Selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2010–2016 julkaistu

27.8.2018
Avoin kirja.

Tiedonjulkistamisen apurahat ovat tietokirjallisuuden ja muun tiedonjulkistamisen tärkeä tukimuoto.

Selvitystyötä varten tietoa kerättiin laatimalla kysely apurahansaajille ja tarkistamalla hankekohtaisesti ajalla 2010–2016 tietokirjoille myönnetyt tiedonjulkistamisen apurahat. Lisäksi käytiin keskusteluita kirjallisuuden alan toimijoiden kanssa.

Selvityksellä haluttiin saada tietoa erityisesti tietokirjahankkeiden julkistamisesta. Keskimäärin apurahan saamisvuodenvuoden jälkeen kuluu reipas puolitoista vuotta ennen kirjan julkaisua. Julkistamisen saattaa kulua myös useampi vuosi. Selvityksessä mukana olleista hankkeista 40 prosenttia oli vielä julkistamatta. Hankkeiden julkistamisen viivästymisen syynä on usein rahoitus.

– Pätkittäinen, riittämätön ja sirpalemainen rahoitus eivät takaa tietokirjoittajille tarpeellista työrauhaa ja -aikaa, mikä viivästyttää tietokirjojen julkaisemista, toteaa selvityksen tekijä, FM Sanna Paakki.

Hankkeiden julkaisemisen viivästymisestä huolimatta tekijöillä on vahva tahto saada työnsä julki. Tämä kävi ilmi anonyymissä kyselyssä, joka kohdennettiin pitkien, kuuden tai kahdeksan kuukauden apurahoituksen saaneille.

– Kukaan ei vastannut hankkeensa pysähtyneen, jatkaa Paakki.

Selvityksessä todettiin, että tiedonjulkistamisen apurahoja saavat tasapuolisesti miehet ja naiset. Keskimääräinen apurahasaaja on korkeakoulutettu ja toimii tutkimuksen tai viestinnän parissa tiedottamistyössä tai toimittajana. Osa julkaistuista tietokirjoista yltää useampaan kuin yhteen painokseen, ja tiedonjulkistamisen apurahoilla tuettuja teoksia käännetään myös muille kielille. Teoksia julkaisee usea kustantaja.

APURAHOJEN SÄÄNNÖLLINEN SEURANTA JA YHTEISKEHITTÄMINEN

Selvityksellä saatuja tietoja käytetään kehittämään tiedonjulkistamisen apurahojen toimivuutta ja käytänteitä. Muutoksia toivotaan apurahojen myöntöaikatauluun niin, että saatu rahoitus voidaan nostaa joko myöntövuonna tai seuraavan vuoden tammikuussa. Lisäksi neuvottelukunta kehittää omaa apurahaseurantaansa siten, että apurahojen käytön valvomisen lisäksi neuvottelukunta kerää systemaattisesti tietoa julkaistujen hankkeiden leviämisestä ja vastaanotosta sekä apurahojen vaikuttavuudesta.

Apurahoihin liittyvien käytänteiden kehittäminen yhdessä hakijoiden ja saajien kanssa on tärkeää. Jatkossa neuvottelukunta järjestää vuosittaisen tapahtuman apurahoista. Lisäksi neuvottelukunta huolehtii rahoittamiensa hankkeiden näkyvyydestä myös omassa viestinnässään.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen apurahat, joilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Apurahat ovat osa valtion tukea kirjallisuudelle. Tiedonjulkistamisen apurahoista noin 80 prosenttia kohdistuu tietokirjallisuudelle. Vuonna 2018 apurahoja myönnetään yhteensä 400 000 euroa.

Lataa selvitys tiedonjulkistamisen apurahoista 2010 - 2016 PDF-muodossa

Lisätietoja antaa pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös