Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän kokoama työryhmä valmistelee yhteistyössä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjauksen suomalaiselle korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle. Linjauksen johdanto ja periaatteet sekä ensimmäinen osalinjaus, joka koskee tutkimusdatan avointa saatavuutta, julkaistaan keväällä 2021.

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus julkaistaan osana Vastuullisen tieteen julkaisusarjaa.