Tiedonjulkistamisen apurahamyönnöt 2021 – päätöslistaus

22.9.2021
Artikkelin kuvituskuvana sanapilvi.

Tiedonjulkistamisen apurahan sai yhteensä 85 hakijaa.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi kokouksessaan 10.9.2021 tiedonjulkistamisen apurahat. Apurahan sai yhteensä 85 hakijaa. Apurahoista 468 250 euroa eli 82 prosenttia jaettiin tietokirjoille (67 hanketta). Lisäksi rahoitettiin yhdeksän muuta tietokirjoittamisen hanketta, viisi tiedonjulkistamisen yhteistoiminnan ja neljä muuta tiedonjulkistamisen hanketta. Kuusitoista henkilöä sai pitkän työskentelyapurahan (6 tai 8 kuukautta).

Neuvottelukunta arvioi yhteensä 366 hakemusta. Päätökset perustuvat hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Verkkolistauksessa näkyvät vain ne apurahamyönnöt, joiden julkaisuun on saatu lupa.

Ahonen, Harri
Lapin retkeilyreitit
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kirjoitan tietokirjan nimeltä Lapin retkeilyreitit. Kirja antaa tarkat ohjeet, laajan valikoiman ja hyvät eväät siihen, minne ihmisten kannattaa lähteä patikoimaan. Lapin retkeilyreitit tulee kokoamaan reitit yhteen kokeneella tutkimusotteella. Koko Lappi ja muu Suomi huutavat kirjaprojektin perään. Kirjan teko vaatii tarkkaa ja asiantuntevaa syventymistä aihepiiriin. Aiemmin julkaistujen kirjojeni perusteella painotan, että sellaista otetta Lapin retkeilyreitit -kirjassa on luvassa.

Auvinen, Suvi
Maailman viimeinen eläin
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

”Maailman viimeinen eläin" on kertova tietokirja. Kirjassa käsitellään karhukaisia, ilmastokriisiä ja masennusta. Teoksessa katsotaan maailmaa karhukaisen silmien läpi. Mikroskooppisen pienen ja valtavan sitkeän karhukaisen on arvioitu olevan viimeinen eläin, joka selviää maapallolla, kun ilmastokriisi uhkaa kaikkea muuta elollista. Kirjassa lähdetään modernille tutkimusmatkalle karhukaisen jäljille, ja kysytään yhdeltä maailman pienimmistä eläimistä kaikkein suurimpia kysymyksiä.

Bergman, Simon
TRUE COLORS
Muu tiedonjulkistaminen, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Simon Bergman toteuttaa taitellisen dokumentti elokuva sarjan True Colors mikä kertoo maahanmuuttajien huipenemisesta ja observoi miten niiden kuva suomesta muuttuu ajan myötä. Ideana on tehdä sisältöä mikä peilailee suomalaisille kuvan itsestään yhteiskuntana.

Friman, Tarja
Veriputki laboratoriossa - tietokirja lapsille
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Verinäytteenottoputki laboratoriossa on tietokirja 7-12 vuotiaille lapsille. Verinäytteenoton jälkeen näyteputket kuljetetaan sairaalaan laboratorioon, jossa verestä mm. tutkitaan mikroskoopilla erilaisia verisoluja. Usein veriputki myös lingotaan, jonka jälkeen siitä voidaan selvittää esim. tulehdusarvoja. Kirja tuottaa kerronnallisesti tietoa laboratoriossa käytettävistä menetelmistä ja siitä miten verinäytteestä saadaan tuotettua tietoa lääkärille potilaan hoitoa varten.

Greis, Maija
Makujen kapina
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Miksi korianteri voi maistua saippualta tai miksi monet lapset eivät pidä parsakaalista? Maku on yhä tärkein ruoan valintaan vaikuttava tekijä, joka ohjaa kulutustottumuksiamme läpi elämän. Kirja Makujen kapina on erityisesti 6-10 vuotiaille suunnattu kuvitettu tietokirja siitä, miten ihmisen aistit toimivat silloin kun syömme. Tietokirja avaa makuaistin toimintaperiaatteet yleistajuisesti ja loogisesti.

Grönroos, Anna-Karin

Tidsresenären
Tietokirja,  4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Henrik Wahlforss (1939-2015) var en visionär industridesigner som inte ännu uppmärksammats inom nordisk designhistoria. År 1980 bestämde han sig för att skriva en bok om ett ekologiskt hållbart samhälle i Norden år 2030. "Tidsresenären" är en biografi på denna märkliga designer som drevs av framtidsfrågor och samtidigt en ny utgåva av manifestet från 1982 där han söker svar på många av de frågor vi fortfarande kämpar med.

Hagert, Leif
Studio Roma
Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Studio Roma on 16-35-vuotiaille romanitaustaisille nuorille suunnattu luova yhteisö. Studiossa tuotetaan kirjoituksia, podcasteja, videoita ja mitä tahansa sisältöä, jonka osallistujat kokevat mielekkääksi. Osallistujille järjestetään työpajoja, joita ohjaavat Romaninuorten neuvoston puheenjohtajan Leif Hagertin ja rauhankasvattaja erityisopettaja Hanna Niittymäen ohella monet innostavat sanataiteilijat ja sisällöntuottajat.

Hako, Pekka
Säveltäjä Kaija Saariahon elämänkertomus
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kansainvälisten kollegojensa maailman merkittävimmäksi elossa olevaksi säveltäjäksi äänestämä Kaija Saariaho on tehnyt huikean kansainvälisen uran. Elämäkerrallisessa teoksessa tullaan hyödyntämään Saariahon nuorena muistiin kirjoittamia unia sekä aikaan, paikkaan ja tilaan liittyviä välitiloja. Saariahon kansainvälinen työskentely ja laaja sävellystuotanto avaavat lukijalle ainutlaatuisen matkan säveltäjän elämään ja mieleen.

Halkonen, Jarkko
KRITIKOS: ajattelutaitojen ja filosofian opetuksen ja oppimisen verkkopalvelu
Muu tiedonjulkistaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Hankkeessa tuotetaan ajattelutaitojen ja filosofian verkkopalvelu KRITIKOS. Palvelu tarjoaa alustan kriittisen, luovan ja huolehtivan ajattelun oppimiseen, opettamiseen ja tutkimiseen. Se edistää ja vahvistaa kriittis-reflektiivisen ajattelun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Haen apurahaa palvelun materiaalien kirjoitus- ja toimitustyöhön.

Heimovirta, Minttu

Tietokirja Suomen luonnon asukkaiden erikoisista elintavoista
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Sutinaa ja suhmurointia (työnimi) avaa tuttujen eläinten, kasvien ja sienten tuntemattomia elintapoja Suomen luonnossa. Viihdyttävässä tietokirjassa selviää muun muassa, ketkä ovat ovelimmat keinottelijat, tehokkaimmat murhaajat ja taitavimmat suhdesoppien kokkaajat. Omakohtaisella otteella kirjoitettu teos kutsuu ihmettelemään ja oppimaan Suomen luonnon pienistä ja suurista asukkaista hauskojen tarinoiden kautta.

Hemmilä, Ilkka
Uurnat auki Eurooppaan: Tietokirja Suomen EU-kansanäänestyksestä syksyllä 1994
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

"Uurnat auki Eurooppaan" on yleistajuinen tietokirja Suomen EU-kansanäänestyksestä 1994. Kirja antaa eväitä keskustelulle nyky-EU:n suunnasta käsittelemällä, miten suomalaiset alun perin sanoivat kyllä unionin jäsenyydelle. Teos esittelee, miten harvinaislaatuiseen kansanäänestykseen päädyttiin sekä mitä teemoja ja argumentteja sen alla julkisuudessa puitiin. Kirja käsittelee myös kansanäänestystä demokratian työkaluna ja sitä, ketkä saavat äänensä kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa.

Hiidenkari, Sade
Metsäsota
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Emeritusprofessori, metsätieteilijä, Erkki Lähde, on metsäsodan veteraani, joka 1970-luvulla nousi vastustamaan yhden totuuden metsäpolitiikkaa. Tämän seurauksena hänen tutkimuksensa kiellettiin ja maineensa loattiin. Metsäsota (työnimi) on dokumenttielokuva suomalaisesta metsäsodasta tieteen ja tutkijan vapauden näkökulmasta.

 

Häkkinen, Jukka
Salaliittojen psykologia
Tietokirja, 8 kuukauden työskentelyyn, 15000,00

Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa salaliittoja käsittelevä tietokirja, jossa käsittelen salaliittojen määrittelyn ongelmia, salaliittouskomusten luonnetta psykologisesta näkökulmasta ja niiden muodostumiseen vaikuttavia psykologisia prosesseja. Käsittelen kirjassa myös salaliittojen tunnistamiseen ja salaliittokeskusteluihin liittyviä käytännön kysymyksiä.

Hämäläinen, Tuukka
Kirjoista peleiksi
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Tietokirja “Kirjoista peleiksi” käsittelee digitaalisten pelien ja kirjallisuuden monisyistä suhdetta klassikoista kulttiteoksiin – Lovecraftista Dyyniin ja Kafkasta Kalevalaan. Yhdeksän kirjoittajan yhteistyönä syntyvä esseekokoelma tarkastelee kirjallisuuden vaikutusta digitaalisiin peleihin, kuten tarinoiden sovittamista peleiksi ja kirjallisuuden tyylilajien toteuttamista peleissä. Tuukka Hämäläinen ja Heidi Rautalahti toimittavat teoksen ja kirjoittavat myös omat esseensä kirjaan.

Hänninen, Harto
Rasismi suomalaisessa iskelmälyriikassa
Tietokirja,  2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Suomalaisen iskelmälyriikan rasismia, rodullistamista ja toiseuttamista tutkiva tietoteos tekee näkyväksi populaarikulttuurin toimintakeinoja. Voiko viattomalta tuntuva rallatus vaikuttaa ajatteluumme, ruokkia stereotypioita ja siten ylläpitää syrjinnän mekanismeja? Millaisia ovat laulujen afrikkalaiset, Lähi-idän ja Kaukoidän asukkaat? Tieteellinen iskelmien syväanalyysi postkoloniaalisen teorian, identiteettiteorioiden ja rasismin historian näkökulmasta.

Härkönen, Mitra
Buddhalaisuus Suomessa - varhaisista vaiheista nykypäivään -tietokirja
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Buddhalaisuus Suomessa – varhaisista vaiheista nykypäivään -teos on tutkimukseen perustuva akateeminen mutta yleistajuisesti kirjoitettu tietokirja. Se käsittelee monipuolisesti buddhalaisuuden historiaa, buddhalaisten nykytilannetta ja buddhalaisuuden laajempaa ilmenemistä ja vaikutusta maassamme. Kyseessä on ensimmäinen ja kattava perusteos buddhalaisuudesta Suomessa, mistä syystä kirjalla on mahdollisuus tavoittaa laaja, osin yleinen lukijakunta sekä monta tarkempaa käyttöyhteyttä.

Häyrynen, Antti
Kuukauden klassikko
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Musiikin- ja kulttuurihistoriaa käsittelevän Kuukauden klassikko -artikkelisarjan tuottaminen

Isotalo, Heikki
Uurnat auki Eurooppaan: Tietokirja Suomen EU-kansanäänestyksestä syksyllä 1994
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

“Uurnat auki Eurooppaan” on yleistajuinen tietokirja Suomen EU-kansanäänestyksestä 1994. Kirja antaa eväitä keskustelulle nyky-EU:n suunnasta käsittelemällä, miten suomalaiset alun perin sanoivat kyllä unionin jäsenyydelle. Teos esittelee, miten harvinaislaatuiseen kansanäänestykseen päädyttiin sekä mitä teemoja ja argumentteja sen alla julkisuudessa puitiin. Kirja käsittelee myös kansanäänestystä demokratian työkaluna ja sitä, ketkä saavat äänensä kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa.

Juntti, Pekka
Erämaa
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Tietokirja Erämaa etsii luontoa, johon ihmisen vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen tai olematon. Teoksen ensimmäisessä osassa etsitään näitä viimeisiä erämaita muun muassa arktisilta alueilta, viidakoista ja vesistöistä. Kirjan toinen osa kääntää näkökulman päälaelleen ja seuraa luonnon ennallistamista ja villiyttämistä. Mitä meidän on vielä mahdollista saada takaisin? Miten suhteemme ympäröivään luontoon on kenties muuttumassa? Teoksen kustantaa Like.

Järvelä, Juha
Tulenkantajien Helsinki
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Tietokirja Tulenkantajien Helsinki kertoo tulenkantajien taiteilijaryhmän elämästä ja toiminnasta Helsingissä 1920-1930-luvuilla. Se tarkastelee taiteilijoiden ja kaupungin suhdetta: kuinka kaupunki vaikutti taiteilijoihin ja taiteilijat kaupunkiin. Tulenkantajille tärkeisiin teemoihin kuului moderni kaupunkielämä ja teos tarkastelee sitä, miten he Helsinkiä käsittelevät.

Kaartinen, Riikka
Tietokirja yleisten lajien romahtamisesta – tapaus kiljuhanhi
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Yleisten lajien romahdusmainen väheneminen on yksi aikamme suurista ilmiöistä, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle. Se on vakava merkki ihmisille: lajit tarvitsevat enemmän elintilaa. Esimerkkinä ilmiöstä toimii kiljuhanhi, joka ennen oli Tunturi-Lapin yleisin hanhi. Kirjassa vien lukijat kiljuhanhipaikoille: pesimäalueille Lappiin, muuttomatkan varrelle ja talvehtimisalueille Kreikkaan, ja kerron, miksi kiljuhanhien määrä romahti, ja mitä voisimme siitä muiden lajien suojelun hyväksi oppia.

Kallio, Lauri
Arvi Grotenfeltin (1863–1941) muistelmat "Elämänmuistelmia ja elämänihanteita"
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Hankkeen tavoitteena on toimittaa ja julkaista suomalaisen teoreettisen filosofian professori ja valtiomies Arvi Grotenfeltin (1863–1941) muistelmat hänen jäämistöönsä kuuluvan käsikirjoituksen pohjalta. Grotenfelt ei ehtinyt saada muistelmiaan valmiiksi ennen kuolemaansa. Säilynyt noin 200-sivuinen käsikirjoitus kattaa kuitenkin kaikki hänen elämänvaiheensa. Käsikirjoituksen julkaiseminen edellyttää vain vähän kielenhuoltoa, mutta varsin paljon toimitustyötä ja taustoittamista.

Karlsson, Bo
Mitä sanomme, kun puhumme toisistamme? Vad säger vi när vi pratar om varandra?” (arbetsnamn)
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Vår faktabok ”Mitä sanomme, kun puhumme toisistamme? Vad säger vi när vi pratar om varandra?” (arbetsnamn) berättar om förhållanden mellan två grannländer med medborgarnas röster. Vilka uppgfattningar, kunskaper och fördomar har finnar om svenskar, svenskar om finnar? Vårt tvåspråkiga verk berättar om förhållandet mellan två nordiska länder, om människors kunskaper och tankar om varandra och bidrar till förståelse om bra grannssämja i en ständigt föränderlig värld.

Kaseva, Nina
Oikea hetki puuttua on nyt – ylipaino ja lihavuus lapsilla ja nuorilla
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Ihmiskunnan ainainen nälänhätä on vaihtunut tiheäenergisten herkkujen helppoon saatavuuteen ja ylitarjontaan. Lisäksi liikkuminen on vähentynyt. Joka neljäs poika ja joka viides tyttö Suomessa on ylipainoinen tai lihava. Lihavuuteen liittyy moninaisia terveyshaittoja ja liitännäissairauksia, kuten diabetes, verenpainetauti, rasvamaksa ja veren rasva-arvojen nousu. Näitä näemme jo lapsilla. Kirja avaa kansantajuisesti lihavuuden taustoja ja hoitoa.

Kaski, Liisa
Euroopan synty
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Euroopan synty on lapsille suunnattu tietokirja maanosamme syntymyytistä: foinikialaisen prinsessan ja valkoisen härän yhteisestä matkasta Lähi-idästä meren yli Kreikkaan, ja mitä sitten tapahtui.

Kekäläinen, Annu
Jätekirja (työnimi)
Tietokirja, 8 kuukauden työskentelyyn, 15000,00

Jätekirja (työnimi) on kertova tietokirja tavarasta, sen muuttumisesta jätteeksi, kierrättämisestä sekä ihmisten suhteesta kuluttamiseen ja esineisiin kahdessa erilaisessa maailmassa: köyhässä ja keskiluokkaisessa. Kerron nuukuuden ja ylijäämän kulttuureista kulutuselektroniikan kierron ja henkilöiden kautta. Ekokriisi ja kiertotalous muuttavat suomalaista tavarasuhdetta kohti vähenevää ylijäämää, mutta keskiluokkaistuva Ghana on vasta matkalla kerskakulutukseen. Miltä tulevaisuus näyttää?

Kivioja, Pasi
Tietokirja salaliittoteorioista
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Tietokirja käsittelee salaliittoteorioiden nousua valtavirtaan ja poliittisen vallankäytön välineiksi. Kirjassa perehdytään salaliittoteoriauskomusten yhteiskunnallisiin ja yksilöä koskeviin vaikutuksiin.

Kohonen, Iina
Kun koirat lentävät. Kylmän sodan tutkimusetiikkaa.
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Tietokirjan aiheena on 1950-luvun tieteeseen ja teknologiaan liittyvä uutisointi Neuvostoliitossa. Tietokirja tuo uutta tietoa ja tutkimuseettisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen näkökulman tieteen, teknologian ja kylmän sodan historiaan. Se käsittelee eläinten toimijuutta ja sosiaalista ja yhteiskunnallista merkitystä historiallisessa tilanteessa, joka painotti voimakkaasti tieteellis-teknologista edistystä.

Kohvakka, Johanna
Koronavirus lääketieteen ammattilaisten näkökulmasta
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Kirjassa käsitellään koronavirusepidemiaa Suomessa infektiotautiopin ja muiden lääketieteen ammattilaisten näkökulmasta kansantajuisesti ja poikkitieteellisesti. Kirjasta löytyy tärkeimmät näkökulmat, jotka jokaisen on hyvä tietää infektiotaudeista ja etenkin SARS-CoV-2 -koronaviruksesta. Miksi infektiolääkäreiden näkemykset kuulostavat maallikoista helposti vähättelyltä? Mitä tarkoittaa nollariskin harha ja miten se liittyy koronatoimiin? Mitkä ovat rajoitustoimien yhteiskunnalliset seuraukset?

Kokko, Jari
Metsäsota
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Emeritusprofessori, metsätieteilijä, Erkki Lähde, on metsäsodan veteraani, joka 1970-luvulla nousi vastustamaan yhden totuuden metsäpolitiikkaa. Tämän seurauksena hänen tutkimuksensa kiellettiin ja maineensa loattiin. Metsäsota (työnimi) on dokumenttielokuva suomalaisesta metsäsodasta tieteen ja tutkijan vapauden näkökulmasta.

Konttila, Tiina
Lasten tietokirja ruokakasvatuksesta
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Haen apurahaa 6-9-vuotiaille lapsille suunnatun ruokakasvatusaiheisen tietokirjan kuvittamiseen. Mistä ruoka tulee? Mitä se tekee kehollemme ja maailmalle, jossa elämme? Tekeillä oleva tietokirja haluaa herättää lasten kiinnostusta ruokaa kohtaan ja auttaa ymmärtämään sen vaikutuksia itseemme ja ympäristöömme. Tarinallisessa tietokirjassa käsitellään ikätasoisesti hävikin vähentämistä, ruoan tuotantoa, jätteiden kierrätystä, kestävää ravitsemusta ja lähiruoka / satokausiajattelua.

Koskinen, Minea
Visuaalinen tietokirja Likainen työ
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Valokuvaaja Miikka Pirisen, tietokirjailija-toimittaja Minea Koskisen ja toimittaja Karoliina Paanasen teos Likainen työ (työnimi) käsittelee ilmastonmuutoksen vastuuta ja antaa kasvot ihmisille, joihin vastuukysymys kiteytyy. Teoksen valokuvakokonaisuus kertoo fossiilialan työntekijöistä: turvekenttien, hiilikaivosten ja öljynporauslauttojen työntekijöistä ja heidän elämästään. Tekstiosuus käsittelee ilmastokriisiin liittyvää epäoikeudenmukaisuutta ja siirtymän kipukohtia tiedepohjaisesti.

Kostet, Jenna
Neulottu Kalevala
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Neulottu Kalevala -hanke keskittyy Kalevala-aiheisen neulekirjan kirjoittamiseen ja ohjeiden suunnitteluun. Kirjaa varten toteutetaan noin 20 neulemallia, joista jokainen perustuu Kalevalan runoon. Neulemalleissa hyödynnetään suomalaista mytologiaa ja kansanperinnettä sekä Kalevalan runojen tarinoita. Neulemallien lisäksi kirja pitää sisällään tekstiä suomalaisesta kansanperinteestä sekä neulemallien taustalla olevista runoista ja niiden merkityksistä.

Kuronen, Aliisa
Käy unonen kätkyehen. Lapsensurmat 1800-luvulta 2000-luvulle
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Lapsensurmalla tarkoitetaan tekoa, jossa äiti surmaa lapsensa. Teko rikkoo kulttuurisen oletuksen äidistä, jonka odotetaan suojelevan ja hoivaavan lastaan. Lapsensurmat ovat vähentyneet vuosien saatossa huomattavasti mutta siitä huolimatta lapsensurmia tapahtuu Suomessa vuosittain. Teos vie lukijan 1800-luvulta 2000-luvulle ja kertoo, miksi lapsensurmia on tehty, kuinka eri tavoin lapsensurmiin on suhtauduttu eri aikoina ja minkälaisia yhteiskunnallisia selityksiä teolle on annettu.

Laine, Tuija
Kasvatus ja indoktrinaatio lastenkirjallisuudessa 1600-1900-luvuilla
Tietokirja, 4750,00

Teoksessa tarkastellaan eurooppalaisten lastenkirjojen uskonnollista ja poliittista arvopohjaa ja keinoja, joita käytettiin pyrittäessä vaikuttamaan lasten kasvatukseen ja käyttäytymiseen. Kirjassa pohditaan kasvatuksen, indoktrinaation ja propagandan suhdetta. Mikä eri aikoina harjoitettua vaikuttamista yhdistää ja mikä erottaa? Teos haastaa lukijan pohtimaan myös itseään vaikuttajana ja vaikuttamisen kohteena.

Lankinen, Jussi
Eurooppa koronan jälkeen -tietokirja
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Eurooppa koronan jälkeen on reportaasitietokirja siitä, miten koronaviruspandemia on muuttanut eurooppalaisia yhteiskuntia niin poliittisesti, demografisesti kuin tapakulttuurisestikin.

Launonen, Krista
Avajaiset-taidepodcast
Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja -ilmiöitä. Podcast on toiminut syksystä 2020 ja uusi jakso ilmestyy viikoittain. Avajaiset tekee taidetta tutuksi ja helpommin lähestyttävämmäksi ja madaltaa kynnystä mennä museoihin ja gallerioihin. Tavoitteena on lisätä ja muokata taidepuhetta ja edistää ja laajentaa taidekentän toimintaa. Vastaavaa taidetta esittelevää podcastia ei ole aiemmin ollut Suomessa.

Lehtinen, Aki Petteri
Journalismin filosofia -tietokirjan viimeistely
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Journalismin filosofia -tietokirjan viimeistely ja journalisminfilosofia.fi-sivuston perustaminen.

Lehto, Kirsi
Aikakirja: Maailman suuri tarina
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Aikakirja: Maailman Suuri Tarina -niminen kirja kertoo pienten kertomusten ja kuvien avulla miten maailmamme on kehittynyt nykyiselleen. Tarina alkaa alkuräjähdyksestä 14 miljardia vuotta sitten, käy läpi kosmisen kehityksen ja oma planeettamme ja eliökuntamme kehitysvaiheet, ja tarjoaa kokonaiskuvan kehitysprosessin jatkuvuudesta ja sitä eteenpäin ajaneista tekijöistä. Sen kohderyhmäksi ajattelemme perheitä ja koululaisia, mutta se sopii myös lukiotasoisille opiskelijoille ja opettajille.

Leppä, Asta
MurroXen sukupolvi
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kolmas ja viimeinen osa 2010-20 -luvun suomalaista yhteiskuntaa tarkastelevasta esseesarjasta käsittelee niitä muutoksia, joita oma sukupolvi on joutunut kokemaan viime vuosikymmenten aikana. Ns. X-sukupolvi toimii saranana vanhan yhtenäiskulttuuri-Suomen sekä omaa pärjäämistä ja itseilmaisua korostavan yksilö-Suomen välillä. Kuilu ympäröiviin sukupolviin tuntuu olevan suuri, ja X-sukupolvi onkin turvautunut mm. nostalgiaan, populismiin ja familismiin oman paikkansa löytääkseen.

Lindström, Stafva
Ympäristöekologiaa kotipuutarhureille ja muille maailmanparantajille
Tietokirja, 8 kuukauden työskentelyyn, 15000,00

Suomessa eletään ennennäkemättömän puutarhabuumin aikaa. Pihojen ja puutarhojen ympäristövaikutukset on todettu huomattaviksi, niin hyvässä kuin pahassa. Kotipuutarhureilla on mahdollisuus omalta osaltaan hidastaa ilmastonmuutosta ja lajikatoa, mikäli puutarhanhoidolliset toimenpiteet ovat oikeanlaisia ja niihin liittyvä perusekologia hallussa. Tässä "maailmanparantajan puutarhakirjassa" kerrotaan selkokielisesti, käytännön esimerkein ja kuvin kotipihan ja puutarhan biologisista prosesseista.

Mahlamäki, Tiina
Neuloosi. Kutomisen kulttuuriset ja yksilölliset merkitykset
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Tarkastelen kertovassa tietokirjassa omaa kutomiselämäkertaani, niitä erilaisia suhteita, joita minulla on ollut ja on kutomiseen sekä kutomisen ja neuleiden monenlaisia merkityksiä historiassa ja nykypäivänä. Perehdyn teoksessa aihetta käsitteleviin tutkimuksiin, kirjoituksiin ja virtuaaliaineistoihin sekä muiden kutojien kokemuksiin ja näkemyksiin käsittelyä syventääkseni ja monipuolistaakseni. Lopputulos on laaja kertomus, kertova tietokirja kutomisen kulttuurisista merkityksistä.

Mustajoki, Henriikka
Arkipäivän päätöksenteko
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Yhteisen päätöksenteon keskeinen elementti on kyky pystyä perustelemaan miksi päätös on tehty. Tässä hankkeessa kuvataan selkeästi ja lähestyttävästi arkisen päätöksenteon rakenne ja sen taustalla olevien arvojen merkitys. Päätösten perusteiden ymmärtäminen auttaa yhteisöllistä päätöksentekoa ja vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia sitoutua yhteisiin päätöksiin. Kirjan pohjana päätöksenteon teoria, joka on kirjoitettu yleistajuisesti ja sovellettaviksi kaikissa arjen päätöksentekotilanteissa.

Muurimäki, Milla
Avajaiset-taidepodcast
Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja -ilmiöitä. Podcast on toiminut syksystä 2020 ja uusi jakso ilmestyy viikoittain. Avajaiset tekee taidetta tutuksi ja helpommin lähestyttävämmäksi ja madaltaa kynnystä mennä museoihin ja gallerioihin. Tavoitteena on lisätä ja muokata taidepuhetta ja edistää ja laajentaa taidekentän toimintaa. Vastaavaa taidetta esittelevää podcastia ei ole aiemmin ollut Suomessa.

Mäkelä, Janne
Kuinka jazz todella tuli Suomeen
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Tässä tietokirjassa kerrotaan, miten ihailtu ja vihattu jazz "tihkui" Suomeen eri reittejä vuosina 1919–1949. Kirjassa käydään läpi termin jazz ilmaantuminen 1919, 1920-luvun jazzkuume, Andania-laivan tulo 1926 ja ensimmäiset afrikkalaisamerikkalaiset jazzesiintyjät Suomessa. Osansa saavat myös äänilevykeräily, äänielokuva, radiosoitto ja yhdistystoiminta.

Mäkilä, Minja
Aikamatkustusviihde
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Teknologia mahdollistaa menneisyyden aiempaa realistisemman mallintamisen. 3D-sovellukset, virtuaalitodellisuus, tekoäly ja aivojen stimulointi tekevät ajan ja paikan rajojen rikkomisesta arkipäiväistyvää viihdettä. Tietokirjani popularisoi eri alojen edistysaskeleita ja pohtii näiden merkitystä kuluttajien ja kulttuurin aikakäsitysten näkökulmasta. Kirjan kerronta hyödyntää aktiivisesti populaarikulttuuriin aikamatkustuskuvastoa.

Nevakivi-Huovinen, Laila
Kasvimaata käsittelevän lasten tietokirjan kuvitus
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Kasvimaan hoitoa ja ekosysteemiä käsittelevän lasten tietokirjan kuvittaminen.

Niemi, Tapani
Kuka murhasi Kemijoen lohen?
Tietokirja 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Tietokirja Kemijoen lohen surmasta ja tuhatvuotisesta lohisotien historiasta.

Niinimäki, Pirjo-Liisa *Oolannin sodan soiva tarina
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

”He tekivät laulun – Oolannin sodan soiva tarina” on yleistajuinen tietokirja tunnetusta laulusta ja sen taustoista. Se kertoo Suomen krenatööritarkk'ampujapataljoonan sotilaista, heidän verrattomista seikkailuistaan sotavankeina Englannissa sekä laulusta, jonka he tekivät ja jota yhä lauletaan. Kirjassa selvitetään, miten laulu syntyi ja minkälaisten vaiheiden kautta siitä tuli nykyisenlainen koululaulu. Miksi laulu antaa aivan valheellisen kuvan sotakesän 1854 tapahtumista Ahvenanmaalla?

Niittymäki, Hanna
Studio RomaTiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

"Studio Roma on 16-35-vuotiaille romanitaustaisille nuorille suunnattu luova yhteisö. Studiossa tuotetaan kirjoituksia, podcasteja, videoita ja mitä tahansa sisältöä, jonka osallistujat kokevat mielekkääksi. Osallistujille järjestetään työpajoja, joita ohjaavat Romaninuorten neuvoston puheenjohtajan Leif Hagertin ja rauhankasvattaja, erityisopettaja Hanna Niittymäen ohella monet innostavat sanataiteilijat ja sisällöntuottajat."

Näsi, Altti
Arkivalokuvaamisen vapaus ja vastuu
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kirja lisää ymmärrystä arkivalokuvien merkityksistä ja tehtävistä "visuaalisena keskusteluna" viidessä eri yhteisössä. Valokuvien lähettäminen ja vastaanottaminen kamerapuhelimilla on muokannut tapaamme toimia ja ajatella. Valokuvaus on aiempaan verrattuna sekä yksityisempää että julkisempaa, sillä henkilökohtaiset kamerapuhelimet korostavat yksilöllisyyttä ja yksilön vastuuta, mutta samalla käyttäjät ja laitteet ovat kytkettyinä loputtomien yhteisöjen verkostoon.

Oksanen, Katri
Mitä sanomme, kun puhumme toisistamme? Vad säger vi när vi pratar om varandra? (arbetsnamn)
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Poleeminen tietoteoksemme ”Mitä sanomme, kun puhumme toisistamme? Vad säger vi när vi pratar om varandra?” (työnimi) kertoo kahden naapurimaan suhteista kansalaistasolla. Minkälaisia käsityksiä, uskomuksia ja ennakkoluuloja suomalaisilla on ruotsalaisista, ruotsalaisilla suomalaisista? Kaksikielinen teoksemme avaa kahden pohjoismaan välistä suhdetta, tietoa ja käsityksiä toisistamme, herättelee hyvän naapuruuden tärkeyteen ja merkitykseen alati muuttuvassa maailmassa.

Paakkanen, Einari *
Harmattan (työnimi)
Muu tietokirjoittaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

HARMATTAN dokumenttisarja (3 x 45’) seuraa 67-vuotiaan rikosylikomisario Thomas Elfgrenin johtamaa viimeistä keissiä, jossa Suomessa asuvaa sierraleonelaista Gibril Massaquoita syytetään Liberian sisällissodan aikaisista sotarikoksista. Dokumentti kysyy, miten kansainvälinen sotarikosoikeus toimii ja onko se kaikille samanlainen? Kuinka selvittää rikos, joka tapahtui lähes 20 vuotta sitten yli 10 000 kilometrin päässä Suomesta?

Paananen, Karoliina
Visuaalinen tietokirja Likainen työ
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Valokuvaaja Miikka Pirisen, tietokirjailija-toimittaja Minea Koskisen ja toimittaja Karoliina Paanasen tietoteos Likainen työ (työnimi) käsittelee ilmastonmuutoksen vastuuta ja antaa kasvot ihmisille, joihin vastuukysymys kiteytyy. Teoksen valokuvakokonaisuus kertoo fossiilialalta elantonsa saavista: turvekenttien, hiilikaivosten ja öljynporauslauttojen työntekijöistä ja heidän elämästään. Tekstiosuus käsittelee ilmastokriisin epäoikeudenmukaisuutta ja siirtymän kipukohtia tiedepohjaisesti.

Pihlajaniemi, Mari
Olipa kerran Pohjola
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Millaista oli silloin, kun naalit kaivoivat luolastojaan tuntureilla, sopulit vaelsivat, jääleinikki kukki ja riekkojen nauru kaikui soilla? Kirjassa kuljen maastossa ja kerään muistoja – tarinoita siitä luonnosta, jonka me tulemme nykymenolla menettämään ensimmäisenä ilmastonmuutokselle ja käynnissä olevalle kuudennelle sukupuuttoaallolle.

Pilke, Helena *
Sanomalehtien sisällissota
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Laajan yleisön tietokirja näyttää, miten vihapuhe ja vastakkainasettelu kiihtyivät sanomalehdistössä sodan edellä jo paljon ennen kuin osapuolet aseistautuivat. Kirja seuraa työväen ja porvaripuolueiden lehtiä tasapuolisesti ja samanaikaisesti. Se kertoo, millaisia osapuolten viholliskuvat ennen sotaa ja sodan alkaessa olivat, kuinka lehdistö sodan aikana tuki taistelevia armeijoita ja mitä olivat näiden propagandatoimet. Tästä näkökulmasta ei Suomen sisällissotaa ole aiemmin juuri tarkasteltu.

Pohjolainen, Tiiu
Lapsen aivovammaa käsittelevän kirjan käsikirjoitus
Muu tietokirjoittaminen, 8 kuukauden työskentelyyn, 15000,00

Äiti ja Äijäjätkä – Kun aivovamma kotiin änkesi on toimittaja, kokemustoimija Tiiu Pohjolaisen autobiografinen esikoiskirja. Asiaproosateoksen kohderyhmää ovat aivovammakuntoutujat, heidän läheisensä, heitä hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset. Näkökulma on kuitenkin äidin, joten teos on suunnattu myös jokaiselle erityislapsiperheelle sekä jokaiselle sote-alalla työskentelevälle ihmiselle, joka edes kerran työssään kohtaa perheen, jossa lapsi on vammautunut. Teos lisää aivovammatietoisuutta.

Pokkinen, Nova
Yhteinen tarina (työnimi)
Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Yhteinen tarina on tarinallistettu lastenanimaatiosarja, jossa käsitellään Suomen luonnon monimuotoisuutta, tunnistetaan kasvi- ja eläinlajeja, pohditaan lajienvälisiä kysymyksiä ja harjoitellaan vastuullista luontosuhdetta. Tavoitteena on tarjota tietoa ja innostaa luontoharrastamisen pariin audiovisuaalisen taiteen keinoin, panostaen erityisesti moninaisiin, samastuttaviin lapsihahmoihin, sekä huomioiden laajasti esteettömyyden ja saavutettavuuden kysymykset luonnossa liikkuessa.

Pulkkinen, Kalervo
Suomalaisen sarjakuvakirjan verkkotietokanta Sarjakuvamuseon nettisivuille
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Kotimaisen sarjakuvakirjan esittelevä tietokanta (kirjat, sarjat ja kotimaiset tekijät) Sarjakuvamuseon nettisivuille, perustuen tekemääni tutkimukseen kotimaisista sarjakuvakirjoista 1911–2011 täydentäen siitä edelleen, mukaan lukien laajentavat artikkelit vuosikymmenittäin ja/tai vuosittain sekä eri sarjakuvalajien kehityksestä.

Pummi-Kuusela, Riitta-Ilona
Punakoneesta sisäiseksi sankariksi - suomalaisen jääkiekkovalmennuksen historiallinen kehitys
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Henkilöhaastatteluihin ja media-analyysiin perustuva tietokirja "Punakoneesta sisäiseksi sankariksi - suomalaisen jääkiekkovalmennuksen historiallinen kehitys" kuvaa sitä, miten valmennustavat ja -menetelmät ovat muuttuneet vuosien 1970 - 2019 välillä. Teoksessa osoitetaan, että valmennuskäsityksissä on kuljettu pitkä tie biologismekanistisesta valmennuskäsityksestä ihmiskeskeiseen, humanistiseen valmennusmetodiin. Tätä tietä arvioidaan kriittisesti, suhteessa kulttuuriin.

Raevaara, Tiina
Kas näin me voitamme kuoleman! Tietokirja ikuisen elämän etsimisestä.
Tietokirja, 8 kuukauden työskentelyyn, 15000,00

Kuolema on vihollinen, jonka ihmiskunta on todennäköisesti aina toivonut voittavansa. Lääketieteen ja teknologian tutkijat toivovat hidastavansa ikääntymistä, korvaavansa rapistuvan ihmiskehon varaosilla ja siirtävänsä tietoisuuden turvaan koneeseen. Tietokirja käsittelee sitä, kuinka moninaisin tavoin ikuista elämää on tavoiteltu tieteessä ja taiteessa - ja miksi ylipäätään pelkäämme kollektiivisesti kuolemaa niin paljon.

Rautalahti, Heidi
Kirjoista peleiksi
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Tietokirja “Kirjoista peleiksi” käsittelee digitaalisten pelien ja kirjallisuuden monisyistä suhdetta klassikoista kulttiteoksiin – Lovecraftista Dyyniin ja Kafkasta Kalevalaan. Yhdeksän kirjoittajan yhteistyönä syntyvä esseekokoelma tarkastelee kirjallisuuden vaikutusta digitaalisiin peleihin, kuten tarinoiden sovittamista peleiksi ja kirjallisuuden tyylilajien toteuttamista peleissä. Tuukka Hämäläinen ja Heidi Rautalahti toimittavat teoksen ja kirjoittavat myös omat esseensä kirjaan.

Rendic, Pia
Pakotettu naimaan - Saliman tie pakkoavioliitosta vapauteen
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Salima on Suomessa tunnistettu ihmiskaupan uhri, joka on pakotettu raakaa väkivaltaa, raiskauksia ja erimuotoista hyväksikäyttöä sisältävään avioliittoon. Tässä tietokirjassa Saliman oma tarina kulkee rinnakkain pakkoavioliittoa käsittelevän faktatiedon kanssa. Kirja nostaa pakkoavioliiton ilmiönä yleiseen tietoisuuteen ja julkiseen keskusteluun.

Reuter, Anni
Suomalaiset karkotetut: Joukkoarkotukset ja hajaannus Stalinin Neuvostoliitossa
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kirja Suomalaiset karkotetut antaa äänen Neuvostoliiton karkotuksen kokeneille suomalaisille. Se pohjautuu 200 kirjeeseen, 50 karkotetun omakohtaiseen haastatteluun, päiväkirjoihin, valokuviin, arkistodokumentteihin ja muistelmiin. Kirjassa kuvataan suomalaisten massakarkotuksia eri puolille Neuvostoliittoa, karkotettujen elämää ja selviämistaistelua, pakoja, pelon ja pakkotyön vuosia.

Rissanen, Mika
11 - Derbyjen lumo ja kiihko
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Jalkapallolla on monissa Euroopan maissa merkittävä rooli identiteetin luojana ja kuvastajana. Pyrin kirjassani pureutumaan tähän urheilun ja yhteiskunnan leikkauskohtaan: mikä saa kannattajan kiintymään omaan joukkueeseen ja samalla jopa vihaamaan joukkueensa arkkivihollista. Mitkä historialliset tai yhteiskunnalliset tekijät ovat synnyttäneet seurojen ja fanien välille verisen kilpailuasetelman?

Rosenqvist, Juha
Koirarodun käsite ja kulttuurihistoria
Muu tietokirjoittaminen, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Hankkeessa tuotetaan suomenkielinen yleisesitys koirarodun käsitteestä ja millainen on koirarotujen muodostamisen kulttuurihistoria.

Ruohonen, Anna
Erämaa
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Tietokirja Erämaa etsii luontoa, johon ihmisen vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen tai olematon. Teoksen ensimmäisessä osassa etsitään näitä viimeisiä erämaita muun muassa arktisilta alueilta, viidakoista ja vesistöistä. Kirjan toinen osa kääntää näkökulman päälaelleen ja seuraa luonnon ennallistamista ja villiyttämistä. Mitä meidän on vielä mahdollista saada takaisin? Miten suhteemme ympäröivään luontoon on kenties muuttumassa? Teoksen kustantaa Like.

Ruohonen, Johanna
Naisten laji: kertova tietokirja naisten jalkapallosta
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Tietokirja naisten jalkapallosta tarkastelee aihetta yhteiskunnallisesta näkökulmasta: teos kartoittaa lajin historiaa ja pitkäaikaista toissijaista asemaa ja analysoi sen tämänhetkistä nostetta.

Räinä, Jenni
Erämaa
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Tietokirja Erämaa pohtii, miten suhteemme ympäröivään luontoon on muuttumassa. Se etsii viimeisiä erämaita eli paikkoja, joissa ihmisen vaikutus luontoon olisi vähäinen tai olematon. Ensimmäisessä osassa pohditaan ihmisen kädenjälkeä samalla, kun etsitään näitä erämaita muun muassa arktisilta alueilta, viidakoista ja vesistöistä. Kirjan toinen osa seuraa puolestaan luonnon ennallistamista ja villiyttämistä. Mitä meidän on vielä mahdollista saada takaisin? Teoksen kustantaa Like Kustannus Oy.

Saarinen, Juha
Jihadismin historia Suomessa
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Vaikka Suomi on yhä monella tapaa jihadistisen liikehdinnän syrjäseutua Euroopassa, on ilmiö kehittynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämän kehityksen taustalla ovat erityisesti konflikti Syyriassa ja Irakissa sekä Isisinä tunnetun jihadistiryhmän näyttävä esiintulo maailmanpolitiikan näyttämölle. Tietokirjahanke selvittää mistä jihadismissa on kyse, miten se on kehittynyt ja ilmentynyt Suomessa, ja mitkä tekijät näiden kehitysten taustalta löytyvät.

Saarni, Saija
Keijo Kivisen luontovartti - äänikirjasarja
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Geologi Kivisen Luontovartti on mukaansa tempaava luontoaiheinen äänikirjasarja lapsille. Sarja pohjautuu löyhästi Kiviä taskussa tietokirjaan (Otava, 2019) ja pyrkii käsittelemään geologisia aiheita äänikirjaformaatissa. Geologi Kivinen ja hänen ystävänsä, Suomen kivet, paljastavat kuinka Suomen maankamara ja sen kivilajit ovat syntyneet hurjissa myllerryksissä. Äänikirjasarjassa kiviset avaintodistajat saavat äänensä kuuluville ja ne heräävät eloon automatkojen ja sadepäivien ratoksi.

Sarja, Tiina
Maidon muutos superjuomasta surkimukseksi
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kirja käsittelee maidon merkitystä suomalaisille, ja ennen kaikkea tuon merkityksen muutosta. Teoksessa pohditaan, kuinka maidosta tuli viime vuosisadalla Suomelle elintärkeä. Kun taivaanrantaan on ilmestynyt synkkä pilvi nimeltään ilmastonmuutos, moni pohtii, voiko maitoa enää juoda. Selvää ei ole sekään, mitkä maidon ristiriitaisista terveysväitteistä pitävät paikkaansa. Onko maito lopullisesti pilalla? Teos antaa äärilaitojen keskusteluun tosiasioihin pohjautuvan vaihtoehdon, järjen äänen.

Skaffari, Essi
Aivosumukirja
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Ravitsemustiede kiinnostaa ihmisiä, sillä se koetaan helposti ymmärrettäväksi. Tämä näennäinen helppous aiheuttaa kuitenkin ongelmia, mikä näkyy erityisesti julkisessa keskustelussa, tutkimustulosten uutisoinnissa ja sosiaalisessa mediassa. Siksi kirjoitamme tietokirjan, joka avaa tiedettä sekä tutkimuksen tekemistä ja tulkintaa yleistajuisesti. Kirja antaa väliteitä ravitsemustieteen ymmärtämiseen ja luotettavan tiedon arvioimiseen.

Supponen, Sanna
Bestiaarit: tarinoita keskiajan eläimistä
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn,7500,00

Tietokirja kertoo bestiaareista eli keskiaikaisista eläintietokirjoista. Kirjassa tarkastellaan sitä, millainen kirjallisuuden laji oli kyseessä ja miten se kehittyi vuosisatojen aikana. Lisäksi teos esittelee yleisesti ja alkutekstistä käännettyjen tapausesimerkkien kautta millaista materiaalia eläinkuvaukset sisälsivät ja millaisia merkityksiä eläimiin liitettiin. Teoksessa tarkastellaan myös bestiaarien käyttöä ja vaikutusta keskiajan kirjallisessa kulttuurissa.

Sutinen, Ville-Juhani
Hajonneen maailman käyttöohje
Tietokirja, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Hajonneen maailman käyttöohje on narratiivinen tietokirja, joka käsittelee ihmisen toiminnan vuoksi tuhoutuneita paikkoja ja niiden raunioille syntyneitä uusia elämisen ja työnteon muotoja. Teos perustuu matkoihin, jotka on tehty saastumisen, onnettomuuksien tai luonnontuhojen vuoksi "hajonneisiin" kohteisiin eri puolilla maailmaa, ja tutkii niitä antroposeenin käsitteen kautta. Kysymys kuuluu, miten elää maailmassa, jonka olemme rikkoneet?

Suvanto, Timo
Kaiken takana on matikkaa, fyssaa ja kemmaa (työnimi)
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Suurin osa arkielämässämme havaituista ja koetuista asioista ja ilmiöitä on ymmärrettävissä ja selitettävissä niiden takana olevan fysiikan ja kemian sekä matemaattisten mallien avulla. Tämä kirja pyrkii kertomaan niistä tavalla, joka ei vaadi korkeampaa matemaattis-luonnontieteellistä koulutusta. Jokaiseen lukuun liittyy tekijän itsensä kokeilemia tutkimusmenetelmiä, joilla ilmiöiden perusteita voidaan tutkia.

Tuomas, Rantanen
Teatterin ja esitystaiteen koronan jälkeistä aikaa koskeva podcast-sarja sekä sitä tukeva artikkelikokonaisuus
Muu tiedonjulkistaminen, 6 kuukauden työskentelyyn, 11500,00

Koronakriisin keskellä esittävän taiteen tekijöiden mahdollisuus tehdä työtään on ollut hyvin rajoittunutta tai kokonaan estettyä. Tässä hankkeessa haastattelen teatterin, esitystaiteen, tanssin ja taidesirkuksen tekijöitä koronan vaikutuksista heidän ammattikuvaansa ja tekemänsä taiteen muotoihin ja sisältöihin. Haastattelut julkaistaan podcasteina ja niitä taustoittavassa artikkelisarjassa. Kokonaisuus käsittää vähintään 20 haastattelua ja noin 40 niihin liittyvää teosarviota.

Vahtikari, Vesa
Antiikin kreikkalaisen teatterin käsikirja
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Antiikin Kreikasta säilyneet tragediat ja komediat ovat eurooppalaisen kirjallisuuden keskeisiä perusteoksia, ja Ateenan dionysia-juhlat ovat koko länsimaisen teatterin alkujuuri. Laajaa, aihetta perusteellisesti käsittelevää tietokirjaa ei ole vieläkään saatavilla suomeksi. "Antiikin kreikkalaisen teatterin käsikirja" on suunnattu kaikille yleisesti sekä teatterista että antiikin mytologiasta ja kirjallisuudesta kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille, teatterintekijöille ja -harrastajille.

Vuento, Matti
Tietokirja Sienikunnan ihmeitä
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Kirjoitan tietokirjan työnimellä Ihmeellinen sienikunta. Kirja avaa sienikuntaan kuuluvien eliöiden tärkeitä, kiinnostavia ja yleisön vielä vain vähän tuntemia biologisia ominaisuuksia ja merkitystä.

Väisänen, Pave
Heinäsirkkojen ja hepokattien äänien tunnistus mobiilisovelluksella
Muu tiedonjulkistaminen, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Kehitän mobiilisovelluksen, jonka avulla käyttäjä pystyy helposti opettelemaan ja tunnistamaan Suomen luonnossa ääntelevät heinäsirkka- ja hepokattilajit oman mobiililaitteen avulla.

Willman-Iivarinen, Hanna
Äänestäjän päätöksenteko
Tietokirja, 4 kuukauden työskentelyyn, 7500,00

Satunnainen äänestäjä kirja on kirjoitettu kaikille äänestäjille ja äänestämisestä kiinnostuneille. Kirjassa kerrotaan miten äänestäjät tekevät päätöksensä ja millaiset psykologiset ja alitajuiset seikat ohjaavat päätöksentekoa. Kirjassa on paljon testejä, joissa lukija voi testata sitä millainen on äänestäjän ja millaiset seikat hänen päätöksentekoonsa vaikuttavat. Kirjan taustalla on lukuisia kyselytutkimuksia kuusista viime vaaleista Suomessa.

Örjans, Jerker
Oolannin sodan soiva tarina
Tietokirja, 2 kuukauden työskentelyyn, 3750,00

Boken beskriver ett spännande forskningsprojekt; två forskare, en i Tavastehus och en i Bomarsund på Åland, träffas och avslöjar steg för steg Oolannin sotasångens märkliga historia. De tar oss genom dammiga arkiv och i skarpskyttarnas fotspår genom eld och krutrök i Bomarsund och genom Lewes smala gränder i England, där man ännu i dag med värme minns ”sina” finska krigsfångar och deras upptåg. Och de hittar en märklig sång med 18 verser som skarpskyttarna sjöng i Lewes, Oolannin sotas ursprung.

Tiedonjulkistamisen apurahoista lisätietoa saat vuosittain julkaistavasta hakuilmoituksesta.

Kuva: Sanapilvi luotiin julkisista hankekuvauksista WordArt.com-palvelussa. Ja-sana poistettiin aineistosta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös