Dagen för vetenskaplig publicering 2020

""
Starttid
Sluttid

Dagen för vetenskaplig publicering (Tiedejulkaisemisen päivä på finska) hållas som ett webinar 8.10.2020.

Teman för 2020 är Mångformigt, mångspråkigt - tillgängligt (Monimuotoisesti, monikielisesti - saavutettavasti).

Programmet publiceras på webbplatsen Tiedejulkaisemisen päivät.

Webinaret organiseras av Vetenskapliga samfundens delegation, Delegationen för informationsspridning, Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och National biblioteket.

Deltagande
Online
Ansvarig organisation
Delegationen för informationsspridning (TJNK)
Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)