Yhteistä pohdintaa vaikuttavasta tiedeviestinnästä

12.6.2024
Ulkokuva konferenssikeskuksesta ja teksti: EuroScience Open Forum 2024.

Järjestämme keskustelun vaikuttavasta tiedeviestinnästä eurooppalaisessa tiedekatselmuksessa (ESOF) yhteistyössä pohjoismaisten ja virolaisten kollegoiden kanssa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta osallistuvat paneelikeskustelulla EuroScience Open Forum 2024 -konferenssiin Puolan Katowicessa 12.6.2024. Ohjelmaehdotukset käyvät läpi tiukan seulan. Monialaista yhteistyötä edistävän tapahtuman teemana on ”Life changes science”.

Avoimen tieteen ja TJNK:n lisäksi keskustelussa ovat mukana Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Tarton yliopiston viestinnän oppiaine Virosta sekä Vetenskap & Allmänhet -tiedeviestintäorganisaatio Ruotsista. Sekä Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö että TJNK:n sihteeristö on aiemminkin tehnyt kansainvälistä yhteistyötä omissa verkostoissaan tiedepääoman lisäämiseksi. Paneelissa keskustellaan siitä, miten vaikuttavaa tiedeviestintää tehdään, osallistetaan kuulijoita ja vaihdetaan jo hyväksi koettuja käytäntöjä ja ideoita.

Milloin ihminen pysähtyy tieteen äärelle?

Mitä tarkoitamme, kun sanomme, että tiede kuuluu kaikille? Elämme perustutkimukseen nojaavien keksintöjen kyllästämässä maailmassa.Tutkittu tieto ja siihen perustuvat innovaatiot ovat irrottamaton osa elämäämme ja helpottavat arkeamme lukemattomin tavoin. Tiede on paras keino tehdä maailmasta parempi jokaiselle. 

Pääsy tutkittuun tietoon on ihmisoikeus (artikla 27a) ja demokraattisen yhteiskunnan perusta, eikä missään tapauksessa siitä erillinen saareke. Vaalien supervuonna 2024 yli 4,2 miljardia ihmistä äänestää yli 70 vaaleissa ympäri maailmaa. Vaaleissa päätetään lähitulevaisuuden ja tutkitun tiedon suunta. 

Olemmeko lopullisesti vieraantuneet alkutuotannosta myös tieteen näkökulmasta? Onko tiedeyhteisön tai sitä ympäröivän yhteiskunnan etujen mukaista, että vuorovaikutus tutkimuksen ja sen hyötyjen välillä keskittyy lopputuotteisiin sen sijaan, että yhteiskunta olisi mukana tieteen prosesseissa? Yhteiskunnassa tehdään paljon näkyvää ja varjoihin jäävää, näkymätöntä työtä, mikä vahvistaa tutkitun tiedon siirtymistä tutkijoilta yhteiskuntaa rakentamaan.

Monialainen yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiedelukutaidon leviämisen elinehto. Kansainvälinen keskustelu tiedeviestinnän ja avoimuuden toimijoiden välillä on arvokasta siinä missä hyvien käytäntöjen jakaminen ja asioiden ääneen pohtiminen. Osallisuutta kannattaa edistää yhdessä. 

Tiede on elämää 

ESOF on EuroScience -järjestön (European Association for the Advancement of Science and Technology) EU-rahoitteinen aloite, jonka tehtävänä on tarjota päättäjille ja tiedeyhteisölle avoin keskustelualusta. ESOF-konferenssi mahdollistaa monialaisen keskustelun tiede- ja tietokulttuurista, tutkimuksesta sekä siihen liittyvistä innovaatioista yhteiskunnan hyödyksi. EuroScience Open Forum -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. Katowicen tapahtuma on yhdestoista ESOF-konferenssi. 

Tavoitteena on tutkia tiedeyhteisön ja yhteiskunnan välisiä lomittaisia yhteyksiä, tutkimuksen mahdollistamista sekä yhteyksien ja mahdollisuuksien vaikutusta yhteiskuntaan. Tieteellisillä läpimurroilla on sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia. EuroScience-järjestö painottaa, että on tärkeää keskustella tieteestä ja muutoksesta yhdessä: tiede vaikuttaa elämiimme, ja elämämme vaikuttavat tieteeseen. 

  • How to achieve impactful science engagement? Findings from the Nordic-Baltic Region, Pilt Ebe, Björkstén Ulrika, Lahtonen Suvi, Karlsson Jonni. ESOF 2024 12.6.2024 klo 13.00–14.15

Teksti: Jonni Karlsson (TSV), Suvi Lahtonen (TJNK) 
Kuva: ESOF

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös