Tiedekasvatuksen kansallisten suositusten laatiminen etenee

7.2.2020
" "

Suositusluonnos avataan kommenttikierrokselle maaliskuun lopulla.

Lokakuussa käynnistetty kansallisten tiedekasvatuksen suositusten laatiminen jatkui tammikuussa alustavan luonnoksen kommentoimisella työpajassa, joka järjestettiin 28.1.2020 Tieteiden talolla Helsingissä. Työpajaan osallistui parikymmentä aktiivista tiedekasvatuksen osaajaa. Suositusluonnosta käsiteltiin ja kommentoitiin pienryhmissä suunnittelija Sara Takalan johdolla.

Tiedekasvatuksen kansallisten suositusten tarkoituksena on tarjota suuntaviivoja ja innoitusta kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville tahoille. Suositukset kertovat, millaisia asioita tiedekasvatusta toteutettaessa on hyvä ottaa huomioon, sekä tarjoavat käytännön vinkkejä monipuoliseen ja innostavaan tiedekasvatustoimintaan. Aiempien työpajojen pohjalta suositusten kärjiksi on alustavassa luonnoksessa nostettu viisi teemaa: tiedekasvatuksen tavoitteet, tiedekasvatuksen saavutettavuus, tiedekasvatuksen laaja-alaisuus, tiedekasvatustoimijoiden välinen yhteistyö sekä tiedekasvatuksen toimijalähtöisyys.

Suositusten suuria linjoja pidettiin työpajaan osallistuneiden keskuudessa pääasiassa hyvinä. Erityistä keskustelua herättivät kuitenkin edelleen suosituksissa käytettävä terminologia sekä käytännön vinkkien rooli ja muotoilu. Keskustelussa pohdittiin myös sitä, onko tiedekasvatuksen tavoitteiden oikea paikka itse suosituksissa, vai pikemminkin suositusten saatteessa. Työpajan aikana esiin nousi paljon hyviä parannusehdotuksia ja tarkennuksia.

Tiedekasvatuksen kansallisten suositusten laatiminen on osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteistä Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hanketta. Suositukset julkaistaan syksyllä 2020.

Suosituksia on tähän mennessä työstetty lokakuussa 2019 muodostetun avoimen työryhmän voimin. Työryhmä muodostettiin lokakuun kick off -tilaisuuteen osallistuneista sekä muuten kiinnostuksensa suositusten laatimista kohtaan ilmaisseista henkilöistä. Sittemmin suosituksia on työstetty eteenpäin kahdessa avoimessa työpajassa.

Toistaiseksi suositusluonnoksen kommentointi on ollut avoinna ainoastaan edellä mainitulle työryhmälle. Työryhmän ulkopuolella suositusten sisältöön voi kuitenkin vaikuttaa ottamalla kantaa, kun työryhmän kommenttien pohjalta viimeistelty luonnos avataan laajemmin kommentoitavaksi maaliskuun lopulla 2020. Kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan tuolloin tarkemmin TSV:n ja TJNK:n viestintäkanavissa.

Lisätietoja: Suunnittelija Sara Takala, sara.takala(at)tsv.fi, puh. 044 739 6560

Sinua saattaisi kiinnostaa myös