Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite

Viimeksi päivitetty 15.1.2024

Piirroskuvassa sinisessä puhekuplassa teksti: Helsinki Initiative on Multilingualism

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta edistää monikielistä tieteellistä viestintää. Monikielisyys edistää tutkitun tiedon saatavuutta ja käytettyvyyttä yhteiskunnassa. 

Neuvottelukunta on osa Helsinki-aloitetta, jonka tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon monikielistä saatavuutta. Hankkeen perusteesejä ovat:

 • Tutkimus on kansainvälistä. Niin pitääkin olla! 
 • Monikielisyys pitää paikallisesti tärkeän tutkimuksen elossa. Suojellaan sitä!
 • Tutkimustulosten levittäminen omalla kielellä luo vaikuttavuutta. Käytetään omaa kieltä!
 • On tärkeää vuorovaikuttaa yhteiskunnan kanssa ja jakaa tietoa tiedeyhteisön ulkopuolelle. Tuetaan sitä!
 • Tieteellisen viestinnän infrastruktuurit kansallisella kielellä ovat hauraita. Huolehditaan niistä!

Helsinki-aloitte haluaa lisätä tietoisuutta monikielisen tieteellisen viestinnän tärkeydestä ja edistää sen huomioimista erilaisissa tieteellistä viestintää ja tiedonjulkistamista ohjaavissa käytännöissä.

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitetta voi tukea esimerkiksi allekirjoittamalle sen vetoomuksen. Allekirjoittajat kannattavat, että päätöksentekijät, yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, kirjastot ja tutkijat noudattavat seuraavia suosituksia.

1. Tue tutkimustulosten levittämistä, jotta yhteiskunta hyötyy niistä täysipainoisesti.

 • Varmista, että tutkijan ansioihin luetaan tutkimustulosten levittäminen tutkimusyhteisöä laajemmalle yleisölle ja vuorovaikutus perinteiden, kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa.
 • Varmista, että yhtäläinen pääsy tutkimustietoon on tarjolla useilla kielillä.

2. Huolehdi kansallisista infrastruktuureista, jotka mahdollistavat paikallisesti tärkeän tutkimuksen julkaisemisen.

 • Varmista, että voittoa tavoittelemattomat tiedelehdet ja tieteelliset kustantajat saavat tarpeeksi resursseja ja tukea, jotta laadun varmentamisessa ja tutkimusintegriteetissä voidaan pitää yllä korkeita standardeja.
 • Varmista, että kansalliset tiedelehdet ja tieteelliset kustantajat voivat siirtyä hallitusti ja turvallisesti avoimeen julkaisemiseen.

3. Edistä kielten moninaisuutta tutkimuksen arvioinnissa, arvostamisessa ja rahoittamisessa.

 • Varmista, että asiantuntija-arvioinnissa arvostetaan laadukasta tutkimusta, olipa julkaisukieli tai -kanava mikä tahansa.
 • Varmista, että metriikkaan perustuvissa arviointijärjestelmissä huomioidaan riittävällä tavalla kaikilla kielillä julkaistut artikkelit ja monografiat.

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen taustalla olivat vuonna 2019 Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Suomen tiedekustantajien liitto, Universities Norway (UHR) ja COST-toimi "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH). Aloite on kerännyt satoja allekirjoituksia. Se on huomioitu keskeisenä monikielisyyden aloitteena mm. Euroopan kilpailukykyneuvoston kannanotossa 2022

Lue lisää Helsinki Initiativen sivuilta.