Verksamhet

×

Felmeddelande

Deprecated function: Assigning the return value of new by reference is deprecated i drupal_load() (rad 1374 av /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. Delegationen har tillsatts genom undervisningsministeriets beslut 13.12.1972.

Delegationen för informationsspridnings är en aktör inom vetenskapsförvaltningen som koordinerar informationsspridningens område och främjar informationsspridningen

Delegationen ska särskilt

  • lägga fram förslag och initiativ för undervisnings- och kulturministeriet om olika sätt att främja informationsspridningen i vårt land, ge utlåtanden om frågor med anknytning till delegationens verksamhetsområde, och väcka debatt om frågor som gäller området
  • årligen lägga fram ett förslag för ministeriet om mottagare av informationsspridningens statspriser
  • bevilja informationsspridningens projektstipendier
  • sammanställa stödlistan för bibliotekens inköp av kvalitetsböcker med liten upplaga för facklitteraturens del,
  • göra undersökningar och utredningar inom området för informationsspridning
  • delta i genomförandet av specialprogrammet Vetenskap i samhället inom Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning
  • främja utbildningen i vetenskapskommunikation och facklitterärt författande.

Som sakkunnigorgan har delegationen för informationsspridning inflytande över målen och verksamheten för ministeriet och vetenskapsorganisationerna.

Den nuvarande delegationens mandatperiod pågår 1.6.2015–31.5.2018, gå till sidan Medlemmar.

För delegationens publikationer, gå till finska sidan Julkaisut.

Mera information från valtioneuvoston hankerekisteri - HARE.