TJNK toimintakertomus 2020

3.2.2021
Ihmisiä ketjukarusellissa.

Koronavuosi toi muutoksia myös TJNK:n viestintään ja toimintaan. Tapahtumat siirtyivät verkkoon. Uudeksi yhteistyön viestiväyläksi rakentui sivustoperhe vastuullinentiede.fi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. TJNK on perustettu valtioneuvoston päätöksellä 13.1.1972.

TJNK:n työn keskiössä on tutkitun tiedon saatavuuden tukeminen. Tiedeviestintä on osa tutkimuksen avoimuutta. Se mahdollistaa kansalaisten luottamuksen ja osallisuuden tieteeseen ja tutkimukseen.

TJNK palkitsee tiedonjulkistamista tekemällä esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista. TJNK myös mahdollistaa uuden tiedon julkistamista jakamalla tiedonjulkistamisen apurahoja. Vähälevikkisen tietokirjallisuuden saatavuutta edistetään osallistumalla nk. kirjastojen ostotukilistan laatimiseen.

Asiantuntijarooliaan TJNK toteuttaa laatimalla tiedeviestinnän suosituksia ja nostamalla keskusteluun ajankohtaisia asioita. TJNK osallistuu vastuullisen tieteen viestintäyhteistyön toteuttamiseen. TJNK ylläpitää työsuhteita pohjoismaisiin kansallisen tason tiedeviestintätoimijoihin ja työskentelee monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen kansainvälisessä verkostossa.

Lisätietoa neuvottelukunnan toiminnasta

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot

Valtiovallan osoittamalla tunnustuksella on erityinen merkitys ja asema suomalaisen palkitsemisjärjestelmässä.  Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinnot myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö TJNK:n esityksestä. Palkintoesityksen tekijänä TJNK on riippumaton, eri alojen tunnustetuista asiantuntijoista koostuva taho, mikä lisää palkinnon arvostusta.

Lisätietoa valtionpalkinnoista

Valtiosihteeri Tuomo Puumala luovutti vuoden 2020 tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäelle, joka tunnetaan työstään maan, meren ja ilmaston tulevaisuuden puolestapuhujana. Lisäksi myönnettiin seitsemän valtionpalkintoa esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta. Palkintojuhlaa vietettiin 13.10.2020  Kansalliskirjastossa koronarajoitusten puitteissa. Jakotilaisuus kuvattiin suorana verkkoon.

Tiedonjulkistamisen apurahat

Apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Vuonna 2020 tiedonjulkistamisen apurahahakemuksia saapui 412 kpl, joista tietokirjahakemuksia oli 286 kpl. Rahoituksia myönnettiin 56 hankkeelle eli 14%:lle. Tietokirjan tekemiseen sai apurahan yhteensä 41 hakijaa, mikä oli 82% myönnetystä rahoituksesta.

Pääsihteeri Kettunen osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan työryhmään (OKM/43/040/2019), jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistamiseksi.

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki

Ostotuki on vähälevikkisen laatukirjallisuuden tukea, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kuntien yleisille kirjastoille.

Tuen tarkoituksena on parantaa vähälevikkisen laatukirjallisuuden saatavuutta. Ostotuella on mahdollista laajentaa ja monipuolistaa kirjastojen kirjavalikoimaa sekä hankkia kirjallisuutta myös koulukirjastojen ja päiväkotien kokoelmiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain teosluetteloon valittavista kirjoista Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen tekemistä ehdotuksista.

Tiedekasvatus

Tiedekasvatus-hanke luotasi suomalaisen tiedekasvatuksen kenttää laaja-alaisen ja elinikäisen tiedeoppimisen näkökulmasta. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja TJNK:n yhdessä toteuttama kaksivuotinen Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatukset tueksi -hanke tuotti kaksi kokonaisuutta. Tiedetapahtumakysely kokosi yhteen perustietoa vuosina 2018–2019 järjestetyistä tiedetapahtumista. Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset ovat yhteinen lähtökohta ja innoituksen lähde kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Suositukset julkaistaan 15.2.2021.

Tiedekasvatuksen suositukset laadittiin toimijoilta toimijoille. Niiden tuottamiseen osallistuivat kymmenet alan osaajat kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen, museo- ja taidealan, tieteellisen seuratoiminnan sekä vapaan sivistystyön kentiltä.

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa.

Teema yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää. 

Vastuullisesta tieteestä siirryttiin viestimään yhteisille verkkosivuille. Vastuullinentiede.fi-sivusto tarjoaa kolmella kielellä tietoa ja työkaluja vastuullisuuden tueksi. Verkkosivuperhe mahdollistaa yhteisen tapahtumakalenterin ja yhteisen uutisvirran.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Sarjassa julkaistiin 13 osajulkaisua.

Vastuullisen tieteen yhteistyön kehittäminen oli keskeinen tavoite myös opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa hankkeissa Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta: tekijyys, tiedon kuratointi ja hyvät tiedeviestinnän käytänteet (2015–2018)  ja Vastuullinen tiede -tietopankki avoimen tieteen aikakaudella (2018–2020).

Tapahtumat

Koronapirulainen vaikutti tapahtumatuotantoon. Toiminta siirtyi webinaareiksi, twitterissä toteutettuun apurahakahvilaan ja verkkojulkaisuihin.

Tieteiden yössä 16.1.2020 TJNK oli mukana DocPoint-elokuvalla Nightingales in Berlin. Ville Tantun elokuva kertoo professori David Rothenbergin pyrkimyksestä ylittää lajien väliset rajat ja tehdä musiikkia satakielten kanssa. Elokuvan jälkeen TJNK puheenjohtaja Katja Bargumin kanssa aiheesta keskusteli dosentti Petter Korkman.

Tietokirjakeskustelu ja apurahakahvila muuntuivat Tulokulmia tietokirjallisuuteen -kirjoitussarjaksi ja twitterin #apurahakahvila’ksi. Tulokulmia tietokirjallisuuteen -kirjoitukset on koottu Julkaisut-sivulle.

Webinaarina 8.10.2020 järjestettiin Tiedejulkaisemisen päivä. Puheenvuoroissa käsiteltiin tiedejulkaisemisen monimuotoisuutta, kieliä ja tiedejulkaisemisen eri roolien yhteensovittamista. Aihetunnisteena on #tiedejulki. Yhteistyössä TSV, Suomen tiedekustantajien liitto ry ja Kansalliskirjasto.

Marraskuun Tiedeklubi toteutettiin Tutkittu tieto kuuluu kaikille! -podcastina. Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon saanut, tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki keskusteli toimittaja Jakke Holvaksen kanssa tieteestä, tiedosta ja tiedonjulkistamisesta. Tiedeklubin syksyn 2020 Syksyn 2020 klubien ohjelmasta vastasivat Tulevaisuuden tutkimuksen seura, TJNK ja TSV. Yhteistyössä oli mukana myös Helsingin yliopiston Alumniyhdistys.

7. kansallisen tiedeviestintäkongressin 26.11.2020 ehdoton päätähti oli koronavirus, tuo tasavallan presidentti Sauli Niinistön pirulaiseksi nimeämä näkymätön seuralaisemme. Puhetta pirulaisesta. Koronavirus, asiantuntijuus ja julkisuus -webinaarissa kysyttiin, miten sujui #koronapuhe? TJNK ja Suomen tiedetoimittajain liitto ry vastasivat tapahtuman järjestämisestä.

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen huhtikuuksi suunniteltu tilaisuus Euroopan Parlamentissa ja verkostoitumistapahtuma jouduttiin perumaan. Huhtikuussa 2019 julkaistun aloitteen on allekirjoittanut yli 800 tahoa yli 60 maasta. Reseach on Research Institute julkaisi 15 ajuria, jotka muokkaavat vastuullista tutkimuksen arviointia. Helsinki-aloite on listalla mukana.

TJNK–näkökulmia-kirjoitussarjassa julkaistaan kantaaottavia, ajankohtaisia ja perusteltuja mietteitä tiedonjulkistamisesta. TJNK-näkökulman kirjoitukset on koottu omalle sivulleen.

Etsitkö jotain muuta? Kokeile sivuston hakutoimintoa.

TJNK jäsenet ja toimisto

TJNK:n puheenjohtaja toimikaudella 1.6.2018 – 31.5.2021 toimii vastaava suunnittelija Katja Bargum ja varapuheenjohtajana johtaja Leena Suurpää. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat laajasti suomalaista tieteen, taiteen ja tiedonvälityksen kenttää.

Lisätietoa TJNK:n jäsenistä 2018–2021

TJNK:n toimistossa työskentelivät pääsihteeri Reetta Kettunen ja osa-aikaisina suunnittelija Terhi Tarkiainen, toimistosihteeri Kaisu Reiss ja Vastuullinen tiede -hankkeen osa-aikainen verkkotoimittaja Maija Lähteenmäki (1.1.2020–30.4.2020).  Lähteenmäki aloitti TSV:n viestintäsuunnittelijana 1.5.2020. Tiedekasvatus-hankkeen suunnittelijana toimi Sara Takala (30.4.2020 asti) ja osa-aikaisena koordinaattorina Anni Sairio (1.5.2020–31.12.2020).

TJNK toimii itsenäisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä.

Lisätietoja pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935

Kuva: Tiia Lommi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös