Tiedonjulkistamisen apurahamyönnöt 2022 – päätöslistaus

13.9.2022
Syksyisiä puunlehtiä roikkumassa langalla.

Tiedonjulkistamisen apurahan sai yhteensä 60 hakijaa.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi kokouksessaan 23.8.2022 tiedonjulkistamisen apurahat. Apurahoista 290 000 euroa eli 73 prosenttia jaettiin tietokirjoille (42 hanketta). Lisäksi rahoitettiin kolme muuta tietokirjoittamisen hanketta, kaksi tiedonjulkistamisen yhteistoiminnan ja 13 muun tiedonjulkistamisen hanketta. Kahdeksan henkilöä sai pitkän työskentelyapurahan (6 tai 8 kuukautta).

Neuvottelukunta arvioi yhteensä 280 hakemusta. Päätökset perustuvat hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Verkkolistauksessa näkyvät vain ne apurahamyönnöt, joiden julkaisuun on saatu lupa.

Myönnetyt apurahat 2022

Ahlmen-Laiho, Ulla
Tietokirja naisista lääketieteellisessä historiassa
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Naisten harvalukuisuus lääketieteen historiateoksissa ei johdu naisten vähäisestä toiminnasta lääketieteen edistämisessä, vaan historiantutkimuksen aiemmista painotuksista, joita tämä tietokirja pyrkii osaltaan uudistamaan. Kun menneisyyden tarkastelu laajennetaan pelkästä lääketieteen oppihistoriasta niin kutsuttuun lääketieteelliseen historiaan, on mahdollista löytää vahva naisen ääni esihistorialliselta ajalta nykypäivään asti terveyden vaalimisessa ja sairauksien parantamisessa.

Ahokoivu, Mari
Vallan kahva
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Vallan kahva on seikkailullinen lastentietokirja, joka selvitää, kuinka luontoa ja ihmistä suojellaan.

Beltran, Kaisa
Muovimeren riistetyt - Kerronnallinen tietokirja Etelä-Euroopan maatalouden siirtotyöläisistä
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 12000 €
"Muovimeren riistetyt" on kerronnallinen tietokirja Välimeren alueen maataloudessa työskentelevistä siirtolaisista. Kirja avaa siirtolaisuuteen johtavat juurisyyt ja paljastaa eurooppalaisen hedelmä- ja vihannestuotannon hyväksikäyttävät olosuhteet ja ne mahdollistavat tekijät. Ihmisoikeuksiin perehtyneet journalistit Beltran ja Erjonsalo dokumentoivat aihetta Etelä-Euroopan maatalousalueilla, jossa äänen saavat suomalaisiinkin pöytiin päätyvän sadon korjaavat siirtotyöläiset.

Diekmann, Helmut
Suomen Perhoset -nimisen verkkojulkaisun kehittäminen
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 2000 €
www.suomen-perhoset.fi -verkkosivuston tavoite on esitellä yleisölle Suomessa elävät perhoslajit ja niiden kehitysvaiheet (muna, toukka, kotelo, aikuinen) sekä uudet tutkimustulokset. Sivustossa on nyt noin 1400 lajia ja niistä yli 10 000 valokuvaa. Kuva- ja tekstiaineistosta vastaavat eturivin perhoskuvaajat ja perhostutkijat. Hankkeen tarkoitus on täydentää sivuston sisältöä uusin kuvin ja tekstein.

Ekholm, Kai
Suomen PEN:in arkiston tutkiminen ja historiateoksen valmistelu
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Suomen PEN:in arkiston tutkimiseen ja historiateoksen valmisteluun

Erjonsalo, Johanna
Muovimeren riistetyt - Kerronnallinen tietokirja Etelä-Euroopan maatalouden siirtotyöläisistä
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
"Muovimeren riistetyt" on kerronnallinen tietokirja Välimeren alueen maataloudessa työskentelevistä siirtolaisista. Kirja avaa siirtolaisuuteen johtavat juurisyyt ja paljastaa eurooppalaisen hedelmä- ja vihannestuotannon hyväksikäyttävät olosuhteet ja ne mahdollistavat tekijät. Ihmisoikeuksiin perehtyneet journalistit Beltran ja Erjonsalo dokumentoivat aihetta Etelä-Euroopan maatalousalueilla, jossa äänen saavat suomalaisiinkin pöytiin päätyvän sadon korjaavat siirtotyöläiset.

Ertimo, Laura
Vallan kahva
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Vallan kahva on seikkailullinen lastentietokirja, joka selvitää, kuinka luontoa ja ihmistä suojellaan.

Grönroos, Anna-Karin
Tidsresenären
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Henrik Wahlforss (1939-2015) var en visionär industridesigner som inte ännu uppmärksammats inom nordisk designhistoria. År 1980 bestämde han sig för att skriva en bok om ett ekologiskt hållbart samhälle i Norden år 2030. "Tidsresenären" är en biografi på denna märkliga designer som drevs av framtidsfrågor och samtidigt en ny utgåva av manifestet från 1982 där han söker svar på många av de frågor vi fortfarande kämpar med.

Haapkylä, Jessica
Matka merten jättiläisten luo
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Hankkeen tavoitteena on kirjoittaa tarinallinen tietokirja valaista. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Norjaan ja Meksikoon. Kirjan punaisena lankana on sinivalaan, maailman suurimman eläimen, etsiminen. Sinivalas elää merten salaperäisissä syvyyksissä, joista tiedämme vähemmän kuin avaruudesta. Lajia teurastettiin armottomasti vuosisatojen ajan eivätkä sen kannat ole vieläkään toipuneet. Sinivalaan etsimisen lisäksi pohdin kirjassa ihmisen ja valaan välistä monimutkaista suhdetta.

Halttunen, Iira
Kirjallisuuden myytinmurtajat
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Podcastissa Kirjallisuuden myytinmurtajat paneudutaan myytteihin, klassikoihin ja niiden kriittisiin päällekirjoituksiin. Kahdeksanosaisessa sarjassa keskustellaan vastamyyteistä, muunnelmista sekä niiden kaunokirjallisista ja yhteiskunnallisista merkityksistä kirjailijoiden, tutkijoiden ja kääntäjien kanssa.

Hosseini, Silvia
Kirjallisuuden myytinmurtajat
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Podcastissa Kirjallisuuden myytinmurtajat paneudutaan myytteihin, klassikoihin ja niiden kriittisiin päällekirjoituksiin. Kahdeksanosaisessa sarjassa keskustellaan vastamyyteistä, muunnelmista sekä niiden kaunokirjallisista ja yhteiskunnallisista merkityksistä kirjailijoiden, tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. 

Huhtanen, Ann-Mari
Kertova tietokirja "Raivo"
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 12000 €
”Raivo” on kertova tietokirja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä. Teos hyödyntää kaunokirjallisia keinoja ja ammentaa tutkivasta journalismista. Kirja käsittelee mm. seksuaaliväkivallan ja -häirinnän seurauksia, uhria entisestään traumatisoivaa tutkinta- ja oikeusprosessia, yhteiskunnan asenteita sekä myös sitä, miten tapahtuneesta voi selvitä. Teoksessa etsitään vastausta mm. siihen, mistä seksuaaliväkivallassa ja -häirinnässä on kyse ja miksi ne ovat yhä yleisiä.

Hämäläinen, Tuukka
Tiedettä valkokankaalla
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Tiedettä valkokankaalla on yleistajuinen tietoteos, joka tutkii tieteen ja tutkijoiden representaatiota elokuvissa. Kirjassa tutustutaan mm. "hulluihin tiedemiehiin", tieteisfiktion kuvitelmiin, todellisten tutkijoiden elämäntarinoihin, pandemioihin, dinosauruksiin ja ilmastonmuutokseen valkokankaalla. Huomiota saavat suuret ja pienet elokuvat, niin pohjoismaiset tuotannot kuin Hollywoodin jättielokuvat. Teoksen toteuttavat yhteistyössä kirjailija Tuukka Hämäläinen ja dosentti Tero Mielonen.

Hänninen, Ville
Esseekirja nykysarjakuvista
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 12000 €
Esseekirja nykysarjakuvasta käsittelee sarjakuvan suhdetta muihin taiteisiin, etenkin kirjallisuuteen. Samalla kun sarjakuvataiteen kenttä on moninaistunut, taiteenlaji on omaksunut kirjallisuuden lajityyppejä ja tehnyt niistä omanlaisiaan. Esimerkiksi omaeläkerrallisen sarjakuvan ja niin sanotun autofiktiivisen kirjallisuuden suhde on kiintoisa, samoin matkasarjakuvan ja reportaasisarjakuvan suhde pitkään eläneisiin kaunokirjallisiin lajityyppeihin.

Jarvinen, Johanna
KAIKKI MIEHET ON ROTTII!: Naiset suomalaisessa punk- ja indie- skeneissä 1977-2022
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
”Kaikki miehet on rottii!” kertoo naisista ja muista vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä suomalaisissa punk- ja indie-alakulttuureissa vuosina 1977-2022. Punk ja indie ovat historiallisesti olleet miesvoittoisia kulttuureita ja niistä kirjoitetut historiikit keskittyneet pitkälti miesten toimijuuteen. Minkälaisia nämä skenet ovat olleet naisille, sukupuoli- sekä seksuaalivähemmistöille tai ei-valkoisille ihmisille? Kuka on saanut olla punk ja mitä alakulttuuriin hyväksyminen on vaatinut?

Jukkara, Saimi
Ystäväni Data
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 12000 €
Ystäväni Data -tietokirja kuvaa ihmisen ja datayhtiöiden yhteiseloa 2010-luvun alusta nykypäivään. Henkilökohtaisen datan tallentamisen ja hyödyntämisen muutosta lähestytään tiedon valtavan määrän, ympäristön kuormituksen, rajoittavan lainsäädännön ja muuttuneiden käyttötarkoitusten näkökulmasta. Abstrakti data tehdään näkyväksi metaforien, vertailun ja visuaalisen esittämisen avulla. Samalla teos vastaa siihen, miksi koemme median värittämän todellisuuden niin erilaisena.

Jungman, Heikki
Meemistä menestykseen
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Meemistä menestykseen -tietokirja kertoo epäonnisen N-Gage-puhelimen tarinan. N-Gage oli Nokian vuonna 2003 julkaisema multimediapuhelin, johon kohdistui suuria odotuksia, mutta jonka suunnittelussa ja markkinoinnissa epäonnistuttiin. Kirjassa tarkastellaan innovaatioita epäonnistumisen kautta: harha-askeleet kuuluvat uuden luomiseen ja erehdykset voivat johtaa uusiin onnistumisiin. Kirja tarkastelee N-Gagen kautta myös kansallisen identiteettimme suhdetta teknologiseen osaamiseen. 

Järvi, Ulla
Armoton media -äänitietokirja
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Työryhmä tulee tuottamaan uudenlaisen tiedonjulkistamisen muodon: äänitietokirjan. Armoton media -äänitietokirja käsittelee monimediallisin keinoin mediajulkisuuden kääntöpuolta, erittäin kielteistä julkisuutta. Armoton media -hankkeella osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun mediaetiikasta ja Journalistin ohjeiden muutostarpeesta.

Karppinen-Kummunmäki, Henna
Minä ja Marilyn: pin-upin historia
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Kirjan tarkoituksena on esitellä ensimmäisenä suomenkielisenä tietokirjana pin up-kuvien ja kulttuurin maailmaa ennen ja tänään. Punaisena lankana on kirjoittajan oma pin up-harrastus, jonka kautta teos johdattaa lukijan tähän maailmaan. Toisin kuin voisi luulla, pin up-kuvat eivät ole, eivätkä ole olleet ennenkään, vain miehiä varten otettuja pikkutuhmia kuvia, vaan naistähdet ovat käyttäneet niitä oman imagonsa luomiseen. Genrelle voi siten kirjoittaa feministisen historian.

Koistinen, Mari
Koti, vara ja varmuus
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 12000 €
Kotitalouksien varautumista ja Suomen huoltovarmuutta käsittelevä yleistietokirja.

Koski, Anne
Selittävä tekijä: Ihmistieteellinen tutkimus ja tutkijat lavalla
Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Selittävä tekijä: Ihmistieteellinen tutkimus ja tutkijat lavalla on yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimustuloksia yleistajuistava livetiedekonseptin työnimi. Se nostaa elävän yleisön eteen tutkijat, tutkimustulokset, mutta myös tutkimushaastateltavat. Tavoitteena on ihmistieteille sopiva livetiede, joka avaa tieteellisen tiedon syntyprosessia ja pohtii tiedon rajoja. Elävä kohtaaminen mahdollistaa uudenlaisen yleisösuhteen tiedosta ja tieteestä kiinnostuneiden kansalaisten kanssa.

Koski, Kaarina
Suomalaiset tuonpuoleisen mielikuvat
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Kirjassa tarkastellaan kansanomaisia ja opillisia näkemyksiä kuolemanjälkeisestä sekä syitä niiden sitkeydelle. Teos ulottuu mytologiasta ja kansanuskosta kristillisen taivaskuvaston eri variaatioihin, esoterian vaikutukseen sekä nykyaikaisiin ihmissuhteita, ekologiaa ja tämänpuoleista painottaviin näkemyksiin. Tavoitteena on antaa kattava kulttuuri- ja uskontohistoriallinen yleiskuva suomalaisista kuolemanjälkeisen mielikuvista sekä tarjota virikkeitä henkilökohtaisiinkin pohdintoihin.

Kristiina, Markkanen
Grace - Ihmiskauppaan liittyvä elämäkerta sarjakuvan muodossa
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
”Grace”, on sarjakuvan muotoon tehty tarinallinen tietoteos, elämäkerta, joka kertoo seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvasta ihmiskaupasta Euroopassa ja Suomessa.

Kurko, Antti
Teknologia ei pelasta
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Teknologiaa kehitetään jatkuvasti korjaamaan vanhan teknologian aiheuttamia ongelmia. Silti teknologiaan on liittynyt jo valistusajalta asti vahva usko siihen, että se vie ihmisen kohti parempaa huomista. Hankkeessa tuotetaan teknologiapuhetta podcastien ja kirjoitusten muodossa joilla pyritään pääsemään yli tästä vuosisatoja vanhasta ajattelumallista ja tarkastelemaan teknologian vaikutuksia meihin niin yksilön, yhteiskunnan kuin ympäristön kannalta.

Laamo, Mina
Dokumenttielokuva kuolevista linnuista
Muu tiedonjulkistaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Dokumenttielokuva kuolevista linnuista: Millaisia ja miten laaja-alaisia vaikutuksia lintukantojen kuolemisella on maailmalle ja ihmiselle? Pelkästään Euroopan unionin alueelta on hävinnyt noin 600 miljoonaa pesivää lintuyksilöä vuoden 1980 jälkeen, kertoo Birdlife Suomi marraskuussa 2021 julkaistun tutkimuksen pohjalta. Varpuskannasta on hävinnyt noin puolet, yhteensä 247 miljoonaa lintua. Millaista maailmaa kohti olemme menossa, jos lintujen kuoleminen jatkuu? Mitä asialle voi tehdä?

Lahtinen, Veikka
Mikä internetiä vaivaa?
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Mikä internetiä vaivaa? on tietokirja, joka haastaa nykyisen keskustelun internetistä, digitalisaatiosta ja verkon mahdollisuuksista. Teoksessa tarkastellaan, kuinka internet on muuttunut utopistisesta tilasta tehotuotantofarmiksi ja troolarin verkoksi, joka läpäisee koko maailman fyysisestä infrastruktuurista psyyken tiedostamattomiin tasoihin. Teos tuo ensimmäistä kertaa suomen kielelle kansainvälisen filosofisen keskustelun internetin ja kapitalismin monimutkaisesta suhteesta.

Laiho, Elina
Onnen kukkuloilla – Nepalin tyttöjumalat, ryöstetyt morsiamet ja vapautetut orjat
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Onnen kukkuloilla on narratiivinen tietokirja, joka kertoo Nepalin naisten elämästä niin jumalattarina kuin maaorjina ja vie lukijat matkalle Himalajan syliin, mystisten ja maagisten vuorten maisemiin. Toimittaja Elina Laiho vierailee reportaasimaisesti eri alueilla ja kokoaa naisten tarinat yhteen kokonaiskuvaksi, joka tuo uutta tietoa naisten asemasta ja oikeuksista sekä Nepalin kehityksestä ja kulttuurista.

Laine, Markku
Elämänpuun tarina
Muu tietokirjoittaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Tieteeseen perustuvassa planetaarioelokuvassa vanha tammi esittelee Suomen metsien monimuotoisuutta. Kaikkitietävä elämänpuu kertoo puiden tavasta selviytyä eri olosuhteissa samalla kun hän vie katsojan immersiiviselle matkalle upeista luonnonmetsistä karuihin avohakkuihin. Seurataan puupinojen kuljettamista metsäteollisuuden eri vaiheiden läpi valmiiseen puutuotteeseen asti. Elokuvassa katsoja saa kyvyn nähdä niitä moninaisia ihmeitä, jotka metsän siimeksessä odottavat löytäjäänsä.

Leena, Koivula
Luonto ja tunteet
Muu tiedonjulkistaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Luonto ja tunteet -tietokirjan kirjoittamiseen, verkkosivuun ja luentomateriaalin suunnitteluun

Lehtonen, Juha Matias
Sairaan kaunis -tietokirja
Tietokirja, 8 kuukauden työskentelyyn, 16000 €
Tietokirja Sairaan kaunis on jatko-osa teokselle Terveys ja humpuuki (Tammi 2021). Kirjassa kerrotaan, miten kauneusihanteet ja terveysuskomukset ovat sekoittuneet toisiinsa oudoilla ja katastrofaalisilla tavoilla Suomen ja Euroopan historiassa. Aate- ja kulttuurihistoriallisen analyysin on tarkoitus auttaa lukijaa oivaltamaan uusia asioita myös 2020-luvun kauneus- ja terveysaatteista.

Merikallio, Katri
Afganistanin naiset - minne katosivat lupaukset?
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 12000 €
Suomi lähti yhdessä kymmenien länsimaiden kanssa vapauttamaan Afganistania Talibanin ja terrorismin ikeestä 2001. Julkilausuttu tavoite oli myös edistää afgaaninaisten ja -tyttöjen asemaa, tukea heidän terveyttään, yhteiskunnallista asemaansa ja mahdollisuutta käydä koulua. 20 vuotta myöhemmin satoja miljoonia eurojen maksanut suomalaisponnistus on valumassa hukkaan. Kirja avaa myös sitä, miten afgaaninaiset itse näkevät 20 vuoden työn ja mitä he nyt toivovat kansainväliseltä yhteisöltä.

Miao, Minna
Prokrastinaatio - aloittamisen vaikeus
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Kyseessä on yleistajuinen tietokirja, joka käsittelee prokrastinaatiota eli haitallista vitkuttelua. Vitkuttelun seuraukset ovat läsnä opiskelusta työhön, taloudesta terveyteen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ongelmana on, ettei niitä tarvitse kohdata ennen kuin vasta huomenna - tai vuosikymmenten päästä. Ajassamme aloittamisen vitkuttelu tuntuu olevan helpompaa kuin koskaan, mutta vitkuttelun historiaan paneutuminen osoittaa silti, ettei kyse silti ole täysin uudesta ilmiöstä. 

Mielonen, Tero
Tiedettä valkokankaalla
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Tiedettä valkokankaalla on yleistajuinen tietoteos, joka tutkii tieteen ja tutkijoiden representaatiota elokuvissa. Kirjassa tutustutaan mm. "hulluihin tiedemiehiin", tieteisfiktion kuvitelmiin, todellisten tutkijoiden elämäntarinoihin, pandemioihin, dinosauruksiin ja ilmastonmuutokseen valkokankaalla. Huomiota saavat suuret ja pienet elokuvat, niin pohjoismaiset tuotannot kuin Hollywoodin jättielokuvat. Teoksen toteuttavat yhteistyössä kirjailija Tuukka Hämäläinen ja dosentti Tero Mielonen.

Neitola, Uula
Tuntematon Tauno Wirkkala
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Tuntematon Tauno Wirkkala -tietokirja avaa näkymän suomalaisen taidelasimuotoilun ruskeasävyiseen ytimeen. Tauno Wirkkala nousi kansainväliseksi tähdeksi isoveljensä Tapion jälkeen 1970-luvulla, jolloin suomalainen lasi eli jo kultakautensa myöhäisaikaa. Käyttölasista oli tullut taiteen innovatiivinen materiaali uusine tekniikoineen ja pian se löysi tiensä jokaiseen kotiin. Elämäkerrallisessa teoksessa tuodaan ensi kertaa esille nuoremman Wirkkalan monipuolinen työ muotoilijana ja taiteilijana.

Niemi, Katja
Aamiainen: luokka ja ruoka
Muu tiedonjulkistaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 € 
Yhteiskunnallinen dokumenttielokuva eriarvoisuudesta lasten ruokalautasella

Niinivaara, Elina
Vaiti vaaleissa, äänessä kadunkulmassa? Miten ymmärtää pakolaistaustaisten nuorten miesten poliittisuutta paremmin (työnimi)
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 6000 €
Kirja avaa ruohonjuuritasolta sitä, miten pakolaistaustaiset nuoret miehet pyrkivät vaikuttamaan elämäänsä Suomessa ja mitkä asiat nousevat heidän arjessaan esiin poliittisina. Näiden nuorten yhteiskunnallista osallistumista pidetään usein ongelmallisen vähäisenä. Toisaalta heidän läsnäolonsa julkisessa tilassa nähdään usein riskitekijänä. Kirja syventyy poliittiseen osallisuuteen nuorten näkökulmasta ja kysyy, osallistuuko yhteiskunta riittävästi nuorille keskeisten kysymysten ratkomiseen. 

Norja, Sara
Tietokirjan "Kultaa ja kuolemattomuutta" kirjoittamiseen
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Narratiivinen tietokirjani kertoo alkemian tarinan muinaisesta Egyptistä nykyaikaan asti. Keskityn alkemian kukoistuskauteen, keskiaikaan ja uuden ajan alkuun. Alkemia oli tärkeä kokeellinen tieteenala, mutta se on jäänyt huomiotta suomenkielisessä tieteen historian popularisoinnissa. Kirjani esittelee mm. viisasten kiven ja maailmaa mullistaneita keksintöjä kuten tislauksen, sekä yksittäisiä alkemisteja kuten Isaac Newtonin, joka on paremmin tunnettu tieteellisen vallankumouksen avainhenkilönä.

Partti, Helen
Tietokirja miehen seksuaalisuudesta
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Tietokirja miehen seksuaalisuudesta

Purokuru, Pontus
Mikä internetiä vaivaa?
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Mikä internetiä vaivaa? on tietokirja, joka haastaa nykyisen keskustelun internetistä, digitalisaatiosta ja verkon mahdollisuuksista. Teoksessa tarkastellaan, kuinka internet on muuttunut utopistisesta tilasta tehotuotantofarmiksi ja troolarin verkoksi, joka läpäisee koko maailman fyysisestä infrastruktuurista psyyken tiedostamattomiin tasoihin. Teos tuo ensimmäistä kertaa suomen kielelle kansainvälisen filosofisen keskustelun internetin ja kapitalismin monimutkaisesta suhteesta.

Rouhiainen, Simo
ICE Emergency (työnimi)
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Sissiprojisoinnit on sähköpyörän alustalle rakennettu mediataidevempele jolla voi projisoida visuaalisia esityksiä missä tahansa paikkariippumattomasti. Laitteella esitetään mediataidetta, vaikuttavuusviestintää ja tuodaan visualisoitua tietoa ihmisten luokse.

Salo, Ulla-Maija
Kunnollisia asioita
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Tartun tietokirjassani kunnollisiin asioihin ja pohdin mistä puhumme, kun puhumme kunnollisuudesta. Kunnollisuus on suomalaisittain kiinnostava ilmiö ja tiedämme suurin piirtein, mistä siinä on kysymys, mutta pohjimmiltaan kunnollisuus on säilyttänyt salaperäisyytensä ja symbolisuutensa. Tätä lähden kirjassani purkamaan ja jäljitän, miten kunnollisia asioita tehdään ja kerrotaan.

Salovaara, Aija
Vesipestävän kestävä - kestävää kehitystä lapsille
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Aiomme kirjoittaa lapsille suunnatun teoksen, joka sisältää tarinoita vedestä. Kirja kertoo siitä, miten vesi liittyy muun muassa muuttoliikkeisiin, globalisaatioon, tasa-arvoon tai sen puutteeseen, ympäristöön, ravintoon tai hyvinvointiin. Tämä tarinallinen teos tulee ottamaan huomioon kaikki kestävän kehityksen osa-alueet ja sen kirjoittavat työparina kaksi aiemminkin yhdessä julkaissutta kirjailijaa, joista toinen on myös kestävän kehityksen tutkija.

Salovaara, Janne
Veden tarinoita - kestävää kehitystä lapsille
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Kirjoitamme lapsille suunnatun teoksen joka sisältää tarinoita kestävästä kehityksestä. Kirja kertoo muunmuassa maapallosta, ihmisistä, muutoksesta, globalisaatiosta ja epätasa-arvosta, ottaen veden esimerkiksi elementistä jonka kautta maailmassamme kaikki liittyy ja vaikuttaa kaikkeen. Nuorille lapsille sopiva lyyrinen teos ottaaa huomioon useat kestävän kehityksen osa-alueet ja sen laati kirjailijan, kuvittajan ja kestävyystutkijan työryhmä. 

Savolainen, Laura
Yötä myöten (työnimi)
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Vuorotyöhön liitetyt faktat ovat karuja. Etenkin yötyö häiritsee sosiaalista elämää, kuormittaa kroppaa ja aivoja ja voi kaikkine terveysriskeineen saatella ennenaikaiseen hautaan. Yötä myöten (työnimi) on tietokirja vuorotyöskentelijälle, joka haluaa ymmärtää, mitä kehossa tapahtuu kun se tekee töitä, vaikka pitäisi olla nukkumassa. Omakohtaisella otteella kirjoitettu tietokirja auttaa (t)yön sankaria minimoimaan terveysriesat ja maksimoimaan kummallisten työaikojen suomat ilot ja hyödyt.

Saxén, Heikki
MyBioethics-mobiilisovelluksen kehittäminen, erityisesti uusien kalliiden lääkkeiden eettisten kysymysten viestimiseen ja niistä kansalaiskeskustelun tukemiseen
Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
MyBioethics on ensimmäinen bioetiikan tiedonalan kokonaisvaltainen mobiilisovellus. Sovellus madaltaa kynnystä tutustua bioetiikan teemoihin ja siinä on myös mahdollista äänestää näihin teemoihin liittyvissä eettisissä valinnoissa sekä käydä moniäänistä ja -arvoista kansalaiskeskustelua näistä aiheista. Hankkeessa kehitetään sovellukseen sisältöjä erityisesti uusien kalliiden lääkkeiden eettisiin teemoihin liittyen, joka on merkittävä mutta yleensä huonosti tunnettu yhteiskunnallinen aihepiiri.

Semeri, Jaana
Fucking hell - kirjoituksia suomalaisen elokuvan naisista
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Fucking hell - kirjoituksia suomalaisen elokuvan naisista esittelee nykyelokuvan tärkeimpien naistekijöiden tietä elokuvan ammattilaisiksi: kuvaajiksi, näyttelijöiksi, leikkaajiksi, roolittajiksi, ohjaajiksi jne. Teos kuvaa murroskautta, jota elämme: rahoittajatkin ovat vihdoin havainneet, että naisten(kin) näkökulma kiinnostaa katsojia. Teos esittelee rohkeasti naisten nousua marginaalista keskiöön, kuvaa sitä rentoa asennetta, että mehän ei enää kysellä lupaa, me tehdään mitä halutaan!

Simes, Ilona Iida
Nykyajan dissidentit ja oikeudenmukaisuuden kaipuu -artikkelisarja (printti ja audio)
Muu tiedonjulkistaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Sotatila Ukrainassa, demokratian mureneminen Itä-Euroopassa ja näiden heijastuminen Suomeen: juttusarja aikakauslehdissä ja audiomuodossa useilla nettialustoilla. Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä on paennut Suomeen ja useisiin Baltian maihin journalisteja ja tietokirjailijoita, jotka ovat voimakkaasti kritisoineet ja osoittaneet mieltään vastustaen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja vedoten rauhan puolesta. Heitä on kuunneltava juuri nyt, ja heiltä on hyvä oppia tilanteesta.

Sirola, Kiira
Tämä on totta!
Muu tiedonjulkistaminen, 8 kuukauden työskentelyyn, 16000 €
Kymmenen lyhytsarjakuvaa sekä kuvitettuja sitaatteja nuorten aikuisten mielenterveyshaasteista perustuen kokemustietoon ja tilastoihin. Noin 50-sivuinen digitaalinen ja painettu julkaisu sekä asteittain julkaistava Instagram-kampanja.

Sulopuisto, Olli
Armoton media -äänitietokirja
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Työryhmä tulee tuottamaan uudenlaisen tiedonjulkistamisen muodon: äänitietokirjan. Armoton media -äänitietokirja käsittelee monimediallisin keinoin mediajulkisuuden kääntöpuolta, erittäin kielteistä julkisuutta. Armoton media -hankkeella osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun mediaetiikasta ja Journalistin ohjeiden muutostarpeesta.

Tirkkonen, Sanna
Mielisairaalan rappiotaide - Filosofinen tietokirja psykiatristen potilaiden taideteoksista 1840-1940
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Tietokirja kertoo psykiatristen potilaiden luomien taideteosten avulla mielenterveysongelmien nostattamista filosofisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Teokset ovat Heidelbergin yliopistosairaalan psykiatrisen klinikan kokoelmasta. Kokoelmassa kietoutuvat yhteen filosofian virtaukset, psykiatrian historia, toisen maailmansodan julmuudet ja aikansa kulttuurisodat. Kokoelma on ravisuttanut totunnaista ajattelua ja vaikuttanut modernin taiteen suuntauksiin sekä poliittiseen liikehdintään.

Valtonen, Virpi
Kissan yhdeksän elämää - se erilainen kissakirja
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Moniäänisen ja erimielisen kissatietokirjan tavoitteena on purkaa kissaan liittyviä ilmiömaailmoja, pohtia niitä kriittisesti ja ohjata lukijaa näkemään kissa ja kissasuhteemme uudella tavalla, toivon mukaan eettisemmin ja myötätuntoisemmin. Teos esittelee kissan totuttuja paikkoja uusista näkökulmista ja avaa nyky-yhteiskuntamme ristiriitaista tapaa kohdella kissoja. Teos antaa lukijalle pienen tönäisyn kohti monilajista maailmasuhdetta, kissan näkökulmasta tarkasteltuna, rennolla huumorilla.

Vuento, Matti
Tietokirja Sienikunnan ihmeitä
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Kirjoitan tietokirjan työnimellä Ihmeellinen sienikunta. Kirja avaa sienikuntaan kuuluvien eliöiden tärkeitä, kiinnostavia ja yleisön vielä vain vähän tuntemia biologisia ominaisuuksia ja merkitystä

Wahlsten, Marianna
Taidehistoriallinen kirja Helsinki-Vantaa lentoaseman terminaalista
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Tietokirja Helsinki-Vantaa lentoaseman arkkitehtuurista esittelee terminaalin kehityksen kolme vaihetta. Alkaen vuonna 1969 valmistuneesta Ström & Tuomisto arkkitehtien piirtämästä rakennuksesta, kirja keskittyy terminaalin laajentumiseen rakennushistoriallisesta näkökulmasta. Toimitan kaksikielisen tietokirjan, joka on suunnattu laajalle, kansainväliselle, arkkitehtuurista kiinnostunelle yleisölle väitöskirjatutkimuksen pohjalta.

Wessman, Anna
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eletty arki
Muu tiedonjulkistaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arjesta ei ole olemassa suomalaista, helposti käytettävissä olevaa ja representaatioltaan hyvää kuvamateriaalia. Tällaiselle kuvaresurssille on laajalti tarvetta. Projektista erityisen arvokkaan tekee se, että se tuotetaan meiltä meille -periaatteen mukaisesti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkea ja siihen kuuluvia ilmiöitä ei ole kuvattu Suomessa tätä ennen näin laajasti. Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä.

Westin, Miila Kersti Johanna
Myyttiset -kirjasarja
Muu tietokirjoittaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 8000 €
“Myyttiset” on lapsille suunnattu sarjakuvakirjasarja, joka yhdistelee hauskasti tietoa ja seikkailua, ja jossa kansanperinne tulee tutuksi luontevasti osana tarinaa. Se on sarjakuvakertomus suomalaisista myyttisistä olennoista, joka tutustuttaa lapset tarinan kautta muun muassa erilaisiin haltioihin, maahisiin, hiisilehtoihin ja metsänpeittoon. Kirja pohjautuu maisterin opinnäytetyötä varten keräämääni materiaaliin suomalaisesta kansanperinteestä.

Westlund, Onni
Lastensuojelun tieto
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
Lastensuojelua koskevaa tietoa kokoavan verkkosivuston sisältöjen toimittaminen

Ylönen-Peltonen, Raija
Kun suomalaiset tulivat -tietokirja
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 4000 €
"Kun suomalaiset tulivat" on yleistajuinen tietokirja, joka vie lukijansa suomalaisten jatkosodassa valloittamaan Itä-Karjalaan Olavi Paavolaisen jalanjäljille. Kirja kertoo elämästä Aunuksen Karjalassa suomalaisen miehitysvallan aikana vuosina 1941–1944 Olavi Paavolaisen julkaisemien kirjoitusten ja suomalaisen sotilashallinnon laatiman arkistossa säilyneen asiakirja-aineiston kuvaamana. Kirja laajentaa tietämystä sodan kokemuksesta yksilötasolla.

 

Lue lisää tiedonjulkistamisen apurahoista

Photo by Chris Lawton on Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös