Tiedevaalikone herättää pohtimaan tieteen merkitystä

1.3.2023
Mitä ehdokkaasi vastaisi? Kysymys ja vastausjana samaa mieltä - eri mieltä

Annatko vaaleissa äänesi tieteen puolesta? Kampanjamme kannustaa selvittämään, mitä eduskuntavaaliehdokkaasi ajattelee tieteen merkityksestä.

Huhtikuun 2. päivänä valittavat kansanedustajat tulevat päättämään, millä tavalla Suomessa mahdollistetaan tieteellisen tutkimuksen tekeminen seuraavien vuosien ajan. Lisäksi kansanedustajat tekevät päivittäin lukuisia päätöksiä, joiden tukena ja pohjana voi olla uusin tutkittu tieto. Tieteen rahoitus on ollut viimeistenkin vuosien aikana useilla leikkauslistoilla, ja monissa yhteiskunnalle merkittävissä päätöksissä tutkittua tietoa olisi ollut mahdollista hyödyntää enemmän

Moni äänestäjä kiinnittää äänestyspäätöstä tehdessään huomiota siihen, millaisia arvoja ehdokkaalla on. Ehdokkaan arvoja pidetään osoituksena siitä, millä tavalla ja minkä asioiden puolesta ehdokas todennäköisesti toimisi kansanedustajana. Vastaavalla tavalla ehdokkaan tiedenäkemykset ennakoivat, ottaisiko ehdokas kansanedustajana toimiessaan huomioon tutkitun tiedon ja olisiko hän valmis sijoittamaan varoja tieteelle.

Me Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnassa toivomme, että tiedettä tärkeänä pitävä äänestäjä huomioi äänestyspäätöksessään ehdokkaan näkemykset tieteen merkityksestä. 

Tiedevaalikone-kampanjaa voi seurata Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan Twitterissä (@tiedonjulk) sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan Facebookissa ja Twitterissä (@tsv_media). Tiedevaalikoneemme sisältää tieteeseen liittyviä väitteitä ja kertoo, miten tieteen puolesta toimiva eduskuntavaaliehdokas vastaisi näihin vaalikonekysymyksiin.

Kampanja on toteutettu yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös