Content markup

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä.

Mikrobit maailmaa valloittamassa

Kompostoitu orgaaninen materiaali tarjoaa runsaudensarven innovaatiolle, joka voi vähentää autoimmuunisairauksia. Uute Scientificin kehittämä metsäuute on rakennettu vankalle tieteelliselle pohjalle.

Tietopohjainen päätöksenteko vaatii kielitietoisuutta

Kieli on tutkijoiden − myös kielentutkijoiden − vaikuttamisen väylä tai este. Sekä tutkijoilta että päättäjiltä vaaditaan hyvää kielitietoisuutta, jotta mikään ala ei jäisi katveeseen yhteiskunnan kehittämisessä.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Tiedekasvatuksen suositukset

Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 2021.

Tiedeviestinnän suositukset

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2018) korostavat tiedeviestinnän nivomista osaksi ammattitaitoista tutkimuksen toteuttamista.