Ohjeet ehdotuksen tekemiseksi

Viimeksi päivitetty 2.11.2023

Piirros palkintoehdotuksen tekemisestä.

1. Ehdotukset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajiksi

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto myönnetään:

  • tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

  • ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä 

  • merkittäville tietoteoksille tai muille korkeatasoisille tiedeviestinnän muodoille.   

Palkinnot myönnetään tekijälle, työryhmälle tai yhteisölle. Erityisen ansioituneesta ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto.

Palkintoa ei myönnetä rajatulle asiantuntijapiireille tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön oppimateriaalien tuottamisesta.

Neuvottelukunta päättää vuosittain jaettavien palkintojen määrän ja suuruuden. Aikaisemmin myönnetyt tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot löytyvät täältä.

Ehdotukset palkinnonsaajaksi tehdään 1.12.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella:

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Arvostelukappaleet 

Kustantajia pyydetään toimittamaan palkittavaksi ehdotettavista teoksista kolmesta neljään (34) arvostelukappaletta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan toimistolle (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF), mutta arvostamme painettuja teoksia. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut teokset ovat mukana käsittelyssä.

Muu tausta-aineisto

Tausta-aineisto palkittavaksi ehdotettavista TV- ja radio-ohjelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, verkkopalveluista ja muista tietotuotteista sekä elämäntyöstään palkittavaksi ehdotettavista henkilöistä pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan toimistolle.

Neuvottelukunta ei palauta sille toimitettuja arvostelukappaleita tai muuta aineistoa.

Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä ehdotuksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita.

Neuvottelukunnan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus tuoda käsittelyyn myös sellaisia tietotuotteita, joista ei ole tehty esitystä.

2. Ehdotukset yleisten kirjastojen ostotukilistalle

Ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön yleisille kirjastoille myöntämä tuki vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintaan. Teosluetteloon valittavista kirjoista päättää vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö. Teosluettelo laaditaan Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistämiskeskus), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Selkokeskuksen ehdotuksista. 
 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ostotukilistan vain tietokirjallisuuden osalta. Kaunokirjallisuuden ostotukilistan laatii valtion kirjallisuustoimikunta. Ohjeet kaunokirjallisuuden esittämiseen ostotukilistalle löytyvät Taiken sivuilta. 

Tietokirjaehdotukset 

Ostotukilistalle ehdotetaan ainoastaan korkeatasoisia teoksia, joiden levikin tiedetään tai arvellaan olevan vähäinen.

Tietokirjojen lisäksi ostotukilistalle voi esittää selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, suomenruotsalaista tietokirjallisuutta, saamenkielistä tietokirjallisuutta ja käännettyä tietokirjallisuutta.

Ostotukilistalle voi ehdottaa vuoden 2023 aikana julkaistuja tietokirjoja. Ehdotukset tehdään vuosittain 1.12. mennessä sähköisellä lomakkeella.

Lomake on sama kuin tietokirjojen valtionpalkintojen ehdotuslomake. Rastita lomakkeesta kohta ”Esitys ostotukilistalle”.

Samaa teosta voi ehdottaa sekä valtionpalkinnon saajaksi että ostotukilistalle. Kaikki vuoden mittaan neuvottelukunnalle toimitetut, samoin kuin kaikki tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi ehdotetut teokset ovat automaattisesti mukana myös ostotukikäsittelyssä.

Ostotukilistalle ehdotettavista tietokirjoista pyydetään toimittamaan yksi (1) arvostelukappale neuvottelukunnan toimistolle. Teokset voi toimittaa myös sähkökirjoina (esim. PDF).

Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostilla tai postitse, ks. yhteystiedot.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta laatii ministeriölle ehdotuksen tietokirjallisuuden ostotukilistasta maaliskuussa. Neuvottelukunta pidättää oikeuden olla käsittelemättä teoksia, joista ei ole toimitettu arvostelukappaleita. 

YHTEYSTIEDOT 

Arvostelukappaleet ja muu tausta-aineisto toimitetaan osoitteeseen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen info@tjnk.fi.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Henriikka Mustajoki, p. 040 733 5935.

Lomakkeilla annettuja henkilötietoja säilytetään palvelimella palkintojen myöntämiseen saakka, jonka jälkeen ne poistetaan. Neuvottelukunta käyttää tietoja vain palkintokäsittelyssä eikä niitä siirretä tai luovuteta neuvottelukunnan ulkopuolisille tahoille.