Kansanedustajien ja tutkijoiden kummitoiminta käyntiin

9.12.2019
Outi Alanko-Kahiluoto.

Torstaina 5.12.2019 käynnistettiin kansanedustajien ja tutkijoiden kummitoiminta. Toiminnassa tärkeää on parin keskusteleva vuorovaikutus ja toiselta oppiminen.

Kun tutkittua tietoa halutaan tarjota päätöksenteon tueksi, tutkijoille on hyötyä siitä, että he hahmottavat päätöksenteon ja lainvalmistelun vaiheet ja ajoituksen. Edustajilla taas on vaihtelevasti tietoa siitä, millaiset ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ja myös tiedeviestinnän tehtävät – tai vaikkapa miten eroavat toisistaan perustutkimus ja soveltava tutkimus. Kummitoiminnan taustalla on tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas, jossa alettiin pohtia, mitä asialle voitaisiin tehdä.

Kummitoiminnassa on mukana kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä ja valiokunnista. Mukaan lähteneelle 36 kansanedustajalle etsittiin parit Tutkaksen tutkijajäsenistä, joista yli 170 ilmoitti kiinnostuksestaan lähteä mukaan. Parit muodostettiin niin, että otettiin huomioon kansanedustajien toiveet sekä tutkijoiden asiantuntemusalue ja kansanedustajien valiokunnat. Tutkijoita on mukana ympäri Suomea yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Tavoitteena on lisätä tutkijoiden ja edustajien tiedonvaihtoa, vuorovaikutusta ja keskinäistä oppimista. Molemmat hyötyvät siitä, että he tuntevat toistensa työnkuvaa ja sen merkityksestä tutkitun tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä päätöksenteossa.

Kummiparien toiminta on vapaamuotoista. Jokainen pari sopii yhteydenpidostaan ja tapaamisistaan itse. Tapaamisilla voidaan esimerkiksi keskustella ajankohtaisista teemoista tai tutustua toisten työpaikkoihin ja työpäiviin. Vuoden mittaisessa pilotointivaiheessa tärkeää on kerätä kokemuksia ja keskustella hyvissä ajoin kummien odotuksista, toiveista ja tarpeista. Toiminta sovitetaan tarpeiden mukaan: osalla edustajista on tutkijatausta ja osalla tutkijoista on kokemusta päätöksenteosta ja tiedolla vaikuttamisesta.

Tutkas on tutkijoiden ja kansanedustajien seura, jonka jäseninä on yli 800 tutkijaa ja kansanedustajat. Seura on toiminut vuodesta 1970. Sen tarkoituksena on luoda edellytykset kansanedustajien ja tutkijoiden väliselle yhteydelle ja tiedonvaihdolle sekä edistää tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen on ollut mukana suunnittelemassa kummitoimintaa Tutkaksen hallituksen jäsenenä.

Outi Alanko-Kahiluoto,  puheenjohtaja, Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas

Maija Lähteenmäki, verkkotoimittaja, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

 

Lisätietoa:

Lue lisää Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkaksesta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös