Tiedonjulkistamisen apurahahakemuksia saapui ennätysmäärä

13.6.2023
Tiedonjulkistamisen apurahat 2023.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) vastaanotti ennätykselliset 756 hakemusta tiedonjulkistamisen apurahahaussa. Vuoteen 2022 verrattuna hakemusten määrä lähes kolminkertaistui.

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista sekä muuta tiedonjulkistamista. Toukokuussa 2023 haettavana olivat 2, 4, 6 ja 8 kuukauden apurahat neljälle eri hankemuodolle, joita ovat tietokirja, muu tietokirjoittaminen, tiedonjulkistamisen yhteistoiminta ja muu tiedonjulkistaminen.

Tiedonjulkistamisen apurahahakemuksia saapui ennätysmäärä. Hakemuksista 70 prosenttia eli 530 kappaletta kohdistui tietokirjahankkeisiin. 54 kappaletta kohdistui muuhun tietokirjoittamiseen, 18 tiedonjulkistamisen yhteistoimintaan ja 154 muuhun tiedonjulkistamiseen.

Vuonna 2023 rahaa haettiin yhteensä 7 164 000 euroa. Myönnettävänä on 400 000 euroa. Suhteessa haetun rahan määrään rahoitusprosentti on 5,6 prosenttia. Vuonna 2021 rahaa haettiin 3 151 000 euroa ja vuonna 2022 2 644 000 euroa.

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan ammattimaista luovaa työskentelyä. Haku ja myöntö tapahtuvat työkuukausina. Vuonna 2023 apurahaa haettiin eniten 4 kuukauden työskentelyjaksolle. Kahta työkuukautta haettiin 213 hakemuksessa, neljää työkuukautta 223 hakemuksessa, kuutta 148 hakemuksessa ja kahdeksaa 172 hakemuksessa.

Päätökset syyskuussa

Neuvottelukunta arvioi kaikki määräajan sisällä saapuneet hakemukset. Arvioinnin suorittaa neuvottelukunnan asettama työryhmä, jonka muodostavat neuvottelukunnan puheenjohtaja, pääsihteeri ja asiantuntija sekä vaihtuvat neuvottelukunnan jäsenet.  

Arviointi kohdistuu erityisesti työsuunnitelman laatuun ja siinä kiinnitetään huomiota esimerkiksi hankkeen merkitykseen, ajankohtaisuuteen ja kohderyhmään sekä työsuunnitelman toteutettavuuteen. Päätökset perustuvat neuvottelukunnan tekemään hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Päätökset apurahoista tehdään syyskuun loppuun mennessä. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä. Neuvottelukunta julkaisee verkkosivuillaan niiden apurahansaajien nimet ja hankekuvaukset, jotka ovat antaneet luvan tietojen julkistamiseen.

Tiedonjulkistamisen apurahoilla edistetään tietokulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta sekä uuden tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa. Lue lisää apurahoista täältä.

Lisätietoja:
pääsihteeri Reetta Kettunen
reetta.kettunen@tjnk.fi
040 733 5935

Sinua saattaisi kiinnostaa myös