Stipendieinfo 2024

På grön-vit bakgrund grön text Apurahainfo 2024
Starttid
Sluttid
Plats
Verkossa

Infotillfället om årets informationsspridningens stipendier tar plats på nätet den 7 maj 2024 kl. 12–13. Vi ger råd om hur man skriver en bra ansökan. Vi ger också vägledning i att hitta en publiceringskanal.

Evenemanget ordnas som ett Zoom-möte.

Delta i Zoom-mötet här. Du kan ansluta dig i mötet tidigast tisdagen den 7 juni kl. 11.50.

Program

kl 12.00 Öppningsord, generalsekreterare Henriikka Mustajoki, TJNK

kl 12.05 Ansökningsomgången och dess detaljer, sakkunnig Suvi Lahtonen och planerare Terhi Tarkiainen

  • ansökan
  • ansökningsportalet
  • stipendiekategorier och stipendieperiodens längd
  • stipendiebeslutet
  • stipendieredogörelse
  • publicering och distributionskanal

n. kl 12.40 Frågor och diskussion

kl 13.00 Evenemanget avslutar

Tilläggsinformation ges av sakkunnig Suvi Lahtonen, suvi.lahtonen(at)tjnk.fi, tel. 044 325 4214

Zoom-mötets detaljer:
Meeting ID: 848 5221 8876
Passcode: 655427

Deltagande
Online
Tapahtuman teemat
Ansvarig organisation
Delegationen för informationsspridning (TJNK)