Content markup

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) edistää luotettavan tutkitun tiedon yhteiskunnallista käyttöä, sanan- ja ilmaisunvapautta sekä kansalaisten luottamusta ja osallisuutta tieteeseen ja tutkimukseen.

Faktabaari ennaltaehkäisee informaatiosaastetta

Kymmenvuotias Faktabaari-verkkomedia auttaa yleisöä navigoimaan digiajan epäluotettavassa informaatiossa. Sota on tuonut nostetta faktantarkistukselle, mutta Faktabaari kaipaa medioita mukaan yhteistyöhön.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Apurahainfo 2024

Apurahainfossa käydään läpi keskeiset asiat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan myöntämistä apurahoista ja neuvotaan, kuinka kirjoittaa hyvä hakemus. Neuvomme myös julkaisukanavan löytämisessä. Tapahtuma on etätapahtuma. Linkki päivitetään tänne.

Tutkijan sananvapaus

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta selvittää tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden toteutumista ja siihen kohdistuvia uhkia Tutkijoiden sananvapauden tueksi -hankkeessa.

Tiedeviestinnän suositukset

Tiedeviestinnän suositukset auttavat tiedettä näkymään ja vaikuttamaan yhteiskunnassamme. Ne on tarkoitettu kaikille tieteen parissa toimiville ja tieteestä viestiville tahoille: tiede kuuluu kaikille.

Tiedekasvatuksen suositukset

Tiedekasvatuksen suositukset ovat yhteinen lähtökohta ja innoituksen lähde kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville.