Vastuullinen tiede

Viimeksi päivitetty 9.2.2024

Kuvassa monivärisellä liukuväripohjalla teksti Vastuullinen tiede.

Tiedonjulkistaminen on osa vastuullista tiedettä ja tutkimusta. Vastuullinen tiede edistää luotettavaa ja yhteisesti hyväksyttyä tapaa tuottaa, julkaista ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa. Vastuullisuus on tieteen eetoksen keskeinen osa, jossa kaikki tutkijat ja tiedetoimijat haluavat olla mukana. Kukaan ei halua esimerkiksi tehdä vastuutonta tutkimusta tai julkaista vastuuttomasti. Mutta sitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa eri tilanteissa ei ole helppoa tai yksinkertaista määritellä. Siksi Vastuullinen tiede yhdistää tieteen ja tutkimuksen tekijöitä pohtimaan vastuullisuuden merkitystä ja määritelmiä. 

Tämän pohdinnan tueksi ja aktiiviseksi keskustelufoorumiksi on perustettu Vastuullinentiede.fi -sivustoperhe. Sitä ylläpitävät Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan lisäksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Julkaisufoorumi (Jufo), Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio (AVOTT) sekä Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). 

Sivusto kokoaa vastuullista tiedettä edistävien toimijoiden ajankohtaista tietoa ja tapahtumia yhteen paikkaan. Osana vastuullisen tieteen edistämistä toimijat yhdessä kuratoivat jatkuvasti päivittyvää Vastuullisen tieteen artikkelisarjaa. Artikkelit toimivat oppaina tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Artikkeleissa tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyvät käytänteet yhdistyvät osaksi avoimen tieteen kulttuuria ja vastuullista tutkimuksen arviointia.