Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2021

24.8.2018
""

TJNK on laatinut toimintasuunnitelman seuraavalle kolmivuotiskaudelleen.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Neuvottelukunta edistää uuden tiedon julkistamista ja käyttöä yhteiskunnassa. Uutta tietoa tuotetaan tieteen ja tutkimuksen, tutkivan journalismin ja muun luotettavan tiedon hankinnan ja julkaisemisen keinoin.

Toiminta edistää uuden tiedon ja tutkimuksen avoimuutta ja saavutettavuutta sekä kansalaisten luottamusta ja osallisuutta tieteeseen ja tutkimukseen. Kritiikinkestävän asiantuntijatiedon julkisuutta tuetaan toimimalla asiantuntijoiden ja tutkijoiden sananvapauden edistäjänä.

Neuvottelukunnan toiminta on koottu neljään tavoiteryhmään:

  1. Uusi tieto kuuluu kaikille
  2. Tutkimustieto ja muu luotettava uusi tieto näkyvät ja vaikuttavat
  3. Tieteestä ja tiedosta viestitään vastuullisesti
  4. Neuvottelukunta on tunnettu ja aloitteellinen toimija

Lataa koko toimintasuunnitelma PDF-muodossa (tiedosto julkaistu 24.8.2018)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös