Tiedonjulkistamisen apurahoista kilvoittelee 367 hakemusta

7.6.2021
Halkopino.

Tiedonjulkistamisen apurahat olivat haettavana toukokuussa. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle saapui määräaikaan mennessä 367 hakemusta, joilla haettiin rahoitusta yhteensä 3 151 000 euroa. Jaettavana on 570 000 euroa.

Apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista.

Tiedonjulkistamisen apurahoja myönnetään neljään eri hankemuotoon. Tietokirja-apuraha on tarkoitettu uutta tietoa julkistavien tietokirjojen tekemiseen. Muu tietokirjoittaminen on tietokirjoittamista muissa julkaisuissa kuin tietokirjoissa. Näitä ovat esimerkiksi dokumenttielokuvien käsikirjoitukset tai artikkelit. Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta on osallistavaa toimintaa, joka voi olla vaikkapa tieteen kummitoimintaa tai taiteen keinoja tiedonjulkistamisessa käyttävää toimintaa. Muu tiedonjulkistaminen puolestaan on muiden tiedonjulkistamisen tapojen tukemista. Esimerkkejä muusta tiedonjulkistamisesta ovat dokumenttielokuvien tuotanto sekä monikanavainen tai muu innovatiivinen tiedonjulkistaminen.

Vuoden 2021 apurahahakemukset jakautuivat eri hankemuodoille seuraavasti (suluissa prosenttiosuus kaikista hakemuksista):

 • Tietokirja: 291 hakemusta (79 %)
 • Muu tiedonjulkistaminen: 40 hakemusta (11 %)
 • Muu tietokirjoittaminen: 25 hakemusta (7 %)
 • Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta: 11 hakemusta (3 %)

Tiedonjulkistamisen apurahat on tarkoitettu luovan työn tukemiseen. Apurahoja haetaan työskentelykuukausina. Kuluja katetaan vain erittäin perustelluista syistä eikä rahoitusta myönnetä matkakuluihin.

Työkuukausia haettiin seuraavasti:

 • 4 kuukauden työskentely: 102 hakemusta (28 %)
 • 2 kuukauden työskentely: 100 hakemusta (27 %)
 • 8 kuukauden työskentely: 83 hakemusta (23 %)
 • 6 kuukauden työskentely: 82 hakemusta (22 %)

Tiedonjulkistamien apurahojen hakijat ovat pääosin korkeakoulutettuja ja työskentelevät tietokirjoittamisen ja viestinnän parissa. Naishakijoilta saapui 209 hakemusta (57 %). Miehiltä puolestaan 151 hakemusta (41 %). Seitsemässä hakemuksessa (2 %) ei vastattu kysymykseen sukupuolesta. Sama henkilö voi hakea useampaa hanketta.

Hakijan koulutusaste hakemuksissa:

 • Korkeakouluaste: 212 hakemuksessa (58 %)
 • Tutkijakoulutusaste: 107 hakemuksessa (29 %)
 • Perus- tai keskiaste: 32 hakemuksessa (9 %)
 • Muu koulutus: 16 hakemuksessa (4 %)

Hakijan päätoimi hakemuksissa:

 • Tietokirjailija: 131 hakemuksessa (36 %)
 • Vapaa kirjoittaja (freelancer): 74 hakemuksessa (20 %)
 • Tutkija: 56 hakemuksessa (15 %)
 • Toimittaja, tiedottaja tai muu tiedeviestijä: 45 hakemuksessa (12 %)
 • Muu toimi: 51 hakemuksessa (14 %)

Hankkeiden rahoituspäätökset perustuvat neuvottelukunnan tekemään hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Päätökset julkaistaan viimeistään syyskuussa.

Lue lisää: Taustoittavaa lisätietoa vuoden 2021 hakuilmoituksessa

Lue lisää: Aikaisempina vuosina myönnetyt apurahat

Sinua saattaisi kiinnostaa myös