Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimikauden 2018–2021 tavoitteet: avoin, luotettava ja kritiikinkestävä tieto

24.8.2018
""

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) toimikauden 2018–2021 tärkein tavoite on edistää uuden kritiikinkestävän tiedon julkistamista ja käyttöä yhteiskunnassa.

Samalla tiedon avoimuus ja saavutettavuus lisääntyvät ja turvataan kansalaisten osallisuus ja luottamus tutkimukseen.

Neuvottelukunnan toimikauden tavoitteet on koottu neljään kokonaisuuteen:

1. Uusi tieto kuuluu kaikille: Tiedeviestintä on monimuotoista, vuorovaikutteista ja tavoittaa yhteiskunnan toimijat. Tiede näkyy, vaikuttaa ja sitä arvostetaan. Kansalaiset luottavat tieteeseen ja tutkijoihin.

2. Tutkimustieto ja muu luotettava uusi tieto näkyvät ja vaikuttavat yhteiskunnassa: Tiede ja uusi tieto ovat saavutettavia. Tiedonjulkistaminen ja tietokirjallisuus tuovat uusia ajatuksia osaavan yhteiskunnan rakentamiseksi ja tarjoavat kritiikinkestävää asiantuntijatietoa julkiseen keskusteluun.

3. Tieteestä ja tiedosta viestitään vastuullisesti: Tiedeviestintä on osa kansainvälistä avoimen tieteen kulttuuria ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijat, tiedeviestijät ja toimittajat kertovat tutkimuksesta ja tieteen hyödynnettävyydestä rehdisti, rohkeasti ja totuudenmukaisesti.

4. Neuvottelukunta on tunnettu ja aloitteellinen toimija: Neuvottelukunta on aloitteentekijä, fasilitaattori ja edistäjä. Toiminta on sidosryhmälähtöistä ja tähtää ”lumipalloefektiin” yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa.

LEENA SUURPÄÄSTÄ NEUVOTTELUKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJA

Toimikautensa aluksi neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tehtävään valittiin yksimielisesti dosentti Leena Suurpää.

Leena Suurpää kuvaa itseään tietoaktivistiksi. Tiedon hankinta, analysointi ja jakaminen ovat aina olleet osa hänen työtään ja toimintaansa. Suurpään mukaan tieto on nykypäivän yhteiskunnan demokratian kulmakivi.

- Kenellä on oikeus tietoon, kenellä on oikeus ääneen? Keitä kuullaan ja kenen tietoa arvostetaan? listaa Suurpää tietodemokratian toteutumisen keskeisiä kysymyksiä.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Katja Bargumin mukaan kysymykset liittyvät myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimintaan, jonka tavoitteena on lisätä luotettavan tiedon saavutettavuutta, käyttöä ja vaikuttavuutta.

- Luotettavaa tietoa tarvitaan niin jokaisen yksilön arkielämässä kuin yhteiskunnan korkeimmalla taholla esimerkiksi päätöksiin johtavissa valinnoissa, korostaa Bargum.

Leena Suurpää työskentelee Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtajana. Hän toimi pitkään Nuorisotutkimusseurassa, mm. tutkimusjohtajana. Suurpää on Suomen Akatemian hallituksen varapuheenjohtaja 2015–2018.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Vastaava suunnittelija, FT Katja Bargum toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.6.2018–31.5.2021.

Lisätietoja: pääsihteeri Reetta Kettunen, puh. 040 733 5935, reetta.kettunen(at)tjnk.fi tai info(at)tjnk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös