Artiklar från författaren:
Leena Rekola

1.2.2019

YHS Metropolia har utvecklat en modell för faciliterade workshops för den som ställs i sitt arbete med forskning och utveckling.