkitun tiedon käyttöä ja saatavuutta sekä tukee tapoja viestiä tutkitusta tiedosta entistä vaikuttavammin.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Henriikka Mustajoki
0407335935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös