Mitä odotuksia valtionpalkinnoista vuonna 2020?

30.10.2019
Mies VR-lasit päässään.

Pyysimme tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan jäseniä kertomaan, minkälaisia odotuksia heillä on vuoden 2020 valtionpalkintokäsittelyyn.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Esityksen palkinnoista tekee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

TIETO KUULU KAIKILLE!

Suomi on pieni maa, jossa on kaksi kansalliskieltä, useita kotimaisia kieliä ja kuulemme arjessa yhä enemmän muitakin erilaisia kieliä. Miten kehitetään sellaista tiedonjulkistamista, joka tavoittaa ja on vuorovaikutuksessa yhä moninaisempien yleisöjen kanssa?

Tiedonjulkistaminen on tiedekasvatusta arjessa. Lasten ja nuorten tietoteokset tavoittavat myös aikuisemman kohdeyleisön. Ääneen lukeminen viihdyttää ja sivistää niin kuulijaa kuin lukijaakin. Hyvä ja houkuttava tietoteos, joka on laadittu nuoremmalle yleisölle, on aina kiinnostavien teosten listalla.

MAAILMANKUVAA AVAAVAT TEOKSET

Tietokirjalla on olennainen merkitys paitsi tiedon lähteenä myös ihmisten maailmankuvien avartajana. Vuoden 2018 tietokirjat käsittelivät kiitettävän monipuolisesti ja -äänisesti yhteiskuntamme ilmiöitä, niin nykyhetkeä kuin historiaa ja tulevaa. Palkitut kirjat pysyttelivät pääosin suomalaisen yhteiskunnan kuvauksissa. Maailmanlaajuiset ilmiöt, jotka ovat päivittäin läsnä suomalaisten arjessa muun muassa median välityksellä, jäivät vuoden 2018 tietokirjatuotannossa suhteellisen vähälle huomiolle. Tulevaisuudessa toivomme näkevämme monipuolisia tietoteoksia kansallisten aihepiirien ohella myös globaaleista aiheista ja ympäristöistä.

MONI-ILMEISET TIETOTEOKSET

Tietokirjakirjoittamisen tyyleissä kerronnallisuus ja journalistinen ote ovat vahvasti edustettuina. Monikanavaisessa tiedonjulkistamisessa tietoaines kuratoidaan toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Tekstin, kuvan ja muun materiaalin harkittu yhdistäminen rikastaa kerrontaa ja avaa yleisölle uusia tapoja lähestyä samaa tietopohjaa. Rohkeat ratkaisut vaativat tekijöiltään suurta ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Uudet kerrontatekniikat välittävät tietoa raikkaasti ja parhaimmillaan tieto tavoittaa uusia yleisöjä; pahimmillaan sujuvan kerronnan avulla peitellään höttöistä tietopohjaa. Fiktion keinoja käytettäessä yleisöä pitää auttaa ymmärtämään, mikä on faktaa ja missä tekijä käyttää mielikuvitustaan tarinan kuljettamiseen.

Tiedonjulkistamisen toteuttajien joukkokin on yhä moninaisempi. Verkkoympäristö avaa laajat mahdollisuudet viestiä ja vaikuttaa. Esimerkiksi tubettajat ovat merkittäviä mielipidevaikuttajia. Mielenkiintoista olisi tutustua vaikkapa tutkijoiden, tietokirjoittajien ja tubettajien yhteishankkeeseen, jossa tuotettaisiin perinteisten julkaisujen ja tietokirjojen lisäksi myös monipuolista verkkomateriaalia.

PITKÄJÄNTEISTÄ AJANKOHTAISTA TIEDONJULKISTAMISTA

Keskittynyt asioiden seuraaminen ja aikajänteen avaaminen tuottavat onnistuessaan kypsän tietoteoksen, jossa ei ole mitään liikaa eikä mitään liian vähän. Toisaalta viestien vaikuttavuuden varmistaminen vaatii toistamista. On jaksettava tuoda perusviestiä esille uudestaan mutta eri näkövinkkelistä, esitysajankohtaansa sidottuna ja kehittyvään tietoympäristöön päivitettynä.

Pitkäjänteisyyden tavoite ei ole ristiriidassa ajankohtaisuuden kanssa. Tämän hetken ajankohtaiset ilmiöt kantavat omaa historiaansa. Riittävä taustoittaminen auttaa ymmärtämään, miksi jokin asia on esillä juuri nyt. Tiedonjulkistaminen on kestävyysurheilua, jossa tarvitaan sprintterin herkkyyttä.

Lue lisää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista täällä.

Lue Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tiedote 29.10.2019: Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi ja tietokirjallisuuden ostotukilistalle 1.12. täällä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös