TJNK kysyy: Toteutuvatko avoimen tieteen tavoitteet tutkimustyön arjessa?

2.11.2021
Kuvituskuvana pilli.

TJNK on huolissaan siitä, kuinka onnistuneesti avoimuuden periaatteet toteutuvat tutkimustyön arjessa.

Avoimen tieteen toimijat ja koordinaatio ovat kiitettävästi tehneet työtä avoimuuden kulttuurin jalkauttamisesta osaksi suomalaista tiedettä ja tutkimusta. Aktiivisen yhteiskehittämisen tuloksena on syntynyt kattava määrä kotimaisia linjauksia ja suosituksia, joilla tuetaan tutkitun tiedon avointa saatavuutta. TJNK on kuitenkin huolissaan siitä, miten onnistuneesti nopeasti edistynyt linjaustyö ja sen periaatteet tällä hetkellä toteutuvat tiedeyhteisön arjessa.

Avoimuus on tiedepoliittinen tavoite

Harvasta tiede- ja tietopoliittisesta tavoitteesta ollaan niin samanmielisiä kuin julkisen tiedon avaamisesta mahdollisimman laajaan käyttöön. Tiedon tulee olla niin avointa kuin mahdollista ja vain niin suljettua kuin välttämätöntä on hyvä tutkimustyön käytänteitä ohjaava periaate, jota ovat vauhdittaneet niin OECD:n linjaukset vuosituhannen alusta, tänä vuonna hyväksyttäväksi tulevat Unescon suositukset avoimesta tieteestä kuin EU:n tutkimuspoliittinen strategiatyö

Suomalaisen tiedeyhteisön sisältä kuuluu kuitenkin hiljaisia signaaleja, joiden perusteella voi kysyä, ovatko yhteisesti sovitut avoimen tieteen linjaukset jalkautuneet yhteisesti hyväksytyiksi ja erityisesti resursoiduiksi käytänteiksi.

Yhteistyöllä eteenpäin

Suomi haluaa olla edelläkävijä avoimen tieteen ja tiedon tuottamisessa sekä hyödyntämisessä. On kuitenkin selvää, että työtä avoimen tieteen eteen on tehtävänä. Kyse on kulttuurin muuttamisesta, jota on edistettävä selkeillä käytännön toimilla, tavoitteiden asetannalla, seurannalla ja kannusteilla.

Yhtenä keskeisenä toimena on julkisten tukimuotojen kehittäminen, niin että siirtyminen avoimuuteen rikastaa kotimaista tiedon julkaisemista. TJNK ymmärtää hyvin ne herkkyydet, jotka liittyvät kotimaisten julkaisijoiden huoleen avoimuuden vaateen vaikutuksista ansaintalogiikkaan. Toimijoiden on kuitenkin sovittava käytänteistä, joiden avulla turvataan kotimainen julkaiseminen ja samalla saavutetaan sovitut tiedepoliittiset linjaukset. 

TJNK kannustaa avoimen tieteen koordinaatiota ja koko tiedeyhteisöä, kuten valtionhallintoa, rahoittajia, korkeakoululaitosta, tutkimusorganisaatioita ja tutkitun tiedon julkaisijoita, kuromaan umpeen kuilua avoimen tieteen periaatteiden ja arkipäivän käytänteiden välillä.

Tämä työ on välttämätöntä.

 Avoimen tieteen koordinaatio auttaa tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia, joilla tuetaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta. Avoimen tieteen seurantaluonnos oli kommentoitavana 1.11. asti. Kirjoitus pohjautuu Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jättämään kommenttiin avoimen tieteen seurantaluonnoksesta.

Lue myös Anu Lahtisen TJNK-näkökulma Avoimuuden väliinputoajat 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös