Artiklar från författaren:
Sami Syrjämäki

1.2.2021

Vetenskapliga förlag sköter uppgifter som utgör en av de viktigaste infra­struk­turerna för forskning – en basstruktur som vetenskaps- och forskarsamhället kan bygga sin verksamhet på.

24.4.2019

Öppen publicering har uppenbara fördelar men väcker också befogad oro.