Miten tieteelliset seurat voivat edistää tiedekasvatusta? Tule mukaan pohtimaan!

17.3.2020
Pilvi.

Tiedote 17.3.2020.

TJNK:n ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteinen tiedekasvatushanke kutsuu tieteellisten seurojen toimijoita mukaan laatimaan toimenpideohjelmaa tieteellisten seurojen roolin tukemiseksi tiedekasvatuksessa.

Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeen tavoitteena on laajentaa tiedekasvatus kattamaan kaikki tieteenalat sekä rakentaa pohjaa laaja-alaista ja elinikäistä tiedekasvatusta tukevalle verkostolle. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessa kerätään tietoa tiedekasvatusta Suomessa toteuttavista tahoista ja toiminnoista sekä laaditaan tiedekasvatuksen kansalliset suositukset ja tieteellisten seurojen tiedekasvatustoimintaa tukeva toimenpideohjelma.

Hanke on nyt edennyt vaiheeseen, jossa tehdyn selvitystyön sekä luonnosvaiheessa olevien tiedekasvatuksen kansallisten suositusten pohjalta on aika laatia tieteellisiä seuroja koskeva toimenpideohjelma. Tarkoituksena on tarjota konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla tieteelliset seurat voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisina ja vaikuttavina tiedekasvatuksen toimijoina sekä vahvistaa kumppanuuksiaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Toimenpideohjelmassa on tarkoitus huomioida myös se, miten tieteelliset seurat voivat omalta osaltaan toteuttaa tiedekasvatuksen suosituksia.

Toimenpideohjelman laatiminen alkaa avoimella työskentelyllä torstaina 16.4.2020 klo 9.30–12.00. Koronavirusepidemian vuoksi työskentely toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Työskentelyn yhteydessä esitellään luonnos tiedekasvatuksen kansallisiksi suosituksiksi, käydään lähetekeskustelua toimenpideohjelman sisällöistä sekä kootaan noin viiden hengen työryhmä työstämään toimenpideohjelmaa yhdessä hankkeen suunnittelijan kanssa.
Työskentelyyn ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet tieteellisten seurojen edustajat. Mukaan voit ilmoittautua tästä (siirryt toiselle sivustolle). Lomakkeella voit ilmoittaa myös kiinnostuksestasi työryhmätyöskentelyä kohtaan.

Mukaan ilmoittautuneet saavat tarkempaa tietoa työskentelyn käytännön toteutuksesta myöhemmin sähköpostitse.
Lue TJNK:n tiedotteista lisää hankkeesta ja sen aikaisemmista vaiheista.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös