Tieteen tiedotus ry - tiedejulkisuuden filantrooppi

21.6.2022
Kuvana Tieteen tiedotuksen logo.

Yhdistyksen lehtien tuotolla rahoitetaan tiedeviestintähankkeita ja Tiedebarometrin tuottaminen

Tieteen tiedotus ry on voittoa tuottamaton yhdistys Tiede-lehden, Tiede Luonto ja Hyvä terveys -lehtien taustalla. Yhdistys on antanut lehtien julkaisuoikeudet Sanoma Oy:lle, joka maksaa julkaisuoikeuksista korvauksen yhdistykselle. Yhdistys jakaa tuoton apurahoina tiedonjulkistamisen hankkeille ja tuottaa myös suomalaisten tiedeasenteita mittaavaan Tiedebarometrin.

Yhdistys myöntää rahoitusta tieteellisen tutkimuksen tuloksista tiedottamiseen ja saattamiseen yleisön tietoisuuteen. Yhdistys haluaa rahoittaa myös hankkeita, jotka ennakkoluulottomasti ja rohkeasti viestivät tieteestä kaikelle kansalle.

Minkälaisia hankkeita halutaan rahoittaa, Tieteen tiedotus ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen?

“Toivomme, että hankkeilla on vaikuttavuutta ja että ne huomataan. Hankkeiden pitää koukuttaa uteliasta mieltä ja herättää vähemmän uteliaan. Olkaa rohkeita ja uudistakaa tiedeviestinnän tapoja!

Rahoittajana haluamme tukea hankkeita, joissa on ison idean lisäksi toteuttamisen  suunnitelmat. Ymmärrämme hyvin, että rohkeissa hankkeissa on riskinsä, mutta, sanonnan mukaan, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja siihen on rahoittajan hyvä yhtyä.

Rahoitusmuoto on myös houkutteleva, sillä voimme rahoittaa muutaman melko mittavan hankkeen.” 

Tieteen tiedotus jakoi vuonna 2021 yhteensä 155 000 euroa kolmelle hankkeelle.

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija esittelee ja perustelee ideansa vapaamuotoisella hakemuksella. Toiseen hakuvaiheeseen päässeet hakijat esittelevät tarkan suunnitelman.  Ensimmäinen hakuvaihe päättyy 19.8.2022. 


Tiedebarometri uudistuu

Tiedebarometri on Tieteen tiedotus ry:n teettämä asennekartoitus, joka mittaa kansalaisten suhdetta tieteeseen. Sitä on tuotettu kolmen vuoden välein aina vuodesta 2001 asti. Viimeisin barometri julkaistiin vuonna 2019.

Perinteinen barometri kokee päivityksen vuonna 2022. Muutokset kunnioittavat jo klassikoksi muuttunutta barometria. Kysymyksiä on päivitetty ja ne muodostavat kompaktimman kokonaisuuden. Suurin muutos koskee ilmestymistiheyttä: barometri tuotetaan jatkossa kahden vuoden välein. 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Esa Väliverronen ja pääsihteeri Reetta Kettunen ovat olleet mukana suunnittelemassa uusittua Tiedebarometria.

"Tavoitteemme on saada barometri nivoutumaan yhä kiinteämmin osaksi sitä tietopohjaa, joka on vastuullinen tiede -toimintojen taustalla", kertoo pääsihteeri Kettunen.

Vastuullinen tiede yhdistää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja sen yhteydessä toimivien tutkimuksen tukielimien – Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation, Julkaisufoorumin (JUFO), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) – toimintoja ja viestintää.  

"Tiedebarometri olisi osa sitä viestintätyötä, jota vastuullinen tiede -yhteisönä teemme",  Kettunen jatkaa.


Lisätietoja Tieteen tiedotus ry:stä sähköpostilla tieteentiedotus@gmail.com 

Teksti: Reetta Kettunen, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös