Kommentoi tiedekasvatuksen toimenpideohjelman luonnosta!

13.11.2020
Värikyniä spektrin mukaisessa järjestyksessä.

Kutsumme kaikki kiinnostuneet kommentoimaan luonnosta tiedekasvatuksen toimenpideohjelmaksi. Kommentointiaikaa on marraskuun loppuun.

Tiedekasvatuksen suositukset ja toimenpideohjelma tarjoavat tietoa ja ideoita laadukkaan tiedekasvatuksen toteuttamiseksi ja pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Suositukset kuvaavat tiedekasvatuksen ihanteita ja periaatteita, ja toimenpideohjelma tukee näiden linjausten suunnittelua ja toteuttamista käytännössä. Yhdessä ne tarjoavat suuntaviivoja ja innoitusta kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville tahoille.

Suositusten ja toimenpideohjelman sisältö on laadittu yhdessä tiedekasvatuksen toimijoiden kanssa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeessa. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suositusten laatiminen aloitettiin lokakuussa 2019. Niitä on työstetty kolmessa työpajassa, ja kesän avoin kommentointikierros keräsi runsaasti sisältöehdotuksia tiedekasvatuksen kentältä. Näiden kommenttien pohjalta on työstetty viimeisin suositusluonnos. Lataa suositusten luonnos tästä (PDF).

Toimenpideohjelman laatiminen aloitettiin verkkotyöpajassa 16.4. ja työtä jatkettiin verkkotyöpajassa 27.8. Näiden työpajojen ja elokuun avoimen verkkokirjoittamisen myötä laadittu ensimmäinen luonnos avataan nyt kommentoitavaksi. Lataa toimenpideohjelman luonnos tästä (PDF).

Koska toimenpideohjelma tarjoaa käytännön ehdotuksia tiedekasvatuksen suositusten toteuttamiseksi, tekstiluonnokset on hyvä lukea yhdessä. Pyydämme palautetta kuitenkin vain toimenpideohjelmasta.

Seuraa tiedotusta TSV:n ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tiedotuskanavilta ja osallistu tiedekasvatuksen yhteiskehittämiseen.

Lisätietoja: koordinaattori Anni Sairio, anni.sairio(at)tsv.fi, puh. 044 7376 381.

Kuva: Sara Torda/Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös