Ohjeet ehdotuksen tekemiseksi

Viimeksi päivitetty 16.1.2024

Piirros palkintoehdotuksen tekemisestä.

Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto myönnetään:

  • tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

  • ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä 

  • merkittäville tietoteoksille tai muille korkeatasoisille tiedeviestinnän muodoille.   

Palkinnot myönnetään tekijälle, työryhmälle tai yhteisölle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

Palkintoa ei myönnetä rajatulle asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.

Neuvottelukunta päättää vuosittain jaettavien palkintojen määrän ja suuruuden. Aikaisemmin myönnetyt tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot löytyvät täältä.

Ehdotukset palkinnonsaajaksi tehdään 1.12.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella:

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Arvostelukappaleet 

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (34) arvostelukappaletta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimistolle (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF), mutta arvostamme painettuja teoksia. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä.

Muu tausta-aineisto

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotettavista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä ehdotuksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.

YHTEYSTIEDOT 

Arvostelukappaleet ja muu tausta-aineisto toimitetaan osoitteeseen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen info@tjnk.fi.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Henriikka Mustajoki, p. 040 733 5935.

Lomakkeilla annettuja henkilötietoja säilytetään palvelimella palkintojen myöntämiseen saakka, jonka jälkeen ne poistetaan. Neuvottelukunta käyttää tietoja vain palkintokäsittelyssä eikä niitä siirretä tai luovuteta neuvottelukunnan ulkopuolisille tahoille.