Mitä on tiedepääoma?

20.8.2021
Piirroskuvassa ihmisiä ajattelemassa, ideoimassa ja työskentelemässä yhdessä.

Syksyn aikana julkaisemme verkkojuttujen sarjan, joka käsittelee tiedekasvatusta ja tiedepääomaa. Artikkelisarja syventää keväällä 2021 julkaistuja tiedekasvatuksen suosituksia.

Kestävä ja sopeutuva yhteiskunta tarvitsee tutkittuun tietoon pohjautuvaa osaamista, joka rakentuu tiedekasvatuksen ja elinikäisen tiedeoppimisen keinoin. Tiedepääoma on yksilölle tieteestä kertynyt tietojen, ymmärryksen, resurssien ja asenteiden summa, jota hän hyödyntää opinnoissaan, työssään ja arjessaan.

Syksyn aikana julkaisemme artikkelisarjan, joka käsittelee tiedepääomaa ja tiedekasvatusta. Artikkelisarja syventää keväällä 2021 julkaistuja Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa -tiedekasvatuksen suosituksia.

Suositukset laadittiin toimijoilta toimijoille, yhteistyössä alan kanssa. Viiden suosituksen rinnalle koottiin liuta toimenpide-ehdotuksia eli vinkkejä ja ajatusten virittelyä tiedekasvatuksen toteuttamisen tueksi.

Nyt julkaistava artikkelisarja avaa tiedepääoma-käsitettä kertomalla lukijalle kahdeksan tarinaa tiedekasvatuksesta. Sarjan ensimmäinen osa julkaistaan viikolla 34.

Lataa Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset täältä.

Lue myös Mikko Myllykosken artikkeli Tiedepääoma – uusi näkökulma auttaa löytämään tiedeviestinnän mahdollisuuksia Vastuullisen tieteen verkkosivuilta

Teksti: Reetta Kettunen
Kuva: Linda Saukko-Rauta/Redanredan

Sinua saattaisi kiinnostaa myös