Tiedonjulkistamisen apurahat vuodelle 2022 jaettu

20.9.2022
""

Apurahoista valtaosa kohdistuu tietokirjoihin. Tämän lisäksi tuettiin monenmuotoisia tiedonjulkistamishankkeita. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) jakoi vuonna 2022 tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yhteensä 400 000 euroa. Apuraha myönnettiin 60 hakijalle. Edellisenä vuonna  apurahoja oli jaettu 570 000 euroa 85 hakijalle.

Vuonna 2022 noin yksi viidestä hakijasta (21 %) sai apurahan. Pääosa apurahoista, 290 000 euroa (73 %), kohdistuu tietokirjahankkeille. Lisäksi rahoitettiin kolme muu tietokirjoittaminen -hanketta, kaksi tiedonjulkistamisen yhteistoiminta -hanketta ja 13 muun tiedonjulkistamisen hanketta. Kahdeksan henkilöä sai pitkän työskentelyapurahan (kesto 6 tai 8 kuukautta). 

Tietokirjan lisäksi käytettyjä julkaisukanavia ovat mm. mobiilisovellus, podcast, artikkelisarja, verkkomedioiden julkaisut, kuvapankki, dokumenttielokuva, livetiedekonsepti, sarjakuva ja videoprojisointi. Hankkeissa käytetään myös usean median yhdistelmiä. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta arvioi yhteensä 280 apurahahakemusta. Päätökset perustuvat neuvottelukunnan tekemään hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. 

Ajankohtaisaiheina mielenterveys, luonto ja osallisuus

Tiedonjulkistamisen työskentelyapurahoilla tuettiin jälleen monipuolisesti erilaisia tiedonjulkistamisen ja tietokirjoittamisen hankkeita. Tietokirjahankkeissa korostui erityisesti ajankohtaisten ilmiöiden laajempi taustoitus. Useat rahoitetut hankkeet kuvaavat jonkun ajankohtaisen ilmiön dynamiikkaa ja läikkymistä muuhun yhteiskuntaan. Ajankohtaisaiheina hakemuksissa ja myönnöissä näkyivät mm. hyvän mielenterveyden edistäminen, kansainvälisten kriisien vaikutukset Suomeen, lähihistoria, luonnonilmiöiden muutokset ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen osallisuus. 

Neuvottelukunta kannustaa rohkeisiin avauksiin ja monikanavaisiin yhdistelmiin. Työskentelyapurahoilla halutaan mahdollistaa monentyyppistä toimintaa. Tietokirjan ja tiedonjulkistamisen käsitettä ja tapoja voidaan uudistaa, täydentää ja laajentaa, vaikka tietokirjallisuus säilyy keskeisimpänä tiedonjulkistamisen apurahojen kohteena. 

Kirjoituksessa käytettyjä hanke-esimerkkejä:  

  • Kiira Sirola: Tämä on totta!
  • Sanna Tirkkonen: Mielisairaalan rappiotaide - Filosofinen tietokirja psykiatristen potilaiden taideteoksista 1840-1940
  • Matti Vuento: Sienikunnan ihmeitä
  • Leena Koivula: Luonto ja tunteet
  • Markku Laine: Elämänpuun tarina
  • Onni Westlund: Lastensuojelun tieto
  • Veikka Lahtinen – Pontus Purokuru: Mikä internetiä vaivaa? 
  • Elina Niinivaara: Vaiti vaaleissa, äänessä kadunkulmassa? 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakaa vuosittain tiedonjulkistamisen apurahoja, joilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistavaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Rahoitusta jaetaan neljälle hankemuodolle tietokirjoittamisesta muuhun tiedonjulkistamiseen. Apurahat ovat osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta jaettavaa valtionapua, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tutkitun tiedon julkistamisen tukemiseen.

Tarkempaa tietoa tiedonjulkistamisen apurahoista löydät vuosittaisesta hakuilmoituksesta.

Tiedonjulkistansen apurahamyönnöt 2022 löydät päätöslistauksesta.

Lue myös Reetta Kettusen TJNK-Näkökulma-kirjoitus hakemusten arvioinnista: Apurahoista, osa 3.


Lisätietoja: pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935
 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös