Helsinki-aloite vaikuttaa

13.6.2022
Piirroskuva, jossa puhekuplissa lukee Helsinki initiative on multilingualism sekä tervehdys hei monella eri kielellä.

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite osana Euroopan unionin kilpailukykyneuvoston suositusta avoimesta tieteestä

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite kannustaa välittämään tutkimustietoa laajasti yhteiskunnassa sekä tukemaan monikielisen julkaisutoiminnan mahdollistavia kansallisia julkaisukanavia ja tutkimuksen arviointi- ja rahoitusjärjestelmiä.

Euroopan unionin kilpailukykyneuvoston kokouksessaan 10.6.2022 hyväksymä avoimen tieteen suositus nostaa Helsinki-aloitteen tervetulleeksi toimeksi monikielisyyden edistämisessä.

Monikielinen tiedeviestintä on yhä keskeisempi tiedepoliittinen tavoite. Monikielisyys on vahvasti läsnä avoimen tieteen mahdollistajana. Myös Unescon avoimen tieteen suositukset korostavat monikielisyyden merkitystä.

 Nimensä mukaisesti Helsinki-aloite syntyi Helsingissä, Tieteiden talon kahvipöydän ääressä.
"Mietimme kollegoiden kanssa parhaita tapoja edistää vaikuttavampaa monikielisempää tiedeviestintää. Ja siitä se ajatus sitten lähti", kertoo
Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen

Janne Pölönen on Helsinki-aloitteen keskeinen aloitteentekijä ja edistäjä. Hän on tuonut monikielisen tiedejulkaisemisen tärkeyttä esille julkisessa keskustelussa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

"Kantavana ajatuksena oli se, että tiede on sitä vaikuttavampaa, mitä paremmin se saavuttaa erilaisia yleisöjä. Tämä vaatii niin toimivia tiedeviestinnän kanavia, sopivia kannusteita mutta erityisesti eri kielten käyttöä", jatkaa Pölönen.

Vaikuttava tiedeviestintä tarvitsee toimivat kannusteet ja rakenteet sekä monilla eri kielillä tapahtuvaa tiedonjulkistamista

Aloite on tunnistettu keskeiseksi vastuullinentiede.fi-toimeksi. Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää.

Helsinki-aloite julkistettiin huhtikuussa 2019. Se on kerännyt yli 900 allekirjoitusta yli 70 maasta. Aloite on myös listattu yhdeksi Research on Research Instituten 15 ajurista, jotka muokkaavat vastuullista tutkimuksen arviointia. Aloite on huomioitu Suomen Vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen lisäksi Norjan yliopistojen arviointiohjeessa (2021), Latinalaisen Amerikan tutkimuksen arvioinnin foorumin suosituksessa (2022). 

Helsinki-aloitteen tavoite on, että monikielisyys huomioidaan myös valmisteilla olevassa Euroopan komission tutkimuksen arvioinnin uudistuksessa.

Helsinki-aloite ESOF-tapahtumassa

Eurooppalainen tiedekatselumus European Science Open Forum ESOF järjestetään heinäkuussa hybriditapahtumana Leidenista. Helsinki-aloitteen järjestämässä Balancing common language and multilingualism as drivers for equity, diversity and inclusion (15.7.2022) paneelissa keskustellaan siitä, miten monikielisyys rakentaa siltoja eri väestöryhmien ja toimijoiden välillä. Lisäksi keskustelussa haetaan ratkaisuja siihen miten monikielistä tiedeviestintää tuetaan ja mikä vaikutus tekoälyllä ja automaattisella kielenkääntämisellä on monikieliseen viestintään.

Keskustelijoina ovat Laura Rovelli (Latin American Forum for Research Assessment, Argentiina), Cissi Askwall (pääsihteeril, Vetenskap & Allmänhet, Ruotsi), Marin Dacos  (Ministry of Higher Education, Research and Innovation, Ranska) ja Johan Rooryck (cOAlition S). Keskustelun moderoi pääsihteeri Henriikka Mustajoki (Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio, Suomi)

Tilaisuutta voivat seurata vain ESOF-tapahtumaan rekisteröityneet. 

Helsinki-aloitteen ovat laatineet ja sen ensimmäisiä allekirjoittajia ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Suomen tiedekustantajien liitto sekä kansainvälisistä yhteistyökumppaneista Norjan yliopistot (UHR) ja ENRESSH-verkosto.

Lisätietoja verkossa: Helsinki-aloite

Lue myös:
Janne Pölönen:
Kansainvälisinkin tiede vaikuttaa paikallisesti ja monikielisesti, Tieteessä tapahtuu, 2022, 3
Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite: tavoitteena lisätä tutkimustiedon saavutettavuutta, tiedote 2020
Janne Pölönen: Helsinki-aloite kannustaa tiedeviestintään kaikilla kielillä, Vastuullisen tieteen artikkeli, 2020
Janne Pölönen, Reetta Muhonen, Henriikka Mustajoki: Helsinki-aloite monikielisen tieteellisen viestinnän puolesta, Acatiimi, 2019 (4), 40-41

Teksti: Reetta Kettunen, TJNK

Sinua saattaisi kiinnostaa myös